Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η Ένωσης Ελλήνων Χημικών τοποθετείται για την Κλιματική Αλλαγή


Σε ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή αναφέρονται τα εξής:

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) ως σύμβουλος του κράτους σε θέματα Χημείας, έχει καθήκον και υποχρέωση έναντι των πολιτών και της κοινωνίας να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος, να συμβουλεύει την Πολιτεία και να ενημερώνει με αυστηρά επιστημονικούς όρους, μακριά από συμφέροντα και σκοπιμότητες, την κοινωνία.

Η αναγκαιότητα να τοποθετηθεί η ΕΕΧ σχετικά με την κλιματική αλλαγή, μία μόλις ημέρα μετά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, προέκυψε ως αποτέλεσμα δύο εξαιρετικά ανησυχητικών γεγονότων. Σε διεθνές επίπεδο, η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τράμπ για την πρόθεσή του να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού και σε εθνικό επίπεδο η ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, η οποία με αφορμή τις δηλώσεις Τράμπ και με όρους συνωμοσιολογικούς χαρακτηρίζει τα στοιχεία για την κλιματική αλλαγή «κατασκεύασμα» συμφερόντων.

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η ΕΕΧ εκτιμά ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία (https://www.eea.europa.eu/el/themes/climate- https://www.epa.gov/climate-research) , καθώς και οι παρατηρήσεις των κλιματικών μεταβολών σε όλο τον κόσμο υποδεικνύουν ότι η ανθρωπογενής δραστηριότητα έχει οδηγήσει σε πραγματική και σοβαρή αλλαγή του κλίματος, η οποία οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου.

ΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η αλλαγή του κλίματος θα οδηγήσει:

• σε αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες που θα εναλλάσσονται με περιόδους ξηρασίας και αύξηση του αριθμού και της έντασης των τυφώνων και των καταιγίδων,
• σε τήξη των πάγων της Αρκτικής και της Ανταρκτικής, η οποία θα προκαλέσει σημαντική αύξηση της στάθμης της θάλασσας, προκαλώντας υλικές ζημιές, αλλά και σε ερημοποίηση άλλων περιοχών, δημιουργώντας μία νέα κατηγορία μεταναστών, τους μετανάστες κλίματος,
• σε μείωση της βιοποικιλότητας, υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, επηρεάζοντας τη διαθεσιμότητα τροφίμων και νερού και την ανθρώπινη υγεία,
• σε επιβάρυνση τις οικονομίες και τις κοινωνίες.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Οι χημικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα είναι γνωστοί ως "αέρια θερμοκηπίου" και περιλαμβάνουν το CO2 (από τις καύσεις ορυκτών καυσίμων - λιγνίτης, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, βενζίνη), το CH4 (από κτηνοτροφία, αγροτικές καλλιέργειες, χωματερές, καύση βιομάζας), το N2O (από βιομηχανία και γεωργία), και τα συνθετικά χημικά HFCs, PFCs, και SF6. Η συνεισφορά τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου εξαρτάται από τη συγκέντρωση και το χρόνο παραμονής τους στην ατμόσφαιρα και το πόσο ισχυρά απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Πιο κρίσιμα αέρια θερμοκηπίου θεωρούνται τα CO2 και CH4.

Οι συνεχιζόμενες ανεξέλεγκτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι βέβαιο ότι επιταχύνουν την αλλαγή του κλίματος. Το φαινόμενο είναι αυτοτροφοδοτούμενο, διότι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στη Γη, θα ελαττώσει την ικανότητα των ωκεανών να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, εξαιτίας της μείωσης της διαλυτότητας του και θα αυξήσει τον αριθμό των δασικών πυρκαγιών, ελαττώνοντας τόσο το παραγόμενο οξυγόνο, όσο και το απορροφούμενο διοξείδιο του άνθρακα. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία, αλλά και στην αύξηση των δασικών εκτάσεων και των υγροβιοτόπων παγκοσμίως, που αποτελούν την κυριότερη πηγή οξυγόνου και δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Η συμφωνία του Παρισιού υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 από 197 χώρες και κυρώθηκε από 147, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανησυχίας της παγκόσμιας κοινότητας για την κλιματική αλλαγή και προβλέπει την υιοθέτηση ενεργειακών πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αντικατάσταση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για ενεργειακούς σκοπούς από ήπιες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, οι οποίες θα συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον. Η συμφωνία, περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης με στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2°C και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της στον 1,5°C.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΧ

Η ΕΕΧ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα στα θέματα που αφορούν τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στη διαχείριση των φυσικών πόρων, ιδίως των μη ανανεώσιμων, όπως τα ορυκτά καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητος ο ανασχεδιασμός του ενεργειακού μοντέλου της χώρας, και της οικονομικής της ανάπτυξης με στόχους:

• την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, με αποφυγή της χρήσης τους για ενεργειακούς σκοπούς,
• την ανάπτυξη και την υιοθέτηση των τεχνικών της Πράσινης Χημείας και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας για την σταδιακή αύξηση της χρήσης και την τελική αντικατάσταση των ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων από ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική ενέργεια). Στο μεταξύ θα πρέπει η ΔΕΗ να εφαρμόζει τα ενδεδειγμένα μέτρα αντριρρύπανσης για την μείωση των εκπομών των αερίων του θερμοκηπίου από τις θερμοηλεκτρικές ενεργειακές μονάδες παραγωγής ενέργειας,
• Την περαιτέρω χρηματοδότηση της έρευνας για την ανάπτυξη πράσινης ενεργειακής τεχνολογίας,
• Την δημιουργία «cluster» καινοτόμων ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών στα οποία θα μετέχουν εταιρίες που θα ασχολούνται με την παραγωγή ενέργειας με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.
• την πιο ορθολογική χρήση φυσικού αερίου, δεδομένου ότι το φυσικό αέριο αποτελεί την καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες μορφές,
• την εξέταση πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών όπως η παραγωγή υδρογόνου από νερό
• την εξοικονόμηση ενέργειας,
• τη χρήση βιοκαυσίμων ή και καύσιμου υδρογόνου στο σύντομο μέλλον στις μεταφορές
και εκτιμά ότι η στοχευμένη πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος θα δημιουργήσει μεσοπρόθεσμα νέες θέσεις εργασίας για εκπαιδευμένα στελέχη μεσαίας και υψηλής εξειδίκευσης και προϋποθέσεις αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης.

Η ΕΕΧ, παρά την βαριά οικονομική και κοινωνική κρίση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα πιστεύει βαθύτατα ότι οι πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελούν μία από τις προτεραιότητες της χώρας και ότι η κρίση δεν πρέπει να οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση.
Οι φυγόκεντρες δυνάμεις που θα αναπτυχθούν, αν υλοποιηθεί η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία παρά τις αντιδράσεις και στο εσωτερικό τους ( www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2017/june/acs-comments-on-us-withdrawal-from-the-paris-climate-agreement.html), θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από την διεθνή κοινότητα με συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης της παγκόσμιας κοινής γνώμης και κυρίως των πολιτών των ΗΠΑ και επιτάχυνση της εφαρμογής των πολιτικών της συμφωνίας πριν το 2020, ώστε να αποφευχθούν αδρανειακά φαινόμενα επιστροφής στις βολικές, αλλά ρυπογόνες ενεργειακές επιλογές του πρόσφατου παρελθόντος. 
 
zougla.gr
 
 Aν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Η Ένωσης Ελλήνων Χημικών τοποθετείται για την Κλιματική Αλλαγή Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 11:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.