ΕΛΛΑΣ 2017: Νέα Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ για επαναφορά του ''εν ελλείψει'' στους Τομεάρχες Δακοκτονίας...

Δεν αντέχεται το 50-50 από το ΓΕΩΤΕΕ ...με Λυτούς και Δεμένους προσπαθεί να αλλάξει την απόφαση του ΥπΑΑΤ για το πρόγραμμα Δακοκτονί...Δεν αντέχεται το 50-50 από το ΓΕΩΤΕΕ ...με Λυτούς και Δεμένους προσπαθεί να αλλάξει την απόφαση του ΥπΑΑΤ για το πρόγραμμα Δακοκτονίας ...

Μάλιστα έγινε και νέα παρέμβαση ζητώντας από τον κ. Αντώνογλου να πάρει πίσω την απόφαση του και να ξαναεπαναφέρει το ''εν ελλείψει''.... 

Παράλληλα, γίνεται πρεσάρισμα άνευ προηγουμένου στον Βαγγέλη Αποστόλου να ξανακάνει τα περσινά με τις ''ορθές επαναλήψεις''...

Βάση του ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ :

''Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει ότι το προβάδισμα των Γεωπόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις αυτές αποτελεί επιταγή νόμου και ζητά από τον Γενικό Γραμματέα του Υπ.Α.Α.Τ. την άμεση παρέμβασή του ώστε να τροποποιηθεί η πρόσφατη απόφαση και να εφαρμοστούν άμεσα οι υπάρχουσες σχετικές διατάξεις.''

Τελικά δεν λύθηκε το θέμα του πολιτεύματος στην Ελλάδα ....ή έχουμε ακόμα νοσταλγούς;

Αναλυτικά η επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ:

ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με νέα επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, επισημαίνει την ανάγκη άμεσης τροποποίησης της πρόσφατης απόφασης κατανομής προσωπικού για το πρόγραμμα της Δακοκτονίας, με την οποία επιχειρείται η πλήρης εξομοίωση μεταξύ των Γεωπόνων και των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις Τομεαρχών Δακοκτονίας.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει ότι το προβάδισμα των Γεωπόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις αυτές αποτελεί επιταγή νόμου και ζητά από τον Γενικό Γραμματέα του Υπ.Α.Α.Τ. την άμεση παρέμβασή του ώστε να τροποποιηθεί η πρόσφατη απόφαση και να εφαρμοστούν άμεσα οι υπάρχουσες σχετικές διατάξεις.


Αναλυτικά η επιστολή του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
σε συνέχεια του με αριθμό 2488/1-6-2017 εγγράφου μας, σχετικά με τους Τομεάρχες Δακοκτονίας, επισημαίνουμε ότι το προβάδισμα, για τις θέσεις Τομεαρχών Δακοκτονίας, των Γεωπόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι., έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας αποφοίτων Τ.Ε.Ι., έχει νομικό έρεισμα τόσο στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2413/1953 «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας» (ΦΕΚ 125/Α/1953), όσο και στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2195/11040/30-1-1985 «Ρύθμιση λεπτομερειών λειτουργίας των Ταμείων Προστασίας Ελαιοπαραγωγής» (ΦΕΚ 75/Β/1985), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 3, παρ. 3 του ως άνω Ν.Δ..

Κατά συνέπεια, η πρόσφατα εκδοθείσα από εσάς υπ’ αριθ. 5239/58793/30-5-2017 απόφαση με θέμα «Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες - Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017», με την οποία επιχειρείται η εξομοίωση, για τις θέσεις Τομεαρχών Δακοκτονίας, μεταξύ των Γεωπόνων και των Τεχνολόγων Γεωπονίας, έρχεται σε πλήρη και ευθεία αντίθεση με τις ως άνω αναφερθείσες νομικές διατάξεις που επιβάλλουν το προβάδισμα των Γεωπόνων για τις θέσεις αυτές.

Θεωρούμε λοιπόν ουσιαστικά αλλά και νομικά επιβεβλημένη την άμεση τροποποίηση της ως άνω απόφασής σας, ώστε να ανταποκρίνεται στη ρητή επιταγή του νόμου και να επιτάσσει το προβάδισμα των Γεωπόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας γα τις θέσεις Τομεαρχών Δακοκτονίας. Σε αντίθεση περίπτωση, δηλώνουμε ότι το Επιμελητήριο θα προχωρήσει σε κάθε παραπέρα επιβαλλόμενη ενέργεια για την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων, αλλά και δικαιωμάτων, των μελών του.

Αναμένοντας τις άμεσες σχετικές ενέργειές σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε παραπέρα σχετική πληροφορία ή διευκρίνηση.


Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

με πληροφορίες από geotee.gr


Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]