ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Απέρριψε ο δήμος Αριστοτέλη πρόταση της Ελληνικός Χρυσός για νέες διερευνητικές γεωτρήσεις στη Στρατονίκη


Αρνητικά γνωμοδότησε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη σε πρόταση της Ελληνικός Χρυσός να διεξάγει νέες διερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή των Μαύρων Πετρών, υπενθυμίζοντας την πάγια εναντίωσή του στην επέκταση της καταστροφικής μεταλλευτικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Η Ελληνικός Χρυσός που ήδη πραγματοποιεί εκμετάλλευση του κοιτάσματος στα μεταλλεία της Στρατονίκης με τη μέθοδο των φουρνέλων- (υπόγειες εκρήξεις) κατέθεσε τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία ακολούθως έστειλε προς γνωμοδότηση στην Περιφέρεια και στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αριστοτέλη.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κυριάκος Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ΜΠΕ της εταιρείας, η περιοχή μελέτης έχει εμβαδόν 28.600 στρεμμάτων και θα πραγματοποιηθούν, όπως αναφέρεται, 66 γεωτρήσεις το μήκος των οποίων θα κυμαίνεται από 400 μέχρι 1000 μέτρα ενώ το συνολικό μήκος των γεωτρήσεων θα είναι 50.185 μέτρα.

Σύμφωνα με την μελέτη, η απόσταση από τους οικισμούς (Στρατονίκη-Στάγειρα) θα κυμαίνεται από 48 μέχρι 2840 μέτρα και 13 από αυτές θα απέχουν από τους οικισμούς λιγότερο από 100 μέτρα. Ο απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης του γεωτρύπανου για κάθε γεώτρηση θα καλύπτει έκταση έως 100 τ.μ. Η διάρκεια κάθε γεώτρησης θα κυμαίνεται από 3 έως 4 εβδομάδες και το συνολικό έργο θα διαρκέσει 9 - 12 μήνες.

Σε δεύτερη φάση, σύμφωνα με την ΜΠΕ της εταιρείας, θα σχεδιαστεί ένα δεύτερο πρόγραμμα επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων δηλαδή πολύ μεγαλύτερος αριθμός από τον προτεινόμενο στην ΜΠΕ ενώ δεν αποκλείεται η γεώτρηση να συναντήσει εγκλωβισμένη ποσότητα νερού ή υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό, όπως ανέφερε στην εισήγηση του ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, σημαίνει ότι θα υπάρξει απώλεια υπόγειου νερού αλλά και υποβάθμιση της ποιότητάς του.

Σύμφωνα με την εισήγηση στο παρελθόν (από το 1950 μέχρι το 1985), έγιναν 136 γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Μαύρων Πετρών συνολικού μήκους 30.000 μέτρων. Τέλος, από το 1996 και μετά η έρευνα του μεταλλευτικού δυναμικού των Μαύρων Πετρών συνεχίστηκε από τις υπόγειες εργασίες του μεταλλείου.

Παρά το γεγονός ότι οι σχεδιαζόμενες ερευνητικές γεωτρήσεις χωροθετούνται εκτός των ορίων των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, εντός της περιοχής μελέτης βρίσκεται η θέση «Χωρούδα» που συνιστά κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ενώ παράλληλα στην ευρύτερη περιοχή στην οποία θα γίνουν οι γεωτρήσεις, υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές.

Η εισήγηση της διοίκησης του δημοτικού συμβουλίου σημείωνε ακόμη ότι παρά τις αναφορές της εταιρείας ότι, θα ληφθούν προληπτικά μέτρα και θα εφαρμοστεί περιβαλλοντική αποκατάσταση, έτσι ώστε οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι ολικώς αναστρέψιμες, “η μέχρι τώρα εμπειρία, δε μας επιτρέπει να συμφωνήσουμε με αυτή τη θέση”.

Η εταιρεία βασίζεται επιπλέον σε στοιχεία του 1999 όταν αναφέρει ότι ‘Τα πόσιμα νερά όλων των οικισμών της περιοχής έχουν βασικό χαρακτήρα, με όλους τους δείκτες να πληρούν τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας για πόσιμο νερό’. Για να συμβεί αυτό, συνεχίζει η εισήγηση, έχουν αποκλειστεί από το δίκτυο ύδρευσης πολλές πηγές και υδρογεωτρήσεις λόγω ακαταλληλότητας του νερού (υψηλή περιεκτικότητα μετάλλων) ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν τοποθετηθεί φίλτρα για την απομάκρυνση των μετάλλων.

Εξ` άλλου και η Δ/νση Υδάτων της ΠΚΜ έχει απαγορεύσει την ανόρυξη υδρογεώτρησης λόγω αυξημένης περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα που οφείλεται σε ανθρωπογενή αίτια (μεταλλευτική δραστηριότητα).

Ο Κ. Παναγιωτόπουλος επεσήμανε ακόμη ότι “το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της επέκτασης της λειτουργίας του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, γι’ αυτό δεν πρέπει να εξεταστεί ως κάτι μεμονωμένο αλλά ως μέρος της συνολικά σχεδιαζόμενης περεταίρω επέκτασης της μεταλλευτικής δραστηριότητας που θα μετατρέψει την ευρύτερη περιοχή σε κρανίου τόπο”.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση η υλοποίηση του έργου που μελλοντικά θα συνεχιστεί σε εντονότερο βαθμό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη χλωρίδα και στην πανίδα της ευρύτερης περιοχής και στην ποσότητα και ποιότητα των υπόγειων υδάτων.

Οι νέες γεωτρήσεις θα αποτελούν ένα πρώτο βήμα για την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας που θα δεσμεύσει ακόμη περισσότερο την περιοχή στη μεταλλεία και θα παγιωθεί η “μονοκαλλιέργεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας, με αποκλεισμό οποιασδήποτε διαφορετικής και αειφόρου οικονομικής δραστηριότητας.

Επισημάνθηκε ότι σημαντικός αριθμός γεωτρήσεων θα πραγματοποιηθεί σχεδόν σε επαφή με τον οικισμό της Στρατονίκης (και στο μέλλον ίσως και εντός του οικισμού) όπου δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα, δρόμοι, πεζοδρόμια, έχουν υποστεί ρωγματώσεις και καθιζήσεις, η εμφάνιση των οποίων οφείλεται, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, στις υπόγειες εξορύξεις που πραγματοποιούνται κάτω από τον οικισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι οικισμοί Στρατονίκη και Στάγειρα υδρεύονται αποκλειστικά από γεωτρήσεις που βρίσκονται εντός της υπό μελέτη περιοχής. Τέλος, δεν έχει μελετηθεί από δημόσιο φορέα ο επηρεασμός των υπογείων υδάτων μέχρι τώρα από τη μεταλλευτική δραστηριότητα σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην απόφαση της Τ. Κ. Στρατονίκης

Η διοίκηση του δήμου έλαβε υπόψη τις παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων που έχουν καταγραφεί από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι τώρα στην ΕΧ για αυτές, τονίζοντας ότι κανένα από τα μέτρα που αναφέρονται στη ΜΠΕ ότι θα ληφθούν για την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ενώ παράλληλα τονίστηκε ότι η ανυπαρξία συχνών και επισταμένων ελέγχων, λόγω υποστελέχωσης του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, επιτρέπει την Ελληνικός Χρυσός να συνεχίσει να δραστηριοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο δηλαδή, να παραβαίνει τους όρους και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης, τη ΜΠΕ και την ΚΥΑ του 2011.

Τέλος, τέθηκε το ερώτημα ότι “καθώς το συνολικό έργο της επέκτασης της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη ΒΑ Χαλκιδική βρίσκεται υπό αμφισβήτηση, λόγω προσφυγής του ΥΠΕΝ στη Διαιτησία επειδή δεν τηρούνται οι όροι τηςσύμβασης, τι νόημα έχουν και ποιο σκοπό εξυπηρετούν οι ερευνητικές γεωτρήσεις στα Ν-ΝΔ του κοιτάσματος Μαύρων Πετρών;”

Οι δημοτικοί σύμβουλοι στο σύνολό τους τάχθηκαν αρνητικά για την υπό συζήτηση ΜΠΕ και κατήγγειλαν τη στάση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη στάση που ακολούθησε καθ’ όλη τη διάρκεια της κατ’ όνομα διαβούλευσης. Αρνητικά τοποθετήθηκε για τη συγκεκριμένη ΜΠΕ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού.

Αρνητικά τοποθετήθηκαν και παριστάμενοι δημότες οι οποίοι κατήγγειλαν και το γεγονός της μη δυνατότητάς τους να λάβουν μέρος στη διαβούλευση, λόγω ανυπαρξίας του θέματος στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ. Υπέρ της έγκρισης της ΜΠΕ της εταιρείας τάχθηκε μόνο ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Στρατονίκης.

Να αναφερθεί ότι από τους δέκα έξι οικισμούς του Δήμου Αριστοτέλη γνωμοδοτήσεις έστειλαν στο Δήμο οι δέκα τρεις εξ αυτών ενώ οι οικισμοί της Αρναίας, Βαρβάρας και Πυργαδικίων δεν κατέθεσαν γνωμοδοτήσεις των Συμβουλίων τους. Εξ αυτών θετικά γνωμοδότησαν τα Συμβούλια τεσσάρων οικισμών (Ολυμπιάδας, Παλαιοχωρίου, Στανού και Στρατωνίου). Τρία Συμβούλια οικισμών (Νεοχωρίου, Σταγείρων και Στρατονίκης) γνωμοδότησαν θετικά υπό όρους ή προϋποθέσεις και έξι Δημοτικά και Τοπικά Συμβούλια οικισμών (Αμμουλιανής, Γοματίου, Ιερισσού, Μεγάλης Παναγίας, Νέων Ρόδων και Ουρανούπολης) γνωμοδότησαν αρνητικά. Οι συνολικά είκοσι δύο γνωμοδοτήσεις Συλλόγων (Γονέων και Κηδεμόνων, Επαγγελματικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών κλπ.) από τους οικισμούς Αμμουλιανής, Ιερισσού, Μεγάλης Παναγίας, Νέων Ρόδων και Ουρανούπολης, ήταν αρνητικές. 
 
left.gr
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
 
 
Απέρριψε ο δήμος Αριστοτέλη πρόταση της Ελληνικός Χρυσός για νέες διερευνητικές γεωτρήσεις στη Στρατονίκη Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:45 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: