Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Τροπολογία - Προσθήκη βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την περιουσία των Αγροτικών Συνεταιρισμών


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».


ΘΕΜΑ: «Άρθρο 49 Μεταβατικές διατάξεις τουN. 4384/ 2016»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Οι λόγοι, που επιβάλουν την παρούσα ρύθμιση είναι η εφαρμογή της αρχής της αφιλοκερδούς διανομής της συνεταιριστικής περιουσίας, η οποία διέπει τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις ενώσεις τους με οποιαδήποτε νομική μορφή. Ειδικότερα,επειδή η συνεταιριστική περιουσία αποτελεί περιουσία γενεών, δηλαδή έχεισχηματιστεί κατά κύριο από πολλές γενεές συνεταιριστών και από αφορολόγητα αποθεματικάπου σχηματίζουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί,βοηθούμενοι και από το κράτος,διά της φοροαπαλλαγής, η περιουσία αυτή σε περίπτωση λύσης ή/και εκκαθάρισης του συνεταιρισμού,ουδέποτε διανέμεται στα μέλη, σύμφωνα με ρητή επιταγή του νομοθέτη. Έτσι λοιπόν και οι συνεταιριστικές εταιρείες του άρθρου 32 του ν. 2810/2000, μέτοχοι των οποίωνκατά κύριο λόγο είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) οι οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 6 του ν. 4015/2011,όπως ίσχυσε, ή έχουν προέλθει από μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών και αρνούνται να εφαρμόσουν το άρθρο 33 του ν. 4384/2016, υπάρχει κίνδυνος να μετατραπούν σε Α.Ε του εμπορικού δικαίου, και η συνεταιριστική περιουσία να εκπέσει από την συνεταιριστική κυριότητα και την διαχείριση των συνεταιρισμένων αγροτών και να περιέλθει σε τρίτους ιδιώτες - για παράδειγμα μέσω μιας απλήςαύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτήθα πρέπει οπωσδήποτε να τύχει προστασίας η συνεταιριστική περιουσία, η οποία σύμφωνα με τον νόμο αποτελεί κοινωνική περιουσία, καθώς και η εφαρμογή της συνεταιριστικής αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας, η οποία διατρέχει ολόκληρο το συνεταιριστικό δίκαιο, συνεπώς και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις,οι οποίες συνιστώνται από αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Για τον λόγο αυτό στην παράγραφο 7 του άρθρου 49 του ν. 4384/2016, θα πρέπει να προστεθεί νέα διάταξη, ώστε να διασφαλίζεται ότι σε όλες τις πρώην Συνεταιριστικές Εταιρείες, καθώς και σε όλες τις ΑΕΣ, οι οποίες είτε συστάθηκαν με το άρθρο 6 του ν. 4015/2011, είτε προήλθαν από μετατροπή των πρώην Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε ΑΕΣ, η μετοχική τους σύνθεση διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου, και για όσες ΑΕΣ έχουν προέλθει από μετατροπή των πρώην ΑΕΣ, η μετοχική τους σύνθεση διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των μερίδων που κατείχε κάθε συνεταιρισμός κατά τον χρόνο που αποφασίστηκε η μετατροπή, σύμφωνα με το βιβλίο μητρώου μελών και μερίδων της Ένωσης.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Άρθρο 49 Μεταβατικές διατάξεις

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 49 του ν.4384/2016 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής :

«Μέτοχοι Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) οι οποίοι κατέχουν μετοχές πέραν του ποσοστού που ορίζεται στο άρθρο 33, έχουν υποχρέωση να τις μεταβιβάσουν,στους μετόχους αγροτικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μικρότερο από το 20% που ορίζει το άρθρο 33. Ειδικά για τις ΑΕΣ, που έχουν προέλθει από μετατροπή των πρώην ΕΑΣ του ν. 2810/2000, η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μόνο με την αναλογία των συνεταιριστικών μερίδων που κατείχαν οι συμμετέχοντες στην μετατροπή αγροτικοί συνεταιρισμοί-μέλη τους κατά τον χρόνο της απόφασης της μετατροπής, όπως οριζόταν στο βιβλίο μητρώου μελών και συνεταιριστικών μερίδων της μετατρεπόμενης ΕΑΣ. Η μεταβίβαση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, άλλως η μεταβίβαση θεωρείται ότι πραγματοποιείται αυτοδικαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΣ υποχρεούται να υποβάλει την νέα μετοχική σύνθεση στην Αρμόδια Αρχή του άρθρου 18 και στην Εποπτεύουσα Αρχή.»

Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές
  • Θελερίτη Μαρία
  • Αραχωβίτης Σταύρος
  • Λάππας Σπύρος
  • Μπαλλής Συμεών
  • Τσόγκας Γιώργος
  • Ψυχογιός Γιώργος
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Τροπολογία - Προσθήκη βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την περιουσία των Αγροτικών Συνεταιρισμών Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: