Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Νέο πακέτο χρηματοδότησης επιχειρήσεων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


Από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης. Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης – Δημιουργία θέσεων εργασίας

Με μότο «Επιχείρησε σε αυτό που σπούδασες» θα τρέξει από τις 8 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων του β’ κύκλου της δράσης του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν τη δική τους επιχείρηση, θα έχουν δυνατότητα να λάβουν χρηματοδότηση, η οποία μπορεί να ανέλθει έως τα 50.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτεί μία ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων σε πολλούς τομείς, όπως στον αγροδιατροφικό και στον περιβαλλοντικό τομέα. Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωικής παραγωγής, υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών – γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων), υπηρεσίες δασολογικών μελετών, υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας, υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων, υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων, μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics), τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων.

Επιπλέον, επιχορηγήσεις δίνονται για υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία, στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία, έρευνας στη χημεία τροφίμων, περιβαλλοντικής έρευνας, έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες, έρευνας στην κτηνοτροφία, τη δασοκομία, την αλιεία, μέχρι και υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας, εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων, παραγωγή κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών, υπηρεσίες φροντίδας ζώων συντροφιάς, υπηρεσίες καταφυγίου αδέσποτων ζώων κ.ά.
Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο ίδρυμα. Μπορούν να συμμετέχουν οι εξής:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.
Ύψος χρηματοδότησης

Επιδοτούνται για τη δημιουργία, την οργάνωση, την υποστήριξη και τη λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους με 5.000-25.000 ευρώ για έναν δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Εισοδηματικά κριτήρια

Για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων (άνεργοι, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι), ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τα 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τα 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα. Επιπρόσθετα, για την κατηγορία των ωφελούμενων με την ιδιότητα του υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία, ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.
Τι χρηματοδοτείται
  • Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες): 60%
  • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων(νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης): 20%
  • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις(όπως σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας): 10%
  • Προμήθεια αναλωσίμων: 15%
  • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων):30%
  • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας:000 ευρώ
  • Αποσβέσεις παγίων/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού: 20%ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας
  • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας: 40%με χρήση ρήτρας ευελιξίας

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά εδώ
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Νέο πακέτο χρηματοδότησης επιχειρήσεων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 8:30 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: