Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2017: Συνεχίζεται το ''πρεσάρισμα'' του ΓΕΩΤΕΕ με στόχο ''την ορθή επανάληψη''...& τον αποκλεισμό των Γεωπόνων ΤΕ !!!


Νέα επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ προς τον υπουργό κ. Ευάγγελο Αποστόλου και στον Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνογλου με την οποία ζητά από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης να... ''προχωρήσει στην τροποποίηση της ως άνω απόφασης και στην αποκατάσταση του προβαδίσματος των Γεωπόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις Τομεαρχών Δακοκτονίας, μάλιστα απειλεί ...δηλώνοντας ταυτόχρονα προς κάθε κατεύθυνση ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του''.

...Τονίζουμε επίσης ότι το προβάδισμα των Γεωπόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις Τομεαρχών Δακοκτονίας έχει νομικό έρεισμα τόσο στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2413/1953 «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας» (ΦΕΚ 125/Α/1953)....ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ ΤΟ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με νέα επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, επισημαίνει ότι η πρόσφατη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου για τους Τομεάρχες Δακοκτονίας παραβιάζει ευθέως τις υπάρχουσες διατάξεις και είναι, ουσία και νόμω, παντελώς αστήρικτη. Η πλήρης μάλιστα αδράνεια, μέχρι στιγμής, του Υπ.Α.Α.Τ να προχωρήσει στην εύλογη τροποποίησή της ώστε να είναι σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, επιτρέπει, δυστυχώς, να μιλάει κανείς για μεθόδευση έναντι του γεωπονικού κόσμου της χώρας. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι έκθετη στα μάτια των γεωπόνων. Με την ενέργειά της αυτή δείχνει ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ούτε για την προάσπιση των θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων, αλλά ούτε και για την προστασία της ελαιοπαραγωγής και των ελαιοπαραγωγών.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει στην τροποποίηση της ως άνω απόφασης και στην αποκατάσταση του προβαδίσματος των Γεωπόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις Τομεαρχών Δακοκτονίας, δηλώνοντας ταυτόχρονα προς κάθε κατεύθυνση ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του.


Αναλυτικά η επιστολή του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
με έκδηλη απογοήτευση και δικαιολογημένη αγανάκτηση ο γεωπονικός κόσμος παρακολουθεί τις ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, για την ισοπεδωτική εξομοίωση των Γεωπόνων με τους Τεχνολόγους Γεωπονίας για την κάλυψη των θέσεων Τομεαρχών Δακοκτονίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην υπ’ αριθ. 5239/58793/30-5-2017 απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπ.Α.Α.Τ., με θέμα «Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες - Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017», ως Τομεάρχες Δακοκτονίας αναφέρονται οι «Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων)», εξομοιώνοντας έτσι πλήρως για τις θέσεις αυτές τους Γεωπόνους, αποφοίτους Α.Ε.Ι., με τους Τεχνολόγους Γεωπονίας, αποφοίτους Τ.Ε.Ι..

Σημειώνουμε ότι στις μέχρι σήμερα ανάλογες αποφάσεις που είχαν εκδοθεί, η περιγραφή των προσόντων των Τομεαρχών Δακοκτονίας διαχώριζε ρητά τις δύο ειδικότητες, με την διατύπωση «ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής», δηλώνοντας απερίφραστα και επιβεβαιώνοντας το προβάδισμα που διαθέτουν για τις συγκεκριμένες θέσεις οι Γεωπόνοι έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας, τόσο λόγω γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων, όσο και λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Τονίζουμε επίσης ότι το προβάδισμα των Γεωπόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις Τομεαρχών Δακοκτονίας έχει νομικό έρεισμα τόσο στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2413/1953 «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας» (ΦΕΚ 125/Α/1953), όσο και στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2195/11040/30-1-1985 «Ρύθμιση λεπτομερειών λειτουργίας των Ταμείων Προστασίας Ελαιοπαραγωγής» (ΦΕΚ 75/Β/1985), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 3, παρ. 3 του ως άνω Ν.Δ.. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που παρατηρείται έλλειψη Γεωπόνων αποφοίτων Ανωτ. Γεωπονικών Σχολών ή απροθυμία αυτών να εργαστούν στην καταπολέμηση του δάκου, μπορούν να προσλαμβάνονται ως Τομεάρχες Δακοκτονίας και Τεχνολόγοι Γεωπονίας.

Εντούτοις, παρά την ξεκάθαρη απαίτηση του νόμου και παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου (σχετικά τα με αριθμό 2488/1-6-2017, 2547/6-6-2017 και 2737/16-6-2017 έγγραφά μας), μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ για την τροποποίηση της σχετικής απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα και την αποκατάσταση του προβαδίσματος των Γεωπόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις Τομεαρχών Δακοκτονίας.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
η εν λόγω απόφαση παραβιάζει ευθέως τις υπάρχουσες διατάξεις και είναι, ουσία και νόμω, παντελώς αστήρικτη. Η πλήρης μάλιστα αδράνεια, μέχρι στιγμής, του Υπ.Α.Α.Τ να προχωρήσει στην εύλογη τροποποίησή της ώστε να είναι σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, μας επιτρέπει, δυστυχώς, να μιλάμε πλέον για μεθόδευση από πλευράς Υπ.Α.Α.Τ. έναντι του γεωπονικού κόσμου της χώρας. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι έκθετη στα μάτια των γεωπόνων. Με την ενέργειά της αυτή δείχνει ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ούτε για την προάσπιση των θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων, αλλά ούτε και για την προστασία της ελαιοπαραγωγής και των ελαιοπαραγωγών.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των γεωπόνων της χώρας, τονίζει ότι θα πρέπει ΑΜΕΣΑ το Υπ.Α.Α.Τ. να προχωρήσει στην τροποποίηση της ως άνω απόφασης και στην αποκατάσταση του προβαδίσματος των Γεωπόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις Τομεαρχών Δακοκτονίας. Αναμένοντας, έστω και την ύστατη στιγμή, τις άμεσες σχετικές ενέργειές σας, δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του.


Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

geotee.gr

Aν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ 
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2017: Συνεχίζεται το ''πρεσάρισμα'' του ΓΕΩΤΕΕ με στόχο ''την ορθή επανάληψη''...& τον αποκλεισμό των Γεωπόνων ΤΕ !!! Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 7:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.