Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Σύνοδος Πρυτάνεων: Διαφωνεί με την κατάργηση διακριτού ρόλου Πανεπιστημίων & ''ΤΕΙ'' - Όχι στην ίδρυση Πανεπιστημίου με τη μέθοδο συγχώνευσης ''ΤΕΙ''...


“Βαραίνει” το κλίμα Πρυτάνεων - υπουργού Παιδείας....
Η Σύνοδος Πρυτάνεων διαφωνεί με την κατάργηση διακριτού ρόλου Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και με την ίδρυση Πανεπιστημίου με τη μέθοδο συγχώνευσης ΤΕΙ.

Οι Πρυτάνεις μετά την έκτακτη Σύνοδο που πραγματοποίησαν σήμερα (εχθές) , μέσω τηλεδιάσκεψης, ανακοίνωσαν ότι εμμένουν την αντίθεσή τους με βασικές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου και ιδιαίτερα με αυτές που αφορούν:

Α. Το άσυλο,

Β. Τις μεταπτυχιακές σπουδές,

Γ. Την ανάδειξη των Οργάνων διοίκησης των Πανεπιστημίων,

Δ. Την κατάργηση διακριτού ρόλου Πανεπιστημίων και ΤΕΙ,

Ε. Την ίδρυση Πανεπιστημίου με τη μέθοδο συγχώνευσης ΤΕΙ,

Ζ. Την εκλογή Καθηγητών με κλειστές διαδικασίες.

Η Σύνοδος ανακοίνωσε ότι επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε ένα ειλικρινή διάλογο με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να επανεξεταστεί το σχέδιο νόμου, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή

Στο μεταξύ συνεδρίασε σήμερα στο υπουργείο Παιδείας η Επιτροπή για τη μετεξέλιξη του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και του ΤΕΙ Αθήνας σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ΤΕΙ

Στην κατεύθυνση της ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης , “οδεύουν” τα ΤΕΙ, καθώς ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, σήμερα στη Σύνοδο των προέδρων των ΤΕΙ, ότι:

Α. Αλλάζει η ορολογία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο νέο νόμο στο άρθρο 1 η ορολογία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης καταργείται και πλέον τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα φέρουν τον τίτλο “Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα”.

Β. Οι εκπαιδευτικοί των ΤΕΙ θα φέρουν τον τίτλο “μέλη ΔΕΠ”.

Γ. Προχωράει η εκπόνηση διδακτορικών απο τα ΤΕΙ υπό προϋποθέσεις. Συγκροτείται Μεικτή Επιτροπή στο υπουργείο από καθηγητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, προκειμένου να θέσει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την εκπόνηση διδακτορικών από τα ΤΕΙ.

Δ. Τα όργανα των ΤΕΙ μετονομάζονται :

α) Σύγκλητος,
β) Πρυτανικό Συμβούλιο,
γ) Πρύτανης 
δ) Αντιπρυτάνεις
ε)Κοσμήτορες των Σχολών.

Η συζήτηση των προέδρων ΤΕΙ με τον υπουργό Παιδείας, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Απάντηση της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ στη Σύνοδο των Πρυτάνεων

Η ΟΣΕΠ ΤΕΙ θέλει να τοποθετηθεί, σε σχέση με τα χθεσινά τεκταινόμενα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που προέκυψαν μετά την εξαγγελία των θετικών αλλαγών (χρήση ενιαίας ονοματολογίας κ.ά) για τα ΤΕΙ, στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση την Έρευνα και άλλες διατάξεις» του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Έρευνας στη Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ (13-7-2017) στην ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ΟΣΕΠ ΤΕΙ επισημαίνει τα παρακάτω:

1. Τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ αξιολογήθηκαν με τον νόμο 2916/2001 από επιτροπές αποτελούμενες αποκλειστικά από Καθηγητές Πανεπιστημίου για την ένταξή τους στα αναβαθμισμένα Ιδρύματα.

2. Με την εφαρμογή του νόμου 4009 τον Σεπτέμβριο του 2011, ισχύουν ακριβώς οι ίδιες διαδικασίες και τα ίδια κριτήρια εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και των μελών ΕΠ των ΤΕΙ, επιπρόσθετα για τα μέλη ΕΠ απαιτείται και επαγγελματική εμπειρία.

3. Στο νόμο 4429/2016 για το «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» συμπεριλήφθηκαν στη Γενική Συνέλευση εκτός των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων και τα ΤΕΙ.

4. Στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή ή την εξέλιξη Καθηγητών Πανεπιστημίου συμμετέχουν ισότιμα και Καθηγητές ΤΕΙ.

5. Καθηγητές ΤΕΙ είναι συνεπιβλέποντες σε Διδακτορικές Διατριβές που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής.

6. Καθηγητές ΤΕΙ είναι επιβλέποντες ή συνεπιβλέποντες σε Διδακτορικές Διατριβές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

7. Καθηγητές ΤΕΙ είναι επιβλέποντες μεταδιδακτόρων ερευνητών σε προγράμματα μεταδιδακτορικής έρευνας του ΙΚΥ. Όλες οι σχετικές προσκλήσεις ΙΚΥ ή ΓΓΕΤ απευθύνονται ισότιμα και σε Καθηγητές ΤΕΙ, παρά το γεγονός ότι στα ΤΕΙ δεν υφίσταται ο Τρίτος Κύκλος Σπουδών.

8. Όλες οι εθνικές προσκλήσεις ερευνητικών έργων απευθύνονται ισότιμα και σε Καθηγητές ΤΕΙ. Πολλοί καθηγητές ΤΕΙ είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές από Πανεπιστήμια (π.χ. «Αριστεία» Ι και ΙΙ, «Θαλής» κλπ).

9. Καθηγητές ΤΕΙ έχουν διατελέσει αξιολογητές προτάσεων ερευνητικών έργων που υποβάλλονται από Καθηγητές Πανεπιστημίων (π.χ. στη ΓΓΕΤ κλπ).

10. Επίσης Καθηγητές ΤΕΙ είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε Διακρατικά Προγράμματα της ΓΓΕΤ (π.χ. Ελλάδα – Κίνα, Ελλάδα – Γαλλία κλπ).

11. Παρά το γεγονός ότι στα ΤΕΙ δεν υφίσταται τρίτος κύκλος σπουδών (έλλειμα ερευνητικής υποστήριξης από υποψήφιους Διδάκτορες), εντούτοις Καθηγητές ΤΕΙ είναι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με απ’ ευθείας ανάθεση από τις Βρυξέλες, όπως FP6, FP7, HORIZON 2020, κ.ά.

Εν κατακλείδι η διαδικασία που ξεκίνησε για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τα δύο ΑΕΙ, το ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ αποτελεί φυσικό επακόλουθο της εξελικτικής πορείας τους από το 1983 μέχρι και σήμερα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα δύο ΑΕΙ, έχουν αξιολογηθεί πρόσφατα θετικά (worth of merit) από εξωτερικούς αξιολογητές της ΑΔΙΠ. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου υπήρξαν πέντε Ανώτατες Σχολές του Λεκανοπεδίου Αττικής και μια της Θεσσαλονίκης που χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης μετονομάστηκαν σε Πανεπιστήμια.

Όπως επανειλημμένα η ΟΣΕΠ ΤΕΙ έχει υποστηρίξει, θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει να υπάρχει αυτή η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα ΑΕΙ, μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αλλά επιτέλους να γίνει πράξη ο «Ενιαίος Χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας», χωρίς περιορισμούς, χωρίς συντεχνιακές αντιλήψεις, χωρίς μικροσυμφέροντα, με ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες προς όφελος της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. (Ο.Σ.Ε.Π. - Τ.Ε.Ι.) 

Ο Πρόεδρος Κοκκόσης Απόστολος AΕΙ Πειραιά Τ.Τ 

Ο Γενικός Γραμματέας Αδαμίδης Παναγιώτης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

esos.gr

Aν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Σύνοδος Πρυτάνεων: Διαφωνεί με την κατάργηση διακριτού ρόλου Πανεπιστημίων & ''ΤΕΙ'' - Όχι στην ίδρυση Πανεπιστημίου με τη μέθοδο συγχώνευσης ''ΤΕΙ''... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 5:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: