Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive Ν.Μπουνάκης στην εφημερίδα "ΠΑΤΡΙΣ" για τις ευκαιρίες στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ & του ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης)


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive ΑΕ - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκος Μπουνάκης, μιλάει στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ για τα νέα επιχορηγούμενα επενδυτικά προγράμματα στο πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Κε Μπουνάκη ποιος είναι ο στόχος των προγραμμάτων;

Τα επιχορηγούμενα επενδυτικά προγράμματα αφορούν στη χορήγηση χρηματικής ενίσχυσης, για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας υπάρχουσας επιχείρησης ή την έναρξη μιας νέας επιχείρησης.

Ποιά είναι τα επενδυτικά προγράμματα και πότε αναμένεται να ξεκινήσουν;

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν προγράμματα που αφορούν όλους τους τομείς της Ελληνικής οικονομίας, όπως αυτούς της τουριστικής οικονομίας, των εξαγωγών, της μεταποίησης αλλά και πολλές προκηρύξεις που αφορούν την Αγροτική οικονομία.


Τι αναμένουμε στον Τομέα της Τουριστικής οικονομίας ;

Αναμένουμε το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» το οποίο αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται στο 45%, ωστόσο μπορεί να φτάσει στο 50%, εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Η υποβολή των αιτήσεων της δράσης ξεκινάει στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και ολοκληρώνεται στις 28 Μαρτίου 2018.

Ένα επίσης ενδιαφέρον πρόγραμμα για τις Κρητικές επιχειρήσεις είναι το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω».

Πώς το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει τις κρητικές επιχειρήσεις στην εξωστρέφεια τους;

Το Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» αφορά την Υποστήριξη της Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό, στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 € ενώ η Δηµόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 8η Ιανουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Ένα επίσης ενδιαφέρον πρόγραμμα είναι αυτό που αφορά την «Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος, προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 140 εκατ. ευρώ, θα περιλαμβάνει και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Το γενικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 45%.

Εκτός από τα προαναφερόμενα προγράμματα προσδοκάτε να προκηρυχθούν επιπλέον με σκοπό την στήριξη επιχειρήσεων;

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη των:

«Νεοφυής επιχειρηματικότητα», «Αξιοποίηση επιχειρηματικής εμπειρίας - Επιχειρηματική επανεκκίνηση», «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς λιανικού εμπορίου, εστίασης και υπηρεσιών», «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας», «Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και το πρόγραμμα «Αναβάθμιση των εταιρειών franchising».

Αγροτική Ανάπτυξη

Όμως στην Κρήτη, ο Αγροδιατροφικός τομέας είναι και ένας από τους βασικότερους τομείς της οικονομίας του νησιού. Πως το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα συμβάλει στην βελτίωση της τοπικής Αγροτικής Οικονομίας;

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής, για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αγροτικούς συνεταιρισμούς και άλλους φορείς.

Μπορείτε να μας αναφέρετε ποιές είναι οι αναμενόμενες δράσεις και σε τι αποσκοπούν;

Ένα σημαντικό Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020, είναι τα «Σχέδια Βελτίωσης», που αφορούν τη στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (δράσεις 4.1.1 και 4.1.3). Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 21 Δεκεμβρίου 2017 και ολοκληρώνεται στις 2 Απριλίου 2018.

Τα Σχέδια Βελτίωσης είναι ένα ιδιαίτερα βοηθητικό μέτρο ειδικά για την Περιφέρεια της Κρήτης. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης.

Ο προϋπολογισμός των Σχεδίων Βελτίωσης για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων φτάνει τις 300.000€ για τη δράση 4.1.1, 150.000€ για τη δράση 4.1.3 ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις τις 500.000€ και για τις δύο δράσεις.

Κε Μπουνάκη, σε ποιές άλλες δράσεις επιπλέον μπορείτε να αναφερθείτε στα πλαίσια του ΠΑΑ;

Επιπλέον, ξεκινά και η προκήρυξη των δράσεων του Μέτρου «LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020, για αναπτυξιακές δράσεις στις αγροτικές περιοχές. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι επενδύσεις που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στις περιοχές παρέμβασης και θέσεις εργασίας με βασικούς πυλώνες την καινοτομία, τη μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων, την οικοτεχνία, τον αγροτουρισμό.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 περιλαμβάνει ένα επίσης σημαντικό Μέτρο τη «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» (Μέτρο 9) που στοχεύει στη στήριξη με τη μορφή ετήσιας χρηματοδότησης (μέχρι 100.000 ευρώ) ως ποσοστό επί της αξίας της παραγωγής και για 5 χρόνια, σε νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασοκομικών προϊόντων.

Η «ProactiveA.E. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών, στα 14 χρόνια λειτουργίας της, έχει πετύχει σχεδόν 100% ποσοστό επιτυχίας ένταξης επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα. Έχει εμπειρία στη σύνταξη, εκπόνηση, διοίκηση και υποστήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και είναι σε θέση να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες για κάθε ενδιαφερόμενο:
  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επενδυτή
  • Σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου, ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος και υποβολή του φακέλου της επένδυσης
  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και διοίκησης του εγκεκριμένου έργου
  • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη/ καθοδήγηση των επιχειρήσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της οργάνωσης τους (μελέτες αγοράς, σχέδια μάρκετινγκ, μελέτες βιωσιμότητας)
  • Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ΙSO).

  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive Ν.Μπουνάκης στην εφημερίδα "ΠΑΤΡΙΣ" για τις ευκαιρίες στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ & του ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 2:15 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.