Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής θεραπεύει την αναντιστοιχία μεταξύ ακαδημαϊκής πραγματικότητας των δύο ΤΕΙ & του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των

 
 
Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει που να εμποδίζει την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου. Το γνωστικό αντικείμενο σπουδών και ο τίτλος των Τμημάτων συναντώνται σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και Παγκοσμίως (Αμερική, Αυστραλία, Ασία).

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά προέκυψε από την ανάγκη αποκατάστασης της ακαδημαϊκής κανονικότητας στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα δύο ΤΕΙ με έδρα τη Δυτική Αττική έχουν από δεκαετία και πλέον υπερβεί τη θεσμοθετημένη αποστολή τους ως ΤΕΙ και λειτουργούν όπως ακριβώς τα πανεπιστήμια, παρά το γεγονός ότι στερούνται της δυνατότητας εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Αυτό αναγνώρισε ο Υπουργός Παιδείας και οι συνεργάτες του μετά από μία εξαντλητική, εμπεριστατωμένη και εις βάθος εξέταση όλων των ακαδημαϊκών δρώμενων στα δύο Ιδρύματα και προχώρησε στην εμβληματική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας στηρίχτηκε:

1. Στις επιτυχείς αξιολογήσεις τόσο των Τμημάτων ΤΕΙ, όσο και σε επίπεδο Ιδρυμάτων υπό την εποπτεία της ΑΔΙΠ με χαρακτηρισμούς “Worthy of merit” και “Positive evaluation”.

2. Στην επιτυχή ανάπτυξη περισσότερων από 30 αυτοδύναμων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και 10 συνδιοργανώσεων ΠΜΣ με τμήματα Πανεπιστημίων εσωτερικού και εξωτερικού και σημαντικό αριθμό παρακολουθούντων φοιτητών.

3. Στο πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονούνται στα δύο Ιδρύματα. Απόδειξη αποτελεί η σημαντική αύξηση κατά 20% των επιστημονικών δημοσιεύσεων την τελευταία 5ετία (και χωρίς την έρευνα μέσω διδακτορικών που διενεργείται αποκλειστικά από τα Πανεπιστήμια και αποτελεί το 80% της ερευνητικής δραστηριότητας).

4. Στη διεθνή εμπέδωση του ακαδημαϊκού κύρους των Ιδρυμάτων με την κατάταξή τους στο 10-15% της παγκόσμιας κατάταξης για το 2016 (http:/www.webometrics.info) και στο εσωτερικό της χώρας 15ο κατά σειρά από τα 42 συνολικά Ιδρύματα (http://www.4icu.org/gr/).

5. Στην ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς εσωτερικού και εξωτερικού.

6. Στην συμμετοχή των ιδρυμάτων στη Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ.

7. Στην ίδρυση και λειτουργία ινστιτούτων δια Βίου Μάθησης.

8. Στα υψηλά επιστημονικά και ακαδημαϊκά προσόντα του διδακτικού προσωπικού, το οποίο παρά το γεγονός ότι στερείται θεσμικής δυνατότητας χορήγησης θέματος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σήμερα πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων εσωτερικού και αλλοδαπής εκπονούν τη διατριβή τους στις εγκαταστάσεις των ΤΕΙ, ενώ καθηγητές ΤΕΙ συμμετέχουν σε 3μελείς εισηγητικές επιτροπές, σε 7μελείς εξεταστικές επιτροπές και σε εκλεκτορικά σώματα επιλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων .

9. Στην υποδοχή των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.


Με βάσει τις παραπάνω διαπιστώσεις ο Υπουργός κ. Γαβρόγλου με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Αγγελόπουλο συγκρότησαν 8μελή Επιτροπή να μελετήσει και να εισηγηθεί τη συγχώνευση των δύο ΤΕΙ στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο. Η Επιτροπή από την πρώτη κι όλας συνεδρίαση προσδιόρισε δύο βασικά κριτήρια που αποτελούν κοινή θέση όλων των μελών:

(α) τα νέα Τμήματα που θα προκύψουν από τη συνένωση των δύο ΤΕΙ θα πρέπει να αντιστοιχούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά πεδία και

(β) τα γνωστικά αντικείμενα των νέων Τμημάτων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και να έχουν αναφορές στον ευρωπαϊκό χώρο.

Αυτό ακριβώς επετεύχθη μετά από συνεχείς συναντήσεις/διαβουλεύσεις των επιτροπών που ορίστηκαν από τις Διοικήσεις των Ιδρυμάτων οι οποίες και υπέβαλαν τεκμηριωμένες προτάσεις για τις Σχολές και τα Τμήματα του νέου Πανεπιστημίου. Οι προτάσεις αυτές μελετήθηκαν σε βάθος και συζητήθηκαν εκτενώς από την 8μελή Επιτροπή, η οποία κατέληξε στη δημιουργία 5 Σχολών και 26 Τμημάτων (από σύνολο 36 Τμημάτων) στηριζόμενη στα δύο παραπάνω κριτήρια και τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο νέο Πανεπιστήμιο θεραπεύονται γνωστικά αντικείμενα τα οποία στην πλειονότητά τους δεν υπάρχουν σε άλλα Πανεπιστήμια, φέρουν τίτλους που απαντώνται διεθνώς και καλύπτουν ευρέα και όχι κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα.

Οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η διατήρηση των δύο ΤΕΙ υπό τη σημερινή τους μορφή και ονομασία έρχεται σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά και διεθνή τεκταινόμενα. Εκτός Ελλάδος οι απόφοιτοι ΤΕΙ δυσκολεύονται να αναγνωριστούν ως απόφοιτοι 4ετούς φοίτησης ενός ιδρύματος που δεν φέρει το όνομα Πανεπιστήμιο. Η κοινή γνώμη έχει απαλλαγεί σε μεγάλο βαθμό από προκαταλήψεις Α΄ και Β΄ κατηγορίας αποφοίτων ΑΕΙ και είναι έτοιμη να δεχτεί τολμηρές αλλαγές στο χώρο της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μέσα στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Η μόνη κοινωνική τάξη, αυτή των Πανεπιστημιακών, με αιχμή δόρατος τη Σύνοδο Πρυτάνεων σε δύο συνεχείς Συνόδους αντιδρά στη ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου, προβάλλοντας «θέσεις» για μη εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και ανάλυση επιπτώσεων για την απορρόφηση των αποφοίτων του. Είναι άξιο απορίας και προβληματισμού γιατί οι «θέσεις» αυτές ισχύουν μόνο για το νέο Πανεπιστήμιο και δεν ισχύουν για τα εν μια νυχτί Τμήματα, Σχολές και Ιδρύματα που οι ίδιοι δημιουργούν (βλ.π.χ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) ή μετονομάζουν τις Ανώτατες Σχολές σε Πανεπιστήμια (βλ. Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, Πάντειος, Ανωτάτη Γεωπονική κ.λπ.). Πότε και για ποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα υπάρχουν στατιστικά στοιχεία απορρόφησης των αποφοίτων από την αγορά εργασίας; Είναι ανύπαρκτα! ίσως αν υπήρχαν, κάποια Τμήματα (δεν μπαίνω στη διαδικασία να ονομάσω, είναι γνωστά σε όλους όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση) θα υπολειτουργούσαν από έλλειψη φοιτητών, γιατί κάποιες εκατοντάδες ή και χιλιάδες απόφοιτοι ποτέ δεν θα δήλωναν στις εισαγωγικές εξετάσεις τα Τμήματα αυτά, για να περιμένουν δεκαετίες για διορισμό στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή να μένουν άνεργοι στο αντικείμενο σπουδών τους.

Σε ότι αφορά ‘‘την ακαδημαϊκή ποιότητα, πιστοποιημένων 4ετών προγραμμάτων σπουδών το νέου Πανεπιστημίου χωρίς διαδικασία αξιολόγησης’’ που αναφέρεται στην ανακοίνωση των Πρυτάνεων, πράγματι είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να επιταχυνθεί εντός του 2018 καθ’ ότι όλα τα ιδρύματα (πανεπιστήμια και ΤΕΙ) υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΑΔΙΠ για πιστοποίηση τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων τους. Μέσα στο διάστημα αυτό εντάσσονται και τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέχρις σήμερα κανένα πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημιακού Τμήματος δεν έχει πιστοποιηθεί (αλλά το επικαλούνται για το νέο Πανεπιστήμιο !), ενώ γνωρίζουν ότι μέχρι να ξεκινήσει η ΑΔΙΠ τις πιστοποιήσεις όλα τα προγράμματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ θεωρούνται πιστοποιημένα βάσει του νόμου (4009/2011).

Εν κατακλείδι, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει που να εμποδίζει την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου. Το γνωστικό αντικείμενο σπουδών και ο τίτλος των Τμημάτων συναντώνται σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και Παγκοσμίως (Αμερική, Αυστραλία, Ασία). Το εγχείρημα της συγχώνευσης των δύο ΤΕΙ σε Πανεπιστήμιο, όπως και οι συγχωνεύσεις μεταξύ των Πανεπιστημίων που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη είναι μέτρο επιβεβλημένο για μια σειρά από λόγους (ακαδημαϊκούς και οικονομικούς) που εκφεύγουν ανάλυσης στο παρόν κείμενο. Δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε τον τροχό ή την πυρίτιδα, προηγήθηκαν άλλες χώρες και έδωσαν λύσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση με αξιόλογα αποτελέσματα. Η άρνηση να επωφεληθούμε από την πείρα άλλων και η περιχαράκωση στα κεκτημένα, δεν προστατεύουν την «ιδιαιτερότητα» της καθ΄ όλα αξιόλογης και σεβαστής κοινωνικής τάξης των πανεπιστημιακών. Αντίθετα, η φοβική ιδιαιτερότητα δεν επιτρέπει στο να δούμε κριτικά, αναλυτικά και καλόπιστα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του Ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Στο ίδιο κλίμα θα πρέπει να λειτουργήσουν τα κόμματα και οι βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου, να αξιολογήσουν τη σοβαρή προσπάθεια μετεξέλιξης του τοπίου της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τη δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου η οποία θα αποτελέσει πρόκριμα για περαιτέρω ρυθμίσεις των περιφερειακών ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια προς όφελος της τοπικής και εθνικής οικονομίας. 

Μιχάλης Μπρατάκος πρών Πρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας και μέλος της οκταμελούς Επιτροπής του ΥΠΠΕΘ για την ίδρυση του Πανεπιστημίου 
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής θεραπεύει την αναντιστοιχία μεταξύ ακαδημαϊκής πραγματικότητας των δύο ΤΕΙ & του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 9:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.