Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Στα 3 λεπτά το τέλος για τις πλαστικές σακούλες το 2018 και στα 7 λεπτά το 2019


Τέλος τριών λεπτών του ευρώ προβλέπεται για κάθε πλαστική σακούλα όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο για την "Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

Με το νομοσχέδιο εκτός των άλλων ρυθμίσεων, προβλέπονται τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά στο περιβαλλοντολογικό τέλος για τις πλαστικές σακούλες (τροποποιήθηκε η διαδικασία βεβαίωσης του τέλους):

α. Εισάγονται μέτρα διαχείρισης σχετικά με τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς και επιβάλλεται στους καταναλωτές, η υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, το ύψος του οποίου ορίζεται από 1-1-2018, στην τιμή των τριών (3) λεπτών του ευρώ και από 1-1-2019, στην τιμή των επτά (7) λεπτών του ευρώ.
Το ανωτέρω περιβαλλοντικό τέλος αποτελεί δημόσιο έσοδο, εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδεται υπέρ στον Ε.Ο.ΑΝ..

β. Με κ.υ.α., καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι πλαστικές σακούλες που διατίθενται δωρεάν, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του ανωτέρω περιβαλλοντικού τέλους, οι χρηματοδοτούμενες από αυτό δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι έλεγχοι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παράβαση των μέτρων, κ.λπ.. (άρθρο 6)

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 6
Σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 2015/720/ΕΕ, λαμβάνονται μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Προβλέπεται ως υποχρεωτική για όλες τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς η αναγραφή των στοιχείων προέλευσης, τόπου και ημερομηνίας παραγωγής και του Αριθμού Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ) και προβλέπεται ότι οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η εξειδίκευση των λοιπών μέτρων και του τρόπου εφαρμογής τους θα καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας ενσωματώθηκαν στην εθνική έννομη τάξη με την με αριθμό Κ.Υ.Α. 180036/952/10.8.2017 (Β’ 2812), η οποία διατηρείται σε ισχύ, με τροποποίηση της διαδικασία βεβαίωσης του ποσού του τέλους που δεν δηλώθηκε και του προστίμου, το οποίο θα βεβαιώνεται από τον Ε.Ο.ΑΝ., αντί της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει του προτεινόμενου με το παρόν άρθρου 20Α. Ομοίως, οι ορισμοί ισχύουν ως ορίζονται στο προτεινόμενο άρθρο 2.


Διάταξη νόμου

Άρθρο 6
Μετά το άρθρο 6 του ν. 2939/2001 προστίθεται άρθρο 6Αως εξής:
«Άρθρο 6Α
Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς

1. Οι παραγωγοί των πλαστικών σακουλών μεταφοράς υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση, η οποία φέρει τον τόπο και την ημερομηνία παραγωγής και τον Αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ), με ευκρινή τρόπο και σε εμφανή θέση στο σώμα της πλαστικής σακούλας.

2. Από την 1η Ιανουάριου 2018 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με εξαίρεση τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς της παρ. 27 του άρθρου 2 και τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποκοδομήσιμες)/λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς της παρ. 29 του ίδιου άρθρου.

Το τέλος ορίζεται από την 1 Ιανουαρίου του 2018 στα τρία (3) λεπτά και από την 1η Ιανουαρίου 2019 στα επτά (7) λεπτά.

Το ποσό του περιβαλλοντικού τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ. Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε. και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ..

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ. 

α) καθορίζονται
αα) οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, για τις οποίες δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση ανάλογα με το είδος τους και το πάχος του τοιχώματος τους,
ββ) ύστερα και από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
γγ) οι δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι φορείς διαχείρισης και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από τα περιβαλλοντικά τέλη,
δδ) οι υποχρεώσεις των εμπόρων, των παραγωγών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, των διακινητών και διανομέων πλαστικών σακουλών μεταφοράς για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εε) τα σημεία πώλησης στα οποία εφαρμόζονται τα ως άνω μέτρα,
στστ) οι έλεγχοι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παράβαση των μέτρων,
β) ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαχείριση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2015/720/ΕΕ, όπως ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων, η πρόβλεψη της δυνατότητας επιβολής πρόσθετων περιορισμών εμπορίας ή απαγόρευσης της εμπορίας,
γ) ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σήμανση των σακουλών και την παροχή κινήτρων στους παραγωγούς βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών.

Μέχρι την έκδοση της ως άνω ΚΥΑ διατηρείται σε ισχύ η 180036/952/10.8.2017 (Β' 2812) κοινή υπουργική απόφαση, εκτός αν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Οι ΟΤΑ υποχρεούνται κατά την κατάρτιση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) να μεριμνούν για την υλοποίηση των εθνικών μέτρων μείωσης της χρήσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς από τους καταναλωτές και να τοποθετούν στα Πράσινα Σημεία υποδοχείς προσωρινής αποθήκευσης πλαστικών σακουλών.»
 
 
 Aν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Στα 3 λεπτά το τέλος για τις πλαστικές σακούλες το 2018 και στα 7 λεπτά το 2019 Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 6:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.