Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Οι νέες προτάσεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές και το ζήτημα των ''ΤΕΙ''


Toυ Νικήτα Χιωτίνη
Διευθυντής ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας

Το ερώτημα που τίθεται βεβαίως είναι αν όλα τα σημερινά ΤΕΙ είναι πράγματι επιπέδου ΑΕΙ, δηλαδή αν πρέπει όλα να απαιτούν τέσσερα έτη σπουδών σε αυτά.

Από τις προτάσεις που συζητούνται για τις μεταπτυχιακές σπουδές στα ΑΕΙ, αλλά και στο ζήτημα του δεύτερου πόλου των ΑΕΙ, που είναι τα ΤΕΙ - και με δεδομένο το κατεπείγον του θέματος αυτού - οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

Αρχικά ο διαχωρισμός που προτείνεται για τις μεταπτυχιακές σπουδές, σε «μεταπτυχιακό επιστημονικής εμβάθυνσης/έρευνας» και σε «μεταπτυχιακό επιστημονικής εξειδίκευσης/επαγγελματικής εφαρμογής», είναι απολύτως σωστός και αποτελεί πρακτική των περισσοτέρων ευρωπαϊκών κρατών. Το μεν «μεταπτυχιακό έρευνας» γίνεται για να οδηγήσει σε διδακτορικό τίτλο, δηλαδή σε επιστημονική έρευνα, το δε «μεταπτυχιακό επαγγέλματος» σε εξειδίκευση πρακτικής, που θα καλύψει και τις ανάγκες «διαρκούς εκπαίδευσης» σε υψηλού επιπέδου εξειδικεύσεις. Αυτός ο διαχωρισμός θα ξεκαθαρίσει και τα προγράμματα σπουδών τους και τους στόχους τους. Αυτή τη στιγμή οι στόχοι των μεταπτυχιακών τίτλων δεν είναι ξεκάθαροι για τους εντασσόμενους στα αντίστοιχα προγράμματα.

Στη συνέχεια, με την πρόταση τα πενταετούς και εξαετούς διάρκειας ΑΕΙ να δίδουν διπλώματα επιπέδου «Μάστερ», δηλαδή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, οι Πολυτεχνικές Σχολές και οι Ιατρικές Σχολές, το Υπουργείο Παιδείας συντάσσεται με τα διεθνή δεδομένα. Τρία ή τέσσερα έτη σπουδών για πανεπιστημιακά διπλώματα, πέντε ή έξι για το «Μάστερ». Ασχέτως αν τα Πανεπιστήμια χωρίστηκαν σε 3+2 ή 4+1 ή 4+2 κύκλους σπουδών. Προφανώς οι περί των επιστημών αυτών ειδικοί, έκριναν πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, οι σπουδές πρέπει να είναι ενιαίες για 5 ή 6 έτη στα Πανεπιστήμιά τους, κάτι που ουδείς μη ειδικός περί των επιστημών αυτών δικαιούται να αμφισβητήσει. 

Αυτή όμως η σωστή διαβάθμιση των απονεμόμενων τίτλων σπουδών, με βάση τα έτη σπουδών στα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οφείλει να ολοκληρωθεί για όλα τα μετα-λυκειακά εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας, που οφείλουν να απονέμουν τίτλους που να εγγυώνται και την ακαδημαϊκή αλλά και επαγγελματική ελευθερία των κατόχων τους. Έτσι ορθώς ο ισχύον νόμος περί ΑΕΙ, αναφέρει ότι αυτά περιλαμβάνουν και τα ΤΕΙ. Όμως, με τρόπο ποινικά κολάσιμο, η Πολιτεία α) συντηρεί, αν δεν υποδαυλίζει, την υποβάθμιση του κύρους των ΤΕΙ στη συνείδηση της κοινωνίας και β) στερεί από τους αποφοίτους τους την εκ του νομοθετημένου επιπέδου του τίτλου σπουδών τους, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ελευθερία που αυτά υποτίθεται πως τους δίνουν. Με άλλα λόγια τους εγκλωβίζει επιστημονικά και επαγγελματικά, θα τολμούσαμε να πούμε δολίως ή έστω ανομολογήτως. 

Έτσι, τα τέσσερα έτη σπουδών των ΤΕΙ, οφείλουν να παρέχουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους τους απόκτησης διδακτορικού διπλώματος και από τα ίδια τα Ιδρύματα αυτά. Επίσης οι απόφοιτοι δικαιούνται να απολαμβάνουν του κύρους των τετραετούς διάρκειας σπουδών τους, τόσο στα σχετικά Επιστημονικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια – τα οποία είναι αυτά (και μόνον αυτά) που απονέμουν επαγγελματικά δικαιώματα – όσο και στη συνείδηση της κοινωνίας. Στη χώρα μας μπορούν να εξακολουθούν να ονομάζονται με το σημερινό τους όνομα ΤΕΙ, όπως άλλωστε συμβαίνει και με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα - το ΕΜΠ, π.χ., δεν το λέμε Πανεπιστήμιο στη χώρα μας- αλλά διεθνώς οφείλουμε να τα ονομάζουμε Πανεπιστήμια, όπως συμβαίνει δηλ. και με το ΕΜΠ. Το ίδιο παρατηρούμε να συμβαίνει και σε διάφορες άλλες χώρες: εσωτερικώς τα Ιδρύματα φέρουν το παλαιό τους όνομα, διεθνώς όμως εμφανίζονται ως Πανεπιστήμια. Βέβαια το όνομα ΤΕΙ έχει αρκούντως και αδίκως λοιδορηθεί και θα συνιστούσε αποκατάσταση η αντικατάστασή του με τον όρο Πανεπιστήμιο, αλλά ας μείνει με το όνομα αυτό. Αλλά στη διεθνή του παρουσία πρέπει να παρουσιάζεται ως Πανεπιστήμιο. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αναγνωρίζει το επίπεδο των σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Ορθώς θα ονομάσει τα 6ετή ή 5ετή διπλώματα «μάστερ», άλλωστε τα περισσότερα ξένα Πανεπιστήμια –αν όχι όλα, δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα- ως τέτοιου επιπέδου τα αναγνωρίζουν. Αλλά και τα τετραετή ΤΕΙ οφείλει να τα παρουσιάζει διεθνώς ως Πανεπιστήμια, οφείλει να δίνει και στους αποφοίτους τους τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Στην αντίθετη περίπτωση παρανομεί.

Το ερώτημα που τίθεται βεβαίως είναι αν όλα τα σημερινά ΤΕΙ είναι πράγματι επιπέδου ΑΕΙ, δηλαδή αν πρέπει όλα να απαιτούν τέσσερα έτη σπουδών σε αυτά. Ομοίως τίθεται και το ερώτημα αν όλα τα σημερινά Πανεπιστήμια είναι πράγματι επιπέδου ΑΕΙ, δηλαδή αν πρέπει όλα να απαιτούν τέσσερα έτη σπουδών σε αυτά. Η απάντησή μας είναι όχι και για τις δύο περιπτώσεις, άλλωστε φαντάζομαι πως όλοι οι παροικούντες περί των ζητημάτων αυτών, το έχουμε ήδη διαπιστώσει. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αναλάβει το ρόλο του, να τα ελέγξει και μάλιστα με ταχύτατο τρόπο, θα λέγαμε χθες. Να τα ελέγξει όλα. Το οφείλει στους νέους της χώρας μας και στο ίδιο το μέλλον της.

Επίσης θα πρέπει να αρθεί και η αντιεπιστημονική πλέον διάκριση σε «επιστημονικά» και «τεχνολογικά» εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι μηχανολόγοι μηχανικοί δηλαδή ή οι χημικοί μηχανικοί ή οι επιστήμονες της πληροφορικής, κ.ο.κ., δεν ασχολούνται με «τεχνολογία» ; κατά πόσον οι νοσηλευτές ή οι μαίες ή οι λογιστές ή οι επιστήμονες περί τα ζητήματα του τουρισμού, είναι «τεχνολόγοι» ; Επίσης στερείται νοήματος και ο όρος «εφαρμοσμένων επιστημών» ή «Πανεπιστήμια εφαρμογής». Δεν είναι «εφαρμοσμένη» δηλαδή η επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού και του Γιατρού; Ακόμα και οι επιστήμες της θεωρητικής φυσικής, της κοσμολογίας και της φιλοσοφίας, δύσκολα ονομάζονται «μη εφαρμοσμένες επιστήμες».

Θεωρώ πως η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα επιλύσει με γνώση και με τόλμη τα ζητήματα αυτά, αίροντας όλες τις μέχρι σήμερα στρεβλώσεις. 

esos.gr


Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Οι νέες προτάσεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές και το ζήτημα των ''ΤΕΙ'' Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 9:52 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.