Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Πλαστικοποιηθείτε ρε!!!


Ο κακός χαμός έχει δημιουρ­γηθεί με τα αναπάντητα ερω­τήματα για το τι γίνεται με το «χτίσιμο» του αφορολογήτου με «πλαστικό» χρήμα…

Οι τέσσερις ή πέντε σχετικές υ­πουργικές αποφάσεις που προ­βλέπεται πως θα απαιτηθούν για να διαμορφωθεί η πλήρης εικό­να για το σε ποιες επιχειρήσεις και για ποια προ­ϊόντα θα απαιτείται η πληρωμή μέσω τραπέζης δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, ενώ ουσιαστικά το μέτρο είναι σε ισχύ όπως ορίζει ο σχετικός νό­μος.

Έτσι οι φορολογούμενοι δεν γνωρίζουν ακό­μα ποιες αποδείξεις θα αναγνωρίζονται, τι θα γίνει με τις ιατρικές δαπάνες και εάν χρειάζεται να συγκεντρώνουν ακόμα και χάρτινες αποδεί­ξεις. Την ίδια ώρα η αρμόδια υπηρεσία του υ­πουργείου Οικονομικών δεν έχει καν ξεκινήσει συναντήσεις με τις τράπεζες, οι οποίες θα ανα­λάβουν την υποχρέωση να αποστέλλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το σύ­νολο των δαπανών για κάθε φορολογούμενο.

Παρά ταύτα, το ΥΠΟΙΚ «διαρρέει» πως τον Φεβρουάριο θα είναι έτοιμη η εφαρμογή και θα έχουν λυθεί όλες οι απορίες των φορολογουμέ­νων!!!

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, πρόκειται να εφαρμοστεί σε κλά­δους επαγγελματιών που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά απόκρυψης του πραγματικού τους εισοδήματος η υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση συσκευών ηλεκτρονικής χρέωσης, τα γνωστά POS. Δηλαδή σε γιατρούς, δικηγόρους, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγούς, ενώ δεδομέ­νο θεωρείται ότι μέσα στο πρώτο κύμα υποχρε­ωτικής εγκατάστασης POS θα βρίσκονται και επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης σε κάποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας (π.χ. στις Κυκλάδες ή την Αττική).

Αυτό το εισηγούνται στην ηγεσία του υπουρ­γείου Οικονομικών υπηρεσιακοί παράγοντες ως το πρώτο βήμα για τη σταδιακή εγκατά­σταση POS σε όλο το φάσμα της αγοράς, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην αγορά, που ψη­φίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Ηλεκτρονικές πληρωμές

Με την εγκατάσταση των συσκευών και την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην αγορά ευελπιστούν στο οικονομικό επιτελείο ότι θα περιοριστεί η φοροδιαφυγή, καθώς θα καταγράφονται στο τραπεζικό σύστημα τα πραγματικά ακαθάριστα έσοδα επαγγελματι­κών κλάδων που σήμερα κινούνται με τα… ανώ­νυμα μετρητά.

Ως κίνητρο και μέσο πίεσης για την επέκτα­ση των ηλεκτρονικών πληρωμών το ΥΠΟΙΚ προχώρησε στη σύνδεση του αφορολόγητου ορίου για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με τη χρήση «πλαστικού» χρήματος.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να δαπανούν ένα ελάχιστο όριο του εισοδήμα-τός τους με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (α­πό 10% έως 20%, ανάλογα με το ύψος του ει­σοδήματος) και στην περίπτωση που δεν το πραγματοποιούν, θα χρεώνονται με επιπλέον φόρο. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες φορολο­γουμένων θα υπάρχει κίνητρο με τη μορφή της συμμετοχής σε κληρώσεις χρηματικών ποσών.

Οι πιο τυχεροί προς το παρόν, πάντως, είναι αυτοί που εξαιρούνται από το μέτρο, οι φορο­λογούμενοι δηλαδή άνω των 70 ετών και τα ά­τομα με αναπηρία από 80% και άνω, καθώς και όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράστα­ση, που φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις. Βέβαια και αυτοί οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εμφα­νίσουν δαπάνες με χάρτινες αποδείξεις, ανά­λογα με το ύψος του εισοδήματός τους, για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου.

Επίσης εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών ηλεκτρονικών συ­ναλλαγών οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξω­τερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., καθώς και όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρι­κό κατάστημα ή είναι φυλακισμένοι.

Πρόσθετο φόρο θα πληρώσουν όσοι δεν κα­ταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό δαπανών με «πλαστικό» χρήμα ή ακόμη και αυτοί που κινδυνεύουν με κατασχέσεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς εξαιτίας χρε­ών τους σε δημόσια ή πιστωτικά ιδρύματα.

Για την κατοχύρωση, πάντως, της ετήσιας έκπτωσης φόρου, που φθάνει μέχρι τα επίπεδα των 1.900 έως 2.100 ευρώ, θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για αγορές καταναλωτικών και διαρκών αγαθών και για παροχή υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά, για την έκπτωση φόρου που φθάνει μέχρι τα επίπεδα των 1.900 έως 2.100 ευρώ οι φορολογούμενοι θα πρέπει να χρησιμο­ποιούν «πλαστικό» χρήμα για αγορές όπως:

♦ Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

♦ Καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο, φυ­σικό αέριο).

♦ Τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού.

♦ Οινοπνευματώδη ποτά.

♦ Είδη ένδυσης και υπόδησης.

♦ Είδη οικιακού εξοπλισμού, όπως έπιπλα, υ­φάσματα κ.λπ.

♦ Πάσης φύσεως πλαστικά και ξύλινα αντικεί­μενα.

♦ Χημικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, υγιεινής, καλλωπισμού κ.λπ.

♦ Κοσμήματα, ρολόγια κ.λπ.

♦ Συσκευασμένα, μεταποιημένα και τυποποιη­μένα είδη διατροφής.

♦ Νωπά κρέατα, φρούτα και λαχανικά.

♦ Καυσόξυλα.

♦ Λιπάσματα.

♦ Τροφές που προορίζονται για κατοικίδια ζώα.

♦ Άνθη.

♦ Αναψυκτικά, χυμούς, energy drinks και λοιπά μη αλκοολούχα ποτά, μεταλλικά νερά.

Επιπλέον, στις δαπάνες αυτές θα περιλαμβά­νονται και τα έξοδα για την παροχή υπηρεσιών από:

♦ Γυμναστήρια, σχολές χορού, ινστιτούτα αι­σθητικής, κομμωτήρια, κουρεία, συνεργεία επισκευής οχημάτων, επισκευαστές ηλεκτρι­κών και ηλεκτρονικών συσκευών, ποδηλάτων, υποδημάτων και δερματίνων ειδών, επιδιορ-θωτές ενδυμάτων και υφασμάτων οικιακής χρήσης κ.λπ., υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, μαραγκούς, ελαιοχρωματιστές κ.λπ. επαγγελ­ματίες του χώρου της οικοδομής, δικηγόρους, οικονομολόγους, λογιστές-φοροτέχνες, συγ­γραφείς, καλλιτέχνες, συνθέτες κ.λπ.

♦ Γραφεία κηδειών και επιχειρήσεων αποτέ­φρωσης νεκρών.

♦ Καταστήματα μαζικής εστίασης - catering (παροχή ετοίμων γευμάτων από εστιατόρια, τα­βέρνες, ουζερί, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, κα­φετέριες, ζαχαροπλαστεία, σνακ μπαρ, αρτο­ποιεία, πιτσαρίες, φαστφουντάδικα, κυλικεία, καντίνες κ.λπ., προς επιτόπια κατανάλωση).

Από την άλλη πλευρά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη:

♦ Οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθω­ση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινή­του, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κ.λπ.).

♦ Δαπάνες για αμοιβές δικηγόρων που αφορούν δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιο­κτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορό­φους, οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.

♦ Οι εισφορές για την ΕΡΤ και τη συνδρομητική τηλεόραση.

♦ Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα πο­σά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυ­χερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, Στοίχημα κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε καζίνο.

♦ Οι δαπάνες για ενοίκια, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας, ιατρικές επισκέψεις και εξετά­σεις, λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, φυ­σικού αερίου, ύδρευσης, συνδρομητικής τηλε­όρασης, τηλεφώνων και κοινοχρήστων. Ωστό­σο, ακόμη δεν είναι βέβαιο πότε θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα καταχωρίζεται κάθε πληρωμή μέσω τραπέζης στο ΑΦΜ του φορολογουμένου που την έκανε. Χωρίς αυτήν δεν μπορούν και οι πολίτες να πληροφορούνται από το ίντερ-νετ εάν οι αγορές με κάρτες που έχουν κάνει επαρκούν ή όχι ως προς την υποχρέωση που έχουν από 1.1.2017 να δαπανήσουν τουλάχι­στον το 10% του φορολογητέου (πραγματι­κού ή τεκμαρτού) εισοδήματός τους με ηλε­κτρονικά μέσα πληρωμών.

Την ίδια ώρα δεν έχει επεκταθεί ακόμα το σύστημα αποδοχής ηλεκτρονικών πληρω­μών στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλές δαπάνες να γίνονται αναγκαστικά με μετρητά. Δεν έχει αποσαφηνιστεί οριστικά εάν θα ισχύσει ή όχι ο ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός. Ακόμα και επιχειρήσεις όμως που διαθέτουν τέτοια μηχανήματα (συσκευ­ές POS) αρνούνται να κάνουν συναλλαγές με συγκεκριμένες κάρτες, λόγω υψηλών προμη­θειών που αυτές επιβάλλουν. Με άλλα λόγια, οι κάτοχοι τέτοιων καρτών αναγκάζονται να πληρώνουν με μετρητά, που δεν θα προσμε­τρηθούν ποτέ από την εφορία.

Επίσης δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα ισχύσει για δαπάνες που κάνουν σύζυγοι. Αν έχουν κοινή κάρτα, οι τράπεζες βλέπουν το ΑΦΜ του βασικού κατόχου. Έτσι δεν θα εμφανίζο­νται δαπάνες στο ΑΦΜ του άλλου συζύγου. Άρα ίσως αναγκαστούν πολλοί να σπεύσουν να βγάλουν ξεχωριστές κάρτες ή να ανοίξουν ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς (που δεν είναι εύκολο με τα capital controls) για να αποφύγουν να πληρώσουν φοροπρόστιμα για δαπάνες που δεν έκαναν με δικά τους λεφτά. Επιπλέον, εάν ο ένας μόνον σύζυγος κάνει ό­λες τις αγορές ή έχει πραγματικό εισόδημα, ο άλλος δεν θα μπορεί να εμφανίσει δαπάνες. Ειδικά σύζυγοι που δεν έχουν πραγματικό ει­σόδημα, αλλά μόνον τεκμαρτό, όπως το υπο­λογίζει πλασματικά η εφορία (π.χ. 2.500 ατο­μικό εισόδημα για όλους, 4.000 ευρώ για τυ­χόν ακίνητα στο όνομά τους, 2.500 ευρώ για το αυτοκίνητο κ.λπ.) απειλούνται και αυτοί με πρόστιμα.

ΑΝΤΡΙAΝΑ ΒΑΣΙΛA
topontiki.gr

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Πλαστικοποιηθείτε ρε!!! Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 6:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: