Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η ολοκλήρωση του θεσμού των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση


Η ολοκλήρωση του θεσμού των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση
“..και πολλά μέλλει να μάθεις αν το ασήμαντο εμβαθύνεις." (Οδυσσέας Ελύτης, Το Άξιον Εστί)Καθ. Σωκράτης Καπλάνης πρ. Πρόεδρος ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

1. Η ανάγκη ολοκλήρωσης της φυσιογνωμίας των ΤΕΙ με το μετασχηματισμό τους σε Πανεπιστήμια αποτελεί ένα διαρκή στόχο που θεμελιωνόταν εκάστοτε με σοβαρά και λογικά επιχειρήματα από το 1983, ευθύς με τη γέννηση του θεσμού. Με καθαρή πολιτική σκέψη από όλες τις πλευρές, ειλικρίνεια και διαφάνεια, η εκκρεμότητα αυτή του θεσμού της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πρέπει επί τέλους να τερματιστεί.

2.Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές παραβλέπουμε τις θεσμικές ανάγκες για Ανώτατη Τεχνολογική/Επαγγελματική Εκπαίδευση, όπως αυτές διατυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του νόμου-πλαίσιο [1] και παραγνωρίζουμε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούνται από όλα τα ΑΕΙ και τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) τους, για διεθνή καταξίωση και υψηλή θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη.

3. Το βασικό Πτυχίο ή ο 1ος Ακαδημαϊκός τίτλος που απονέμουν τα ΑΕΙ, ήτοι τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, οδηγεί σε σπουδές 2ου ή/και 3ου κύκλου. Παράλληλα, ο 1ος Τίτλος έχει, υπό την ευρεία έννοια, σαφώς επαγγελματικό στόχο και προσανατολισμό με αναφορά σε επαγγέλματα νομοθετικά κατοχυρωμένα (Μηχανικοί, Δικηγόροι, Οικονομολόγοι, Ιατροί κλπ) ή μη, [2]. Στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών και προοπτικών επαγγελματικής απασχόλησης και πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του είναι καταρχήν ικανός να ασκήσει και να αντιμετωπίσει ασφαλώς και επιτυχώς εργασίες ή έργα, υπό διάφορες μορφές απασχόλησης [3]. Απαραίτητη προς τούτο είναι η ικανοποίηση των κριτηρίων της Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης από τα ΑΕΙ και τα Τμήματα τους, όπως επανειλημμένα είχαμε αναφερθεί από το 1996 αλλά και προσφάτως στα αρμόδια όργανα [4,7].

4.Μια διαρκής διακομματική επιτροπή για την Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.Ε.), τα αρμόδια θεσμικά όργανα,( βλ ΕΣΥΠ) και μια Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους με εκπροσώπους από τον Ακαδημαϊκό χώρο και τα Επιμελητήρια θα πρέπει να τεκμηριώσουν, εάν υφίσταται πράγματι ανάγκη για Ανωτάτου Επιπέδου Τεχνολογική /Επαγγελματική Εκπαίδευση και ποιοι φορείς την παρέχουν, λαμβάνοντας υπ`όψιν ότι ισχύει το ανωτέρω στοιχείο υπ`αρ. 3 και ότι εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,(Ε.Π.Π.). Παράλληλα, θα διερευνηθούν και οι δυνατότητες εξελικτικής πορείας των φορέων της Α.Ε., μακράν των όποιων πολιτικών πιέσεων και συμφερόντων.

5. Το ζητούμενο είναι οι διαδικασίες, προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων φορείς της Α.Ε. και με στόχους κυρίως στην ανάπτυξη-εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και συμβολή στην τεχνολογική ανάπτυξη και οικονομία με παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτιση, δύνανται είτε να μετασχηματισθούν σε Πανεπιστήμια είτε να ολοκληρωθούν θεσμικά ως Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εντός της ενιαίας Α.Ε. της χώρας αλλά και της Ευρώπης.

6. Προβάλλεται ως λύση να ισχύσει ό,τι και στο χώρο της Α.Ε. άλλων χωρών της Ε.Ε., λόγω και της συμβατότητας και αντιστοιχίας που πρέπει να υφίσταται μεταξύ των εκπαιδευτικών τους συστημάτων.

Απαιτείται προφανώς βαθιά γνώση των εκπαιδευτικών συστημάτων και της δομής της οικονομίας της κάθε χώρας, καθώς και των αλλαγών που εφαρμόστηκαν: πχ. τι ισχύει σήμερα στην Ιρλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Πορτογαλία κλπ, ιδίως εκεί όπου τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία) ή τα Ινστιτούτα Τεχνολογίας (Ιρλανδία) δεν δικαιούνται να απονέμουν αυτοδύναμα Διδακτορικά Διπλώματα. Επίσης, η πορεία μετεξέλιξης των Polytechnics σε Πανεπιστήμια στη Μ. Βρετανία.

7. Η ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και επιβίωση μιας κοινωνίας απαιτεί και πολίτες με υψηλής ποιότητας κατάρτιση, με τίτλους που να αντιστοιχούν από το 3ο μέχρι και το 8ο επίπεδο του Ε.Π.Π., μακράν του ευτελισμού αξιών και εξανέμισης πόρων.

8. Η άναρχη διόγκωση των ΑΕΙ με τα τόσα προβλήματα απαιτεί λύση με βάση ένα ρεαλιστικό χωροταξικό σχεδιασμό της Α.Ε., όπως απαιτούσε η Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ. Οι επιστημονικές-επαγγελματικές ειδικότητες που θα θεραπεύονται στα ΑΕΙ είναι απαραίτητο να μελετηθούν πλέον από μεικτές επιτροπές εμπειρογνωμόνων, χρέος το οποίο έχει ξεχαστεί τόσο από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και από το πρώην Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ).

9. Η ριζοσπαστική αναθεώρηση της Α.Ε. της χώρας, της Ιδιωτικής συμπεριλαμβανομένης με τα τόσα προβλήματα και την ταλαιπωρία από την μη αναγνώριση Τίτλων, απαιτεί υψηλές προδιαγραφές με θέσπιση κριτηρίων, αλλά και σύγχρονες υποδομές σε επίπεδο Εκπαίδευσης-Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας, μαζί με την ενεργό παρουσία και συμμετοχή Διδασκόντων και Διδασκομένων. Η συγκριτική αξιολόγηση με άλλα ΑΕΙ διεθνούς κύρους θα δώσει το πλαίσιο ώστε να σχεδιασθεί ο Χάρτης Πορείας της Α.Ε. της χώρας. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον ορισμό του θεσμού του Πανεπιστημίου, η Εκπαίδευση και η καλλιέργεια-ανάπτυξη γνώσης με βάση την Έρευνα είναι άρρηκτα συνυφασμένες έννοιες, [5].

10. Πρώτο μέλημα των αρμοδίων αρχών πρέπει να είναι η μελέτη των πορισμάτων των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων των ΑΕΙ, ώστε να εφαρμοσθεί πολιτική θεραπείας των ασθενών ή επικίνδυνων σημείων και ενδυνάμωση άλλων στοιχείων που ενισχύουν την φυσιογνωμία και το ρόλο τους. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα μόνο μια φορά έχουν αξιολογηθεί τα Τμήματα και προφανώς δεν έχει διαπιστωθεί το εύρος και η τάση βελτίωσής των με βάση την υιοθέτηση των Συστάσεων των Εκθέσεων Αξιολόγησης [6].

11. Πανεπιστήμια τα ΤΕΙ ;

Μετά τα ανωτέρω, το ερώτημα, εάν τα ΤΕΙ ωρίμασαν για την Πανεπιστημιοποίηση ή την θεσμική ολοκλήρωσή τους, θα πρέπει να απαντηθεί ανά ΤΕΙ και Τμήμα αυτού ή ανά Περιφέρεια επί τη βάσει μιας ριζοσπαστικής αναμόρφωσης της Α.Ε. με πιθανές αναδιατάξεις ή συνενώσεις [7] επί τη βάσει του Οδικού Χάρτη, όπου θα ρυθμίζονται ζητήματα όπως :

α. Η υφιστάμενη αντιστοιχία Τμημάτων ΑΕΙ με υποτομείς άλλων Τμημάτων ή με εξειδικεύσεις ή με απλές επαγγελματικές δεξιότητες.

β. Η δυνατότητα οργάνωσης και προσφοράς συγγενών Π.Π.Σ. από ένα Τμήμα, σε αντίθεση με την παλαιά κλασσική δομή και αντίληψη ένα Τμήμα - ένα Πτυχίο. Η δομή αυτή είναι περισσότερο συνεκτική, ευέλικτη, αποτελεσματική και οικονομική, ώστε τα Α.Ε.Ι. να ανταποκρίνονται ταχέως στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της Οικονομίας και Παραγωγής.

γ. Η Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση των Τμημάτων των ΑΕΙ ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητά τους. Πέραν από την ίδρυση ενός ΑΕΙ ή Τμήματος είναι απαραίτητη η Πιστοποίηση και Επικύρωση της λειτουργία του, σύμφωνα με τις θεσμικές προδιαγραφές.

δ. O υψηλός δείκτης επιστημονικής ποιότητας, (h-index), των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ σε σύγκριση με τους συναδέλφους των Πανεπιστημίων. Μια σύγκριση που θα πρέπει να ληφθεί υπ`όψιν αναλογικά, καθώς τα ΤΕΙ δεν οργανώνουν ακόμα σπουδές 3ου Κύκλου.

ε. Ο μεγάλος αριθμός εισακτέων με χαμηλή επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις, τα πενιχρά ακαδημαϊκά προσόντα, η συγκάλυψη αδυναμιών στην ερευνητική δραστηριότητα των ΤΕΙ, που ενίοτε επιχειρείται με παράλληλη προβολή κάποιων επιτυχιών ισχυρών Τμημάτων ή διακρίσεων κάποιων μεμονωμένων μελών τους. Στοιχεία όχι σπάνια και σε κάποια Πανεπιστημιακά Τμήματα.

στ. Η συστηματική έρευνα και οι συνεργασίες που θα πρέπει να καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τομέων ανάπτυξης και εφαρμογής γνώσεων, με το μέρισμα των ΤΕΙ στην έρευνα, τις καινοτομίες και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά να είναι συγκρίσιμο με αυτό των Πανεπιστημίων. Επίσης, η συνεκμετάλλευση των πορισμάτων έρευνας από την εγχώρια οικονομία και τα οφέλη νέων ερευνητών από ευρεσιτεχνίες και καινοτομίες.

ζ. Η εφαρμογή προτύπου σύνδεσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τα ΑΕΙ της χώρας και ιδίως με τα ΤΕΙ, τα οποία κατ`εξοχήν θα έπρεπε να λειτουργούν με την στρατηγική αυτή, ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου αυτού, ως κορμού της Ελληνικής Οικονομίας, έναντι των ισχυρών οικονομικά συστημάτων.

η. Η αύξηση των κονδυλίων χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και έρευνα, ιδίως στα ΤΕΙ που είναι επιτακτική, παράλληλα με την τόνωση συνεργασιών με επιχειρήσεις, μέρος των οποίων ενισχύεται από το ΕΣΠΑ με το ανεπαρκές ποσό των 100,000 ευρώ για περίοδο 2 ετών. Τούτο θα αποτελέσει πηγή καινοτόμων προϊόντων και απασχόλησης νέων σε θέσεις εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ελληνική οικονομία.

θ. Η δικτύωση ή συν-λειτουργία Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε περιφερειακό ή τομεακό επίπεδο ώστε και πόροι να εξοικονομηθούν από την ευεργετική αλληλοσυμπλήρωση των αναγκαίων υποδομών και πόρων.

ι. Η διαχείριση των κονδυλίων στη βάση μιας συγκεκριμένης επενδυτικής πολιτικής με πολλαπλασιαστικό και ανταποδοτικό χαρακτήρα και όχι κατασπατάληση των πόρων (βλ. εμπειρίες από ΕΠΕΑΕΚ και ΕΣΠΑ). Στόχος θα πρέπει να είναι η ευεργετική οικονομική ενίσχυση των ΑΕΙ στη βάση του Ρόλου και της Αποστολής των, των Εκθέσεων της Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΑΔΙΠ) και της Συγκριτικής Αξιολόγησης με ΑΕΙ διεθνούς απήχησης [8].

ια. Η Διασφάλιση της Ποιότητας στα ΑΕΙ με ειδική ανεξάρτητη Διεύθυνση Διασφάλισης της Ποιότητας που θα λειτουργεί σε αυτά, ιδίως όσον αφορά στα ΤΕΙ, βλ Dublin Institute of Technology (DIT), στην Ιρλανδία και τις θετικές συνέπειες αυτού, καθώς είναι το μόνο Institute of Technology που απονέμει Δ.Δ. Μια τέτοια καινοτομία θα αποτελέσει έναν εκ των βασικών πυλώνων για την εγγύηση υψηλού επιπέδου σπουδών, αποτελεσματικής λειτουργίας και αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ.

ιβ. Η χωροταξική μελέτη των ΑΕΙ, των Π.Σ. και Ειδικοτήτων, ΄ώστε να δοθεί λύση στην απαράδεκτη πολιτική ίδρυσης Παραρτημάτων και Τμημάτων, ιδίως αυτών που δεν απαιτούν πλούσιες υποδομές ή δεν είναι συνδεδεμένα με αναπτυξιακά επαγγέλματα και αποτελούν μια φθηνή λύση στην ικανοποίηση του λαϊκού αισθήματος για Α.Ε.

ιγ. Οι φορείς που θα καλύψουν το κενό που θα αφήσουν τα ΤΕΙ, αφού είτε θα μετασχηματιστούν σε Πανεπιστήμια ή θα συμφωνηθεί ένας Χάρτης Πορείας προς αυτά. Να σημειωθεί ότι η μείωση του αριθμού των ΑΕΙ μέσω συνενώσεων οδηγεί αναπόφευκτα στη μείωση του φοιτητικού πληθυσμού, ο οποίος είναι υψηλός λόγω της υφιστάμενης πολλαπλότητας Τμημάτων, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που χρήζει μελέτης.

ιδ. Η τύχη των υποδομών των ΤΕΙ μετά τις όποιες αναδιατάξεις στην Α.Ε., για τις οποίες από το 1975 μέχρι σήμερα επενδύθηκαν δεκάδες δις. ευρώ και σε πολλά ΤΕΙ είναι ζηλευτές ακόμα και από κάποια Πανεπιστήμια.

ιε. Η εφαρμογή μιας σαφούς και αξιόπιστης πολιτικής για το πώς τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Π.Σ. θα ενισχύσουν την οικονομία. Ένα επιχειρησιακό σχέδιο αλληλεπίδρασης Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί, πριν φορείς της αλλοδαπής μας κατακλύσουν με τα προϊόντα της εκπαίδευσής των για τη διαχείριση πόρων και προσφορά υπηρεσιών.

ιζ. Ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της Α.Ε. ώστε να κρατήσει η χώρα τους νέους, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, και όχι να συνεχισθεί η διαρροή του πνευματικού της δυναμικού- εν δυνάμει αφελληνισμός και αποδυνάμωση της κοινωνίας- μη παραγνωρίζοντας και την οικονομική αφαίμαξη. Επίσης, η οργάνωση και ξενόγλωσσων Π.Σ. όλων των επιπέδων από τα ΑΕΙ, γεγονός που θα προσελκύσει πολλούς νέους από άλλες χώρες με ό,τι ευεργετικό μια τέτοια πολιτική εξωστρέφειας προσφέρει.

12. Η λύση της μεγάλης θεσμικής εκκρεμότητας της ταυτότητας των ΤΕΙ δεν είναι μονοδιάστατη. Εγείρει θέματα ριζικής αναδιάταξης στο χώρο της Α.Ε. και διασύνδεσής της με τους συναρμόδιους φορείς για την ικανοποίηση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών προς ανάπτυξη της χώρας. Οι πολιτικοί φορείς οφείλουν να συμφωνήσουν για μια νέα δυναμική πορεία της Α.Ε. με διεθνή απήχηση, για τη βιωσιμότητα του λαού, που είναι πέραν της ζωής των όποιων Κυβερνήσεων, αλλά και των κομμάτων.

Αναφορές

1. Εισηγητική Έκθεση του ν.π. 1404/1983-ΦΕΚ 173/Α/24-11-1983
2. Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία και εξεδόθη για το σύννομο του Προγράμματος ERASMUS.
3. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων:
http://ecahe.eu/w/index.php/European_Qualifications_Framework
4. Περί της Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης http://www.enqa.eu και αναλυτικά όπως εξειδικεύθηκε από τον ENQA για τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας στον Δ.Τ.
https://www.neaa.government.bg/en/evaluation-and-accreditation/structure...
5. Magna Charta Universitatum, Bologna, 1988
6. Εκθέσεις ΑΔΙΠ http://www.adip.gr/gr/index.php
7. Οι θέσεις του πρ. Προέδρου του ΤΕΙ Πάτρας και Δυτ. Ελλάδας, Καθ. Σ. Καπλάνη προς τους Υπ. Παιδείας κ.κ. Κ. Αρβανιτόπουλο και Αρ. Μπαλτά
8. Εvaluation of the European Universities Pilot Project, 1994, και η εμπειρία από διεθνείς φορείς όπως η European Rectors Conference και η EURASHE (https://www.eurashe.eu) την οπoία ιδρύσαμε με πρωτοβουλία μας το 1990 στην Πάτρα για τον συντονισμό και την προβολή της αξίας και του ρόλου των ΑΕΙ της Ευρώπης που δεν έφεραν τον Τίτλο Πανεπιστήμιο. 
esos.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Η ολοκλήρωση του θεσμού των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 10:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: