ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Τα 3 προβλήματα με τα ΚΕΠΠΥΕΛ & τις βεβαιώσεις του επαγγελματία αγρότη


Επειδή έχουμε γίνει δέκτες πολλών παραπόνων από αγρότες, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν θέλουν να λάβουν βεβαίωση από τα πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ, για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, να αναφέρουμε τις τρεις πιο χαρακτηριστικές και κραυγαλέες περιπτώσεις, για τις οποίες οι αρμόδιοι του ΥΠΑΑΤ θα πρέπει να δώσουν άμεσα λύση, ώστε να μην ταλαιπωρείται άσκοπα ο αγροτικός κόσμος, ανά την επικράτεια. 

1η περίπτωση: Επιλαχόντες Νέοι Αγρότες του 2016.

Οι επιλαχόντες νέοι αγρότες, (σε αντίθεση με τους εγκεκριμένους νέους), αντιμετωπίζουν πρόβλημα ένταξης στα Σχέδια Βελτίωσης, αφού για να ενταχθούν θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση επαγγελματία αγρότη από τα πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ. Όμως στα ΚΕΠΠΥΕΛ χρειάζονται βεβαίωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), την οποία δεν έχουν, αφού αυτή η διαδικασία διαρκεί αρκετούς μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ασφάλισης και έτσι δεν μπορούν να λάβουν τη βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη.

Για το συγκεκριμένο θέμα, ενημερώσαμε την Τρίτη στην εκπομπή «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ» τον υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος ήταν γνώστης του θέματος και μας απάντησε ότι «ζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ η παρέμβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου μόνο με την αίτηση εγγραφής στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), να γίνεται δεκτή η ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης των επιλαχόντων νέων αγροτών». Άρα το αμέσως προσεχές διάστημα, αναμένουμε αυτό το θέμα να ρυθμιστεί αισίως. 

2η περίπτωση: Νέοι αγρότες του 2014 (που εμφανίζονται ως μέλη οικογενειακής επιχείρησης).

Στην περίπτωση αυτοί, υπάρχουν πάνω από 1.200 περιπτώσεις νέων αγροτών του 2014, οι οποίοι πριν ενταχθούνε στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών, είχαν εγγραφεί στον ΟΓΑ, ως εξαρτώμενα μέλη, συμμετέχοντας στην οικογενειακή αγροτική επιχείρηση. Αυτό συνέβη, καθώς ο ΟΓΑ, δε τους έδινε το δικαίωμα εγγραφής χωρίς αγροτικά εισοδήματα και από την άλλη, οι νέοι, έχοντας ως στόχο τους να ενταχθούνε στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, δεν έπρεπε να εμφανίζουν στο όνομά τους αγροτικά εισοδήματα. Ως εκ τούτου, η εγγραφή τους έγινε ως απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση. Τότε υπήρξε η πλάνη και θεώρησαν, λανθασμένα, πως, από τη στιγμή που εντάσσονταν στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, αυτός ο χαρακτηρισμός «απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση» θα αίρονταν και θα θεωρούνταν «Αγρότες» βασιζόμενοι στην σύμβαση που είχαν υπογράψει. Είτε λοιπόν από δική τους άγνοια, είτε από ελλιπή ενημέρωση από τον ΟΓΑ, αυτός ο χαρακτηρισμός τους ακολουθεί ακόμα.

Έτσι λοιπόν, με βάση τα παραπάνω, αυτοί οι νέοι αγρότες, χωρίς να έχουν κανένα έξω-γεωργικό εισόδημα, τα ΚΕΠΠΥΕΛ , λόγω αυτού του χαρακτηρισμού, αρνούνται να τους χορηγήσουν βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.

Και εδώ φυσικά χρειάζεται οι παρέμβαση των αρμοδίων του ΥΠΑΑΤ.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, παραθέτουμε και τη σχετική (αποκαλυπτική) επιστολή που μας απέστειλε, επώνυμα ένας νέος αγρότης του 2014, ο κ. Χρήστος Μπακαλόπουλος. Από το Αρμένιο Λάρισας.


3η περίπτωση: Επαγγελματίες αγρότες και μεροκάματα σε κονσερβοποιία.

Όπως μας ανάφερε φίλος αναγνώστης από την περιοχή της Πέλλας, ο οποίος καλλιεργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια 50 στρέμματα ροδάκινα και είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης, το ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής του δεν του χορηγεί βεβαίωση επαγγελματία αγρότη, με την αιτιολογία, ότι εμφανίζει εξωγεωργικό εισόδημα, μεγαλύτερο από το γεωργικό και ως εκ τούτο δεν θεωρείται επαγγελματίας αγρότης.

Φαινομενικά έτσι είναι, στην πράξη όμως δεν καθόλου έτσι και απεναντίας είναι πολύ διαφορετικά.

Ο συγκεκριμένος αγρότης, καταρχάς να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά εργάστηκε μόνο το 2016 σε ένα κονσερβοποιείο της περιοχής του, και έκανε 146 μεροκάματα.

Με βάση όμως το νόμο 4474/2017 και συγκεκριμένα στις 21-6-2017, υπήρξε τροποποίηση του νόμου, και σύμφωνα με το άρθρο 34, έγινε διεύρυνση του αφορολόγητου (το οποίο χορηγείται μόνο στους κατ’ επάγγελμα αγρότες) σε μια σειρά κατηγοριών αγροτών.

Πιο αναλυτικά, στο άρθρο 34, αναφέρονται τα εξής:

«Αρθρο 34 Τροποποίηση του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013(Α΄ 167) το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4389/2016(Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:

« Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ΄ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ.»
Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν από 1.1.2016».

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, το υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει το συγκεκριμένο αγρότη με τα 146 μεροκάματα, ως κατ’ επάγγελμα αγρότη αλλά το ΚΕΠΠΥΕΛ δεν τον αναγνωρίζει και δεν τον χορηγεί τη βεβαίωση επαγγελματία αγρότη.

Σε επίσκεψή μου στο ΚΕΠΠΥΕΛ Λάρισας, μου ανέφεραν (όπως και στο ΚΕΠΠΥΕΛ Πέλλας) πως αυτός ο νόμος είναι μόνο για φορολογικούς καθαρά λόγους.

Το ερώτημα όμως, είναι πως η επίσημη Πολιτεία, από τη μία μεριά (υπ. Οικονομικών) τον θεωρεί επαγγελματία αγρότη, και από την άλλη μεριά (το ΚΕΠΠΥΕΛ) δεν τον θεωρεί.

Όπως είναι φυσικό και σ’ αυτή την περίπτωση η παρέμβαση των αρμοδίων του ΥΠΑΑΤ θεωρείται επιβεβλημένη.

Πέραν όλων αυτών, μιας και «αγγίξαμε» το θέμα των βεβαιώσεων του επαγγελματία αγρότη, να θέσουμε εκ νέου τον προβληματισμό μας και το ερώτημά μας:

Πότε επιτέλους θα λειτουργήσει η νέα (ηλεκτρονική) πλατφόρμα του μητρώου αγροτών που έχει παραδοθεί εδώ και ένα χρόνο στο ΥΠΑΑΤ αλλά δεν κάνουν κάτι με συνέπεια να ταλαιπωρείται ο κόσμος στις ουρές του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΚΕΠΠΥΕΛ;

Χρήστος Αθανασιάδης

Download (PDF, Unknown)
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Τα 3 προβλήματα με τα ΚΕΠΠΥΕΛ & τις βεβαιώσεις του επαγγελματία αγρότη Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 5:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: