ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Διευκρινήσεις του ΥπΑΑΤ για την συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων


Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 9882/94945/12-9-2017 εγγράφου μας, σας επισυνάπτουμε Παράρτημα με επιπλέον ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Το παρόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ερωτήσεις – απαντήσεις για τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων

25. Απαιτείται η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για καλλιέργειες όπως η πορτοκαλιά και η μανταρινιά ή θεωρούνται ήσσονος σημασίας, αφού αναφέρονται στην απόφαση 10088/11573210088/115732/26-9-2013 απόφασης (Β΄2587/14.10.2013);

Το σωστό είναι ότι υπάρχουν ήσσονος σημασίας χρήσεις και φυσικά οι καλλιέργειες που αναφέρονται ανωτέρω δεν είναι ήσσονος σημασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις καλλιεργειών όλες οι χρήσεις είναι ήσσονος σημασίας.

Όπως αναγράφεται στο με αριθ. πρωτ. 9882/94945/12-9-2017 έγγραφό μας με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συνταγογράφηση (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/530-syntagh-geo-farmaka) μόνον στις περιπτώσεις, όπου στη χορηγηθείσα έγκριση κυκλοφορίας και στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφέρεται "ήσσονος σημασίας" χρήση, δεν απαιτείται η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου. Στην περίπτωση αυτή μετά την πώληση καλόν είναι στις παρατηρήσεις που υπάρχουν στην ηλεκτρονική καταγραφή αναφέρεται ότι πρόκειται για ήσσονος σημασίας.

Για να γίνει σαφές με παραδείγματα ετικετών: Το προϊόν που αναφέρεται στην ιστοσελίδα https://www.elanco.gr/pdf/dursban-750ec/dursban-750ec-etiketa.pdf είναι εγκεκριμένο για χρήση και σε πορτοκαλιά και μανταρινιά αλλά η "ήσσονος χρήση" αναφέρεται μόνον στην περίπτωση του σπαραγγιού (τελευταία καλλιέργεια στην ετικέτα). Άρα στην πορτοκαλιά και την μανταρινιά πρέπει να γίνει συνταγή, στο σπαράγγι για τη χρήση που αναφέρει δεν χρειάζεται.

Άλλο παράδειγμα: το μυκητοκτόνο της ιστοσελίδας http://www.efthymiadis.gr/inst/redestos/gallery///Products/KN%20Efthymiadis/Downloadables/NORDOX%2075WP%201kg%200314.pdf είναι εγκεκριμένο για χρήση σε πορτοκαλιά, μανταρινιά αλλά η ήσσονος σημασίας χρήση αναφέρεται ρητά και αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη χρήση στα ακτινίδια. Άρα στην πορτοκαλιά και την μανταρινιά πρέπει να γίνει συνταγή, στο ακτινίδιο για τη χρήση που αναφέρει δεν χρειάζεται. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά και το ίδιο ισχύει για κάθε άλλο προϊόν στην ετικέτα του οποίου αναφέρεται ήσσονος χρήση.

26. Υπάρχει διασύνδεση ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων με την ψηφιακή υπηρεσία της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε το πελατολόγιο που είναι περασμένο στην ηλεκτρονική καταγραφή να περαστεί αυτόματα στην ψηφιακή υπηρεσία της συνταγής;

Όχι, δεν υπάρχει διασύνδεση και δεν μπορεί να υπάρξει, καθώς η ηλεκτρονική καταγραφή διενεργείται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και διενεργούν την λιανική πώληση ενώ η έκδοση συνταγής γίνεται από τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις καθορισμένες από τη νομοθεσία προδιαγραφές.

27. Συνταγή από κάποιο σημείο πώλησης και εκτέλεση από κάποιο άλλο και μάλιστα με αλλαγή σκευάσματος. Ποια η ευθύνη του συνταγογράφου για θέματα που αφορούν το σημείο πώλησης, ειδικά όταν χορηγεί διαφορετικό σκεύασμα από το προτεινόμενο στη συνταγή;

Η ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου έγκειται αποκλειστικά και μόνον στις πράξεις που ενεργεί και όχι φυσικά για πράξεις ή παραλείψεις άλλου προσώπου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγή δεν εκδίδεται από κατάστημα πώλησης αλλά από συνταγογράφο, ο συνταγογράφος έχει την ευθύνη της συνταγής και το κατάστημα πώλησης την ευθύνη της πώλησης επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τη συνταγή.

28. Στην περίπτωση που κάποιος έχει μικρότερη των χιλίων τετραγωνικών έκταση και το φάρμακο που θέλει δεν φέρει το συγκεκριμένο εικονίδιο, μπορεί να προμηθευτεί για παράδειγμα 1 τεμάχιο φυτοπροστατευτικού προϊόντος του 1 lt ή πρέπει να πάρει πολλά τεμάχια φυτοπροστατευτικού προϊόντος 100 ml; Η΄ ανάποδα, αν κάποιος είναι καλλιεργητής 30 στρεμμάτων αλλά το φάρμακο που χρησιμοποιεί αντιστοιχεί σε λιγότερο από ένα στρέμμα έκταση, και εννοείται πως το φάρμακο πληροί τις προϋποθέσεις, απαλλάσσεται της συνταγογράφησης ή όχι;

Κατ' αρχάς στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, πρέπει ούτως ή άλλων να γίνει ηλεκτρονική καταγραφή, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4036/2012 υπέχει θέση συνταγής. Στην πρώτη περίπτωση που αναφέρετε, το μέγεθος συσκευασίας κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος είναι αδιάφορο. Το ζητούμενο είναι η χρήση στην καλλιέργεια που καταγράφεται να είναι για υπαίθρια καλλιέργεια <1000 τμ. Στη δεύτερη περίπτωση, ναι δεν απαιτείται συνταγή χρήσης.

29. Στην επιχείρηση εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι τρεις γεωπόνοι. Και οι τρεις έχουν ήδη κάνει αίτηση συνταγογράφου. Η ερώτηση είναι αν κατά την ταυτόχρονη παρουσία τους στο κατάστημα, όπου εξυπηρετούν και οι 3 ταυτόχρονα, πρέπει να συνταγογραφεί ο καθένας με τον λογαριασμό του.

Η συνταγογράφηση αφορά το κάθε φυσικό πρόσωπο ξεχωριστά, ως συνταγογράφο και όχι την όποια επιχείρηση απασχολούνται.

30. Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που με τη συνταγή συστήνεται μίγμα βυτίου δύο ή περισσότερων φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

Στη περίπτωση που ο συνταγογράφος κρίνει απαραίτητο το μίγμα διαφορετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πρέπει να συμπληρώσει συνταγή για όλα τα σκευάσματα που συστήνει και μπορεί να γράψει στις παρατηρήσεις ή στο κελί του συνδυασμού, το μίγμα βυτίου που προτείνει.

31. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το πεδίο «έκταση/κιλά» στη συνταγή δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνεται αλλά στην ψηφιακή υπηρεσία εμφανίζεται ως υποχρεωτικό.

Ήδη γίνονται οι ενέργειες για να διορθωθεί.

32. Τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων μπορεί να αναλάβει και ο υπεύθυνος ενός καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στην περίπτωση αυτή τι ευθύνη έχει εάν ο παραγωγός δεν κάνει ορθή χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος;

Ναι, ο υπεύθυνος ενός καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων μπορεί να αναλάβει την ευθύνη χρήσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που προμηθεύτηκε τρίτος. Στην περίπτωση αυτή έχει την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειες που απαιτούνται πριν την εφαρμογή (ενδεικτικά αναφέρουμε ενημέρωση κατοίκων ή μελισσοκόμων κλπ), κατά την εφαρμογή (τήρηση συνταγής, αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές κλπ), ως και μετά την εφαρμογή (καταγραφή χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και παροχή στοιχείων στις ελεγκτικές αρχές κλπ).

33. Στην περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου αριθμού εφαρμογών που αναφέρονται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ποιος έχει την ευθύνη;

Στη συγκεκριμένη περίπτωση εξαρτάται από τον εάν ο συνταγογράφος συνέστησε περισσότερες εφαρμογές από τις προβλεπόμενες στην ετικέτα ή δεν έλεγξε το ιστορικό για να διαπιστώσει ότι ήδη στη συγκεκριμένη καλλιέργεια είχε ήδη γίνει το μέγιστο του προβλεπόμενου αριθμού εφαρμογών (ή υπάρχουν ανεκτέλεστες σχετικές συνταγές), όπου και όπως αυτό υφίσταται, οπότε είναι ευθύνη του συνταγογράφου και ελέγχεται από την εκδοθείσα συνταγή ή εάν ο επαγγελματίας χρήστης παρά τη συνταγή ή χωρίς συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων πραγματοποίησε μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών από τον προβλεπόμενο στην ετικέτα, οπότε είναι ευθύνη του επαγγελματία χρήστη.

34. Στο υπόδειγμα συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέρεται ότι "η παράνομη χρήση γεωργικών φαρμάκων τιμωρείται με τις κυρώσεις των άρθρων 13, 14 και 45 του ν.4036/2012", όπου η παράγραφος 2 του άρθρου 45 μας παραπέμπει στα άρθρα 38 και 44 του ιδίου νόμου όπου αναφέρεται στην χορήγηση πιστοποιητικού καταλληλότητας του εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων. Εάν κάποιος Γεωπόνος εκδόσει συνταγή χρήσης σε παραγωγό όπου δεν διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας εξοπλισμού συντρέχει συνυπευθυνότητα και κατα συνέπεια υπόκειται και ο Γεωπόνος σε κυρώσεις;
Με λίγα λόγια πως ο Γεωπόνος ,ο οποίος εκδίδει συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου, οφείλει να γνωρίζει αν ο χρήστης έχει και πιστοποιητικό καταλληλότητας εξοπλισμού χρήσης γεωργικών φαρμάκων;

Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σας γνωρίζω ότι προς το παρόν στη συνταγή χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την τροποποιητική Υπουργική Απόφαση (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/FEK_2724B2017.pdf) δεν προβλέπεται η καταγραφή του εξοπλισμού εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή η γνώση της πιστοποίησης αυτού. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη λεγόμενη "συγγνωστή πλάνη" που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί ο συνταγογράφος για κάτι που δε γνώριζε ή δεν μπορούσε να γνωρίζει και δεν έχει ευθύνη γι αυτό. Άλλως, θα έπρεπε να τιμωρείται ο συνταγογράφος εάν ο επαγγελματίας χρήστης δεν κάνει τριπλό ξέπλυμα των κενών συσκευασίας (άσχετο με την ευθύνη του συνταγογράφου), κλπ. Στο άρθρο 45 του ν.4026/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως ισχύει, όπως και στα άρθρα 9 και 13 του ιδίου νόμου αναφέρονται συγκεκριμένες κυρώσεις για παραβάσεις του επαγγελματία χρήστη στη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι παραβάσεις που αναφέρονται ρητά σε συνταγογράφους και συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, περιγράφονται ρητά στο άρθρο 45, παράγραφος 9α του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως ισχύει 
(http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/%CE%9D_4036_2102_TROPOPOIHSEIS_220517.pdf).
Αν κοπεί το internet για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνεται χειρόγραφα η συνταγογράφηση;


Η συνταγογράφηση είναι μόνον ηλεκτρονική και δεν υπάρχει δυνατότητα για χειρόγραφη μέσω της δωρεάν ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ. Είναι πιθανόν, όταν μεταγενέστερα συνδεθούν τα ιδιωτικά πακέτα, να προσφέρουν τη δυνατότητα έκδοσης χωρίς συνεχή σύνδεση με το διαδίκτυο στους ενδιαφερόμενους, όπως ήδη συμβαίνει με την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Έχει όμως σημασία ο επαγγελματίας χρήστης φυτοπροστατευτικών προϊόντων να λαμβάνει τη συνταγή πριν την αγορά (έκδοση τιμολογίου) του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

e-geoponoi.gr

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Διευκρινήσεις του ΥπΑΑΤ για την συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 6:15 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: