Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ειδικό πρόγραµµα για τοπικές ποικιλίες δίνει ως 180 ευρώ


Ενίσχυση έως 180 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως, φέρνει ο συνδυασµός της ενίσχυσης Βιολογικής Γεωργίας µε το πριµ καλλιέργειας τοπικών ποικιλιών που ενεργοποιείται για πρώτη φορά στα πλαίσια των νέων Προγραµµάτων και θα λειτουργήσει στα πρότυπα των σπάνιων φυλών στα ζωικά.

Οι καλλιέργειες που µπορούν να ευνοηθούν και από τα δύο παραπάνω Μέτρα περιλαµβάνουν τοπικές ποικιλίες από αρωµατικά φυτά (τσάι του βουνού, ρίγανη, κάππαρη), δενδρώδεις καλλιέργειες (ροδάκινα, µήλα, αµύγδαλα κ.ά.), αµπελώνες, ψυχανθή και σιτηρά. Η ενίσχυση στο Μέτρο προστασίας τοπικών ποικιλιών θα λαµβάνεται για την καλλιέργεια µόνο σε τόπους που ευδοκιµούν αυτές οι ποικιλίες.

Για παράδειγµα η ρίγανη λαµβάνει ενίσχυση µόνο για την καλλιέργειά της στον Όλυµπο (Πιερία, Λάρισα), στα Τρίκαλα και στη Λακωνία, ή το όψιµο ροδάκινο Νάουσας, µόνο στην Ηµαθία. Ο σπόρος για την καλλιέργεια είτε θα παράγεται από τους ίδιους τους παραγωγούς, είτε θα τους δίνεται από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Σηµειώνεται ότι το Μέτρο προστασίας τοπικών ποικιλιών είναι η µία από τις δύο δράσεις που δύναται να συνδυαστεί το πριµ Βιολογικής Γεωργίας στη φυτική παραγωγή. Η µέγιστη ενίσχυση Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» και Υποµέτρου «10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» σε ευρώ ανά στρέµµα ανά έτος έχει ως εξής:

 • Χειµερινά σιτηρά: 48,9
 • Ψυχανθή: 101,5
 • Κερασιά, βερικοκιά, αµυγδαλιά, ροδακινιά, δαµασκηνιά: 180
 • Μηλιά, αχλαδιά: 154,4
 • Πορτοκαλιά, µανταρινιά, λεµονιά: 124,5
 • Ασπρολιά Αλεξανδρούπολης: 130
 • Αµπέλι επιτραπέζιο: 162,9
 • Αµπέλι οινοποιήσιµο: 157,4
 • Τσάι του βουνού, ρίγανη, κάππαρη: 120
 • Σόργος: 112,9Οι ενισχύσεις αποζηµιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδηµα και το κόστος συναλλαγής, ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που ελήφθησαν.
Το κόστος συναλλαγής περιλαµβάνει:
 • Έξοδα αποστολής σπόρων από και προς τον αρµόδιο φορέα.
 • Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων του αρµόδιου, κατά περίπτωση, φορέα.
 • Τα έξοδα αναπαραγωγής και πολλαπλασιασµού για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης του επιλέξιµου αγροτεµαχίου.
Με πενταετή δέσμευση και καθορισμένα αγροτεμάχια για δενδρώδεις και αμπέλια

Η δέσµευση που αναλαµβάνεται στο πλαίσιο της δράσης προστασίας των τοπικών ποικιλιών είναι πενταετούς διάρκειας. Στην περίπτωση ενταγµένης εκµετάλλευσης µε µία µόνο αροτραία καλλιέργεια, η δέσµευση δύναται να εφαρµόζεται και σε µη καθορισµένα αγροτεµάχια, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά καλή γεωργική πρακτική και, επιπλέον, δεν τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του στόχου της. Στην περίπτωση εφαρµογής της δέσµευσης σε µη καθορισµένα αγροτεµάχια, ο αριθµός των εκταρίων µπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος.

Για τις µόνιµες καλλιέργειες (δενδρώδεις και αµπέλια) η δέσµευση εφαρµόζεται σε καθορισµένα αγροτεµάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

∆ικαιούχοι

Φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

Όροι επιλεξιµότητας
 • Να είναι δηλωµένα στην πλέον πρόσφατη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του ενδιαφερόµενου παραγωγού. Ειδικότερα, στην περίπτωση των µόνιµων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεµάχια θα πρέπει να είναι δηλωµένα στην πλέον πρόσφατη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του ενδιαφερόµενου µε επιλέξιµη για τη δέσµευση καλλιέργεια.
 • Να κατέχονται νόµιµα καθ’ όλη την περίοδο δέσµευσης.
 • Τέλος, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το προσχέδιο του Υποµέτρου «10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση», οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσµούς – ποικιλίες, σε συγκεκριµένες περιοχές κατανοµής ανά πληθυσµό και ενισχύονται για την απώλεια εισοδήµατος που η καλλιέργεια αυτή τους επιφέρει. Επίσης δεσµεύονται να συνεργάζονται και να χορηγούν δείγµα σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία στις υπηρεσίες και αρµόδιους φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
jobgr.blogspot.gr

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Ειδικό πρόγραµµα για τοπικές ποικιλίες δίνει ως 180 ευρώ Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: