ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

«Πράσινο φως» για τους μίνι αγροτικούς συνεταιρισμούς


Πέντε αγρότες αρκούν πλέον για να συστήσουν ένα αγροτικό συνεταιριστικό σχήμα που θα επιδοτείται για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του. Σάρκα και οστά παίρνουν οι μίνι αγροτικοί συνεταιρισμοί σε όλη την Ελλάδα με απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία αναγνώρισης ομάδων και οργανώσεων αγροτών.

Η νέα υπουργική απόφαση καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια για την αναγνώριση των ομάδων και των οργανώσεων παραγωγών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύσταση μικρών αγροτικών συνεργατικών σχημάτων ακόμη και με πέντε παραγωγούς.

Με τα ολιγομελή αυτά σχήματα οι παραγωγοί θα μπορούν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους ικανότητα στην αγορά, εξασφαλίζοντας οικονομική στήριξη που θα χρηματοδοτεί τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

• Αναλυτική κατάσταση των μελών, φυσικών και νομικών προσώπων της Ομάδας Παραγωγών ή Οργανώσεων Παραγωγών (Ομ.Π. ή Ο.Π.) με τον Α.Φ.Μ. τους και την ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής ή ποσότητα εμπορεύσιμης παραγωγής.
• Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π.
• Απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών της υπό σύστασης Ομ.Π. ή Ο.Π., από το οποίο προκύπτει ότι καταρτίστηκε-ψηφίστηκε το καταστατικό λειτουργίας.
• Καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π. υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π.
Τα κριτήρια αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης είναι:

• Για την αναγνώριση των Ομ.Π. κτηνοτρόφων, αλιέων, γυναικείων συνεταιρισμών, μελισσοκόμων και συνεταιρισμών ορεινών περιοχών και νήσων πλην Κρήτης και Εύβοιας απαιτούνται πέντε φυσικά ή νομικά πρόσωπα παραγωγοί, για τις Ομ.Π. φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα φυσικά ή νομικά πρόσωπα παραγωγοί.
• Για την αναγνώριση Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τόσα μέλη όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.1 του ν.4384/16.

Ακόμα, με το άρθρο 7 δημιουργείται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών» το οποίο θα τηρείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου και θα αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων.
Υψος χρηματοδότησης

Οι νεοσύστατες οντότητες θα μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά με ένα κατ’ αποκοπή ποσό για τα 5 πρώτη έτη λειτουργίας τους. Βασική βέβαια προϋπόθεση είναι η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου πενταετούς διάρκειας που θα μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις για προσέγγιση νέων αγορών, πιστοποίηση, ενέργειες προβολής και προώθησης, επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές κ.λπ.

Θα λαμβάνουν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους το 10% του κύκλου εργασιών τους και μέχρι 100.000 ευρώ για να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια τα ποσά στήριξης θα μειώνονται κατ΄ έτος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες

Επειδή τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, οι νεοσύστατες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών δεν θα μπορούν να αποδείξουν κύκλο εργασιών για να ενισχυθούν με το 10% του τζίρου τους, θα αναγνωρίζεται ο μέσος όρος των προηγούμενων τριών χρόνων των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν τα σχήματα. Προϋπόθεση βέβαια γι’ αυτό θα είναι η προσκόμιση τιμολογίων της προηγούμενης τριετίας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών, των Ενώσεών τους, καθώς και των Ομάδων Παραγωγών, «το νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του, αίτηση που απευθύνεται στην πρωτοβάθμια επιτροπή αναγνώρισης (Π.Ε.Α.)

Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία του νομικού προσώπου, ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου καθώς και ο αριθμός του αντίστοιχου μητρώου που τηρείται από τις αρμόδιες Αρχές, ανάλογα με τη νομική μορφή του νομικού προσώπου, προκειμένου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων

Αυτά τα σχήματα, σύμφωνα με την απόφαση, μπορούν να λειτουργούν ως αυτοτελείς νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων

Δηλαδή, μέσα σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό παραγωγοί που ασχολούνται με κάποιο αγροτικό προϊόν (π.χ. ελαιόλαδο ή βρώσιμη ελιά) μπορούν να δημιουργήσουν μια ομάδα ή οργάνωση παραγωγών που θα λειτουργεί με τον ΑΦΜ του συνεταιρισμού, αλλά θα έχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση και αυτονομία δράσης από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του συνεταιρισμού.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ
ethnos.gr

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
«Πράσινο φως» για τους μίνι αγροτικούς συνεταιρισμούς Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 8:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: