ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Τα 19 θέματα της Συνόδου Πρυτάνεων:Η “Πανεπιστημιοποίηση” Τμημάτων ΤΕΙ στην “ατζέντα” των Πρυτάνων


Στη Σύνοδο θα παραβρεθούν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου
Η επιχειρούμενη από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου “Πανεπιστημιοποίηση” Τμημάτων ΤΕΙ θα κυριαρχήσει στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Παρασκευή και Σάββατο στο Ζάππειο Μέγαρο.

Την Παρασκευή θα παραβρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ το Σάββατο οι Πρυτάνεις θα συνεδριάσουν παρουσία του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Ειδικότερα τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Σύνοδο Πρυτάνεων είναι τα εξής:

1. Φοιτητική Μέριμνα

2. Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ σύμφωνα με το Ν.4485/2017

3. Αναδρομικά μελών ΔΕΠ και διεκδικήσεις από ιδρύματα

4. Υποστελέχωση των Πανεπιστημίων από μέλη ΔΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό Παιδαγωγική Επάρκεια

5. Μεταπτυχιακές Σπουδές

6. Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός ΑΕΙ

7. Θέσπιση Ακαδημαϊκών κριτηρίων για την Πανεπιστημιοποίηση Τμημάτων ΤΕΙ

8. Θεσμοθέτηση μακροχρόνιου leasing για κτίρια

9. Βελτιωτικές αλλαγές στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

10. Ετήσια συνάντηση Διευθυντών Οικονομικών και Νομικών Συμβούλων

11. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Εταιρειών Αξιοποίησης Περιουσίας

12. Γενίκευσηψηφιακώνεγγράφωνκαιυπογραφών

13. Προϋπολογισμός 2018 – Χρηματοδότηση πανεπιστημίων

14. Πανεπιστημιοποίηση Τμημάτων ΤΕΙ

15. Κινητικότητα φοιτητών

16. Θέματα συνδρομών και Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων

17. Νέες ευκαιρίες αξιοποίησης της έρευνας και χρηματοδότησης spinoffs-startups

18 . Επιδόματα θέσης ευθύνης Πρυτανικών Αρχών

19 . Ενημέρωση για τις συμπράξεις Πανεπιστημίων/ΤΕΙ

Σύνοδος Αντιπρυτάνεων

Αύριο Πέμπτη θα συνεδριάσουν οι Αντιπρυτάνεις με τα εξής θέματα:

Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

1. Υποστελέχωση των Πανεπιστημίων από μέλη ΔΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό Εισηγητές: Δ. Μπουραντώνης, ΟΠΑ και Π. Πατάκα, ΑΠΘ.

2. Παιδαγωγική Επάρκεια Εισηγητές: Κ. Αγγελάκος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ε. Θανοπούλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και Α. Στογιαννίδου, ΑΠΘ.

3. Μεταπτυχιακές Σπουδές Εισηγήτρια: A. Στογιαννίδου, ΑΠΘ.

4. Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός ΑΕΙ Εισηγητής: Θ. Σφουγγάρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

5. Θέσπιση Ακαδημαϊκών κριτηρίων για την Πανεπιστημιοποίηση Τμημάτων ΤΕΙ Εισηγητές: Κ. Παπαντώνης, ΕΜΠ, A. Στογιαννίδου, ΑΠΘ και Δ. Μπουραντώνης, ΟΠΑ.

6. Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Ενημέρωση από την Πρόεδρο της ΑΔΙΠ, Καθ. Ν. Παϊσίδου.

7. Λειτουργία και Χρηματοδότηση των ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ Εισηγητές: Ν. Καραμάνος, Πανεπιστήμιο Πατρών και Α. Στογιαννίδου, ΑΠΘ.

8. Διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων για υποψήφιους ξενόγλωσσων προγραμμάτων σε ΑΕΙ (ΔΟΑΤΑΠ) Εισηγητής: Ε. Παπλωματάς, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σύνοδος Αντιπρυτάνεων με αρμοδιότητες Φοιτητικής Μέριμνας

Εισηγητής: Γ. Αγγελόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας / Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ

Ενημέρωση Προεδρείου για την εξέλιξη των θεμάτων των ΕΛΚΕ (από 9/09/2017 έως 13/12/2017) Εισηγητής: Προεδρείο

ΕΝΟΤΗΤΑ Β - Πορίσματα της 66ης Συνάντησης Γραμματέων των Επιτροπών Ερευνών Εισηγητής: Προεδρείο

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - Θεσμικά Θέματα ΕΛΚΕ

1. Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 Εισηγητές: ΟΠΑ, ΑΠΘ, Παν. Ιωαννίνων

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ - Οικονομικά & Διαχειριστικά Θέματα ΕΛΚΕ

2. Μεθοδολογία διαχείρισης αμοιβών μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πανεπιστημίων (αρ. Γνωμοδότησης ΝΣΚ 174/2017, Τμ. Α ́)
Εισηγητές: Ο.Π.Α., Ε.Κ.Π.Α.

3. Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων Εισηγητές: Πάντειο Παν., Παν. Πειραιώς

4. Σύμβαση Γραμματείας Συνόδου ΕΛΚΕ Πανεπιστημίων Εισηγητές: ΟΠΑ, ΕΜΠ

5. Οργανωτικά θέματα Συνόδου Εισηγητής: Προεδρείο

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε - Εισηγήσεις - Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις Εισηγήσεις προσκεκλημένων εκπροσώπων φορέων

Γιώργος Ιωαννίδης, Ειδικός Γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Ματρώνα Κυπριανίδου, Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Αίθουσα 5

Α’ Μέρος: Εισηγήσεις προσκεκλημένων

1. Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Εισηγητές: Μιχαήλ Οικονόμου, Πρόεδρος 3ου κλιμακίου ΑΕΠΠ και
Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Πρόεδρος 6ου κλιμακίου ΑΕΠΠ
Β’ Μέρος: Εισηγήσεις προς Πρυτάνεις

2. Αναδρομικά μελών ΔΕΠ και διεκδικήσεις από ιδρύματα Εισηγήτρια: Δ. Κλαβανίδου, ΑΠΘ.

3. Θεσμοθέτηση μακροχρόνιου leasing για κτίρια Εισηγητής: Ν. Βαρσακέλης, ΑΠΘ.

4. Βελτιωτικές αλλαγές στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Εισηγητής: Ν. Βαρσακέλης, ΑΠΘ.

5. Ετήσια συνάντηση Διευθυντών Οικονομικών και Νομικών Συμβούλων Εισηγητής: Γ. Ξυλωμένος, ΟΠΑ.

6. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Εταιρειών Αξιοποίησης Περιουσίας Εισηγητές: Ν. Βαρσακέλης, ΑΠΘ και Γ. Ξυλωμένος, ΟΠΑ.

7. Γενίκευση χρήσης ψηφιακών εγγράφων και υπογραφών Εισηγητής: Φ. Μάρης, ΔΠΘ.
Γ’ Μέρος: Ενημέρωση

8. Δημιουργία επιτροπής για αλγόριθμο κατανομής επιχορηγήσεων σε Ιδρύματα
Εισηγητής: Γ. Ξυλωμένος, ΟΠΑ.

9. Τρόπος μεταβίβασης κονδυλίων από ΕΛΚΕ σε τακτικό ΠΥ
Εισηγητές: Τ. Αλμπάνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Ν. Βαρσακέλης, ΑΠΘ.
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Τα 19 θέματα της Συνόδου Πρυτάνεων:Η “Πανεπιστημιοποίηση” Τμημάτων ΤΕΙ στην “ατζέντα” των Πρυτάνων Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: