Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

"Κλειδώνει" ο εξωδικαστικός συμβιβασμός


Οι τελευταίες «πινελιές» μπαίνουν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) Φώτη Κουρμούση να παρουσιάζει σήμερα το απόγευμα την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης των υποθέσεων στις τράπεζες.

Η πλατφόρμα αυτή έχει ήδη διασυνδεθεί με τον ΕΦΚΑ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και πλέον απομένει μόνο να ενταχθούν σε αυτό το «δίκτυο» και οι τράπεζες.

Έως τις 3 Αυγούστου, όταν και θα τεθεί σε εφαρμογή ο εξωδικαστικός, υπάρχει αρκετός χρόνος για να γίνουν οι όποιες τροποποιήσεις. ​Όπως αναφέρει το Euro2day, επικαλούμενο στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εάν κατά τη σημερινή παρουσίαση υπάρξουν προτάσεις για τη βελτίωση ή την τροποποίηση της πλατφόρμας από πλευράς των τραπεζών, τότε αυτές θα εξεταστούν προκειμένου να υιοθετηθούν και να ενσωματωθούν. Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι έως τις 3 Αυγούστου, όταν και θα τεθεί σε εφαρμογή ο εξωδικαστικός, υπάρχει αρκετός χρόνος για να γίνουν οι όποιες τροποποιήσεις.

Ο δρόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό άνοιξε με την απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, που υπεγράφη στις 12 Ιουλίου και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο ημέρες αργότερα.Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, με την απόφαση αυτή (υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1105/2017) ανάβει ουσιαστικά το πράσινο φως σε χιλιάδες υπερχρεωμένες αλλά βιώσιμες επιχειρήσεις για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, μέσω της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού που προβλέπει ο ν. 4469/2017.

Η πλατφόρμα

Σύμφωνα με το Euro2day, η κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορεί να μπει στην πλατφόρμα, με τους κωδικούς TAXIS. Στην πλατφόρμα θα μπορεί να υποβάλλει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, ενώ θα μπορεί να δει τις οφειλές στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Δημόσιο, και προς τις τράπεζες όταν αυτές συνδεθούν.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:

- ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών για χρήση των εφαρμογών του συστήματος TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικών
- υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή
- αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή
- σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
- πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στο περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα,
- σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών
- έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων
- υπολογιστικές εφαρμογές.Λειτουργία και προδιαγραφές

Η λειτουργία και οι προδιαγραφές της πλατφόρμας θα πρέπει να «επικυρωθούν» με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Βέβαια, έπρεπε να είχε προηγηθεί η σχετική απόφαση, ωστόσο, για διαδικαστικούς λόγους, σχεδιάστηκε πρώτα η πλατφόρμα και θα ακολουθήσει η υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, πλέον οι εκκρεμότητες που απομένουν για τον
εξωδικαστικό είναι ελάχιστες, με βασικότερη την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Οικονομικών, Οικονομίας και Εργασίας), που θα αφορά στα πρόσωπα των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των 50.000 ευρώ.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών θα υπάρξει μία απλοποιημένη διαδικασία, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη θα παράγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Τι προβλέπει η απόφαση για ρύθμιση των οφειλών

Οι όροι για τη ρύθμιση των οφειλών σε 120 μηνιαίες δόσεις που θέτει το Δημόσιο καθορίζονται με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών.

Οι οφειλές προς το Δημόσιο, που θα αναδιαρθρώνονται, θα μπορούν να ρυθμιστούν σε 120 μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ​ . Οι οφειλές προς το Δημόσιο, που θα αναδιαρθρώνονται, θα μπορούν να ρυθμιστούν σε 120 μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Για να υπερψηφίσει το Δημόσιο πρόταση επιχείρησης για αναδιάρθρωση των οφειλών της, θα πρέπει μεταξύ άλλων:

- Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης. Η αποτίμηση θα πρέπει να αποτυπώνεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων. Αν δεν υπάρχει έκθεση εκτιμητή, το Δημόσιο θα λαμβάνει υπ' όψιν του τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του οφειλέτη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

- Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αγοραίας αξίας των κινητών πραγμάτων που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη-επιχειρηματία, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές). Η αγοραία αξία των παραπάνω κινητών πραγμάτων πρέπει να προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικά βιβλία ή για οφειλέτη με διπλογραφικά βιβλία και ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ, είτε από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 1.500.000 ευρώ.2. Για να υπολογιστεί η «ικανότητα αποπληρωμής» του οφειλέτη-επιχειρηματία, δηλαδή το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά έναντι των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί τους 120 μήνες, θα λαμβάνονται υπ' όψιν:

α) για νομικά πρόσωπα (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης, η υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

β) για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας, πριν από την υποβολή της αίτησης, τα έσοδα από άλλες πηγές, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

Πηγές: Euro2day, Ναυτεμπορική 


zougla

Aν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
"Κλειδώνει" ο εξωδικαστικός συμβιβασμός Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: