Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Από 14 Νοέμβρη έως 20 Δεκέμβρη οι αιτήσεις


Την καταβολή του ποσού των 50 Ευρώ ζητά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από όσους καταθέσουν αίτηση για τα 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σημειώνει πως τα 50 ευρώ αποτελούν προκαταβολή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες των σπουδών.

Ωστόσο όπως αναφέρει το ΕΑΠ σε ένα από τα έγγαφα η ως άνω προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Ε.Α.Π. για λόγους που αφορούν στον υποψήφιο (εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών, τίτλων σπουδών κ.λ.π.).

Πέρσι κατατέθηκαν 27.085 αιτήσεις (10.183 στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για 4.640 θέσεις και 16.902 για 5.260 θέσεις στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών).

Εάν έχουμε και φέτος ανάλογο αριθμό αιτήσεων το ΕΑΠ θα εισπράξει- μέχρι και 20 Δεκεμβρίου που λήγει η προθεσμία αιτήσεων- 1.350.000,00 ευρώ .

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις πληροφορίες που περιέχονται στους παρακάτω συνδέσμους πριν τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησής σας:

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησής σας, την αποστολή των δικαιολογητικών σας & την εγγραφή σας σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησής σας, την αποστολή των δικαιολογητικών σας & την εγγραφή σας σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Προϋποθέσεις εισαγωγής για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Προϋποθέσεις εισαγωγής για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Στοιχεία επικοινωνίας τμήματος μητρώου φοιτητών

Γενικές οδηγίες

Επιλογή προγράμματος σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 318/7-11-2016 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έτος εισαγωγής 2017-2018 και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (500 θέσεις)

2. Πληροφορική (960 θέσεις)

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1800 θέσεις)

4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (2000 θέσεις)

5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1200 θέσεις)

6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (200 θέσεις)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

1. Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ-Wroclaw (420 θέσεις)

2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (470 θέσεις)

3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (515 θέσεις)

4. Τραπεζική (545 θέσεις)

5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (540 θέσεις)

6. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (445 θέσεις)

7. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (100 θέσεις)

8. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (385 θέσεις)

9. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (150 θέσεις)

10. Διαχείριση Αποβλήτων (335 θέσεις)

11. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (200 θέσεις)

12. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (200 θέσεις)

13. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (300
θέσεις)

14. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (120 θέσεις)

15. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (110 θέσεις)

16. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (70 θέσεις)

17. Σχεδιασμός Φωτισμού (70 θέσεις)

18. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (35 θέσεις)

19. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (150 θέσεις)

20. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (45 θέσεις)

21. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (60 θέσεις)

22. Επιστήμες της Αγωγής (800 θέσεις)

23. Εκπαίδευση Ενηλίκων (300 θέσεις)

24. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (180 θέσεις)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2017.

Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ΑΜΕΑ και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων.

Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα οριστικής εγγραφής στο πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο εάν διαπιστωθεί υπερβάλλων αριθμός έγκυρων αιτήσεων, ενδέχεται να διεξαχθεί κλήρωση.

Η ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων με δικαίωμα οριστικής εγγραφής θα γίνει την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97 όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Καλούνται, επίσης, προτού υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής για το πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο www.eap.gr. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 14η Νοεμβρίου 2016 έως την 20η Δεκεμβρίου 2016.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του ιδίου διαστήματος, 14η Νοεμβρίου 2016 έως και την 20η Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει να γίνει η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται, κατά το ίδιο διάστημα, από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. και να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367317, 367327, 367336, 367355 και 367600 και από τα παραρτήματα του Ε.Α.Π. στις πόλεις:
Αθήνα: (Τζωρτζ 4 − Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα) τηλ. 210 9097229, 9097207
Λάρισα («ΒΙΟΠΟΛΙΣ», 1ος Όροφος Βιβλιοθήκης Νέου Κτιρίου Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 41 500 Λάρισα – Μεζούρλο) τηλ. 2410 685744
Τρίπολη (Πετροπούλειο Κληροδότημα, Μαλλιαροπούλου 1, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη) τηλ. 2710 230263 Κομοτηνή (Παλαιό Γυμνάσιο Θηλέων , Οδός Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6) τηλ. 25310 30404
Κοζάνη (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 1ος Όροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραφεία Διοίκησης, 50100 Κοζάνη) τηλ. 24610 56425
Ιωάννινα (ΔΙΚΕΠΠΕΕ 'Σταύρος Νιάρχος', Αίθουσα 4, Ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα) τηλ. 26510 09129
Αρχάνες, (Δ. Τσικριτζή 4, Άνω Αρχάνες, ΤΚ 70100, Ηράκλειο Κρήτης), τηλ. 2813 404031

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων προσδιορίζει το τέλος του υπολογίσιμου χρόνου προϋπηρεσίας, την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου ή της ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών σας, καθώς και οποιουδήποτε άλλου τίτλου απαιτείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής των προγραμμάτων σπουδών.
 
esos.gr
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Από 14 Νοέμβρη έως 20 Δεκέμβρη οι αιτήσεις Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 11:45 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.