Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η άποψη του τ. προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας για το Παν. Δυτικής Αττικής


Αναφορικά με το παρόν Σχέδιο Νόμου, με βάση την πρόσφατη εμπειρία μου επί σειρά ετών κατά τα οποία διατέλεσα Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά τη Σχολή Μηχανικών του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στη Σχολή Μηχανικών, προβλέπεται σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου η κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας, ενός τμήματος το οποίο κατά τη γνώμη μου πληροί όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια για την αυτοδυναμία του και το οποίο, από την προσωπική μου εμπειρία ως Προέδρου του ΤΕΙ-Α, έχει συνεισφέρει τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά στην αναβάθμιση του Ιδρύματός μας.

Επισημαίνω, ότι το Τμήμα βαίνει προς κατάργηση παρά την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της Συνεδρίασης 9/22-11-2017 της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται να παραμείνει αυτοδύναμο καθώς και την επίσης ομόφωνη απόφαση της Συνεδρίασης 10/29-6-2017 του Συμβουλίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας σχετικά με την αυτοδυναμία του Τμήματος.

Ορισμένα βασικά κατά την άποψή μου στοιχεία τα οποία θα πρέπει να οδηγήσουν στην αυτοδυναμία του Τμήματος, είναι τα ακόλουθα: 

Η Ενέργεια είναι ένα διαθεματικό γνωστικό αντικείμενο και για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως πανεπιστημιακά τμήματα με αντικείμενο την ενεργειακή τεχνολογία ενώ η ενεργειακή εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί, και στην Ελλάδα, μια από τις προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής με στόχο την προαγωγή κατάλληλων και καινοτόμων ενεργειακών εφαρμογών που θα αξιοποιούν και θα λαμβάνουν υπόψη τους το δυναμικό και της ιδιαιτερότητες της χώρας μας.

Το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας σύμφωνα με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που έχει καταθέσει, καλύπτει ολιστικά και σφαιρικά το γνωστικό αντικείμενο της ενέργειας και όχι μόνο από την άποψη των συγκεκριμένων ειδικοτήτων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων, δεδομένου ότι έχει στο δυναμικό του Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους αλλά και Φυσικούς, Χημικούς Μηχανικούς καθώς και Μαθηματικούς και είναι το μοναδικό Τμήμα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στο πεδίο της Ενεργειακής Τεχνολογίας ενώ το πεδίο αυτό έχει ήδη εδραιωθεί παγκόσμια.

Το Τμήμα αριθμεί 20 είκοσι μέλη ΔΕΠ που παρουσιάζουν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και εκτεταμένο επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο. Επιπλέον, τα γνωστικά τους αντικείμενα καλύπτουν το φάσμα από τις κλασσικές Επιστήμες Μηχανικού μέχρι τις φυσικές επιστήμες, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν ολοκληρωμένα, και όχι μερικώς, τις σπουδές στο θέμα της Ενέργειας.

Το Τμήμα διαθέτει επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό ενεργειακών συστημάτων και εφαρμογών.

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση Ενεργειακών Μηχανικών με σφαιρική και διαθεματική γνώση του αντικειμένου είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη, την πρόοδο, και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το Τμήμα προσφέρει από το 2006 μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Τεχνολογία της Ενέργειας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Σκωτίας, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, προγράμματα πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών και τέλος συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus+. 
 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα της ενέργειας, καταγράφονται ενδεικτικά τριάντα δύο (32) Πανεπιστήμια, εκ των οποίων τα είκοσι δύο (22) βρίσκονται στην Ευρώπη, στην Αγγλία, στην Αμερική και στην Αυστραλία με εξέχοντα τα KTH Royal Institute of Technology στη Σουηδία, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία και το Πανεπιστήμιο Stanford στην Αμερική. Η αναγνωρισιμότητα του Τμήματος στα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής έχει ήδη τεκμηριωθεί σύμφωνα με στοιχεία του Erasmus+ του Τμήματος.

Το Τμήμα έχει περάσει διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης, τόσο για το προπτυχιακό όσο και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του, με άριστα αποτελέσματα και πολλά μέλη του Τμήματος συμμετέχουν σε τριμελείς επιτροπές επίβλεψης διδακτορικών διατριβών.

Ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 (καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 347/2003. Επιπρόσθετα, η Συνέλευση του Τμήματος με το πρακτικό 16/22.12.2016 διατύπωσε ομόφωνα πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για τα σύγχρονα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών, χωρίς κατευθύνσεις, το οποίο υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 σύμφωνα με σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας.

Σε πρόσφατη προκήρυξη νέας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος, με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή, Μεταφορά & Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας», υποβλήθηκαν 7 υποψηφιότητες από επιστήμονες αναγνωρισμένου επιπέδου και με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Επίσης σε προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή υποβλήθηκαν 21 υποψηφιότητες από επιστήμονες με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Τα στοιχεία αυτά είναι αδιαμφισβήτητα σχετικά με το κύρος του Τμήματος στον ακαδημαϊκό χώρο.Συνοψίζοντας, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει προτείνει το τμήμα στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δεν περιλαμβάνει κατευθύνσεις σπουδών αλλά αναφέρεται αυτοδύναμα στην ενεργειακή τεχνολογία. 
 
Το πρόγραμμα αυτό προφανώς αποσυνδέεται από συγκεκριμένες ειδικότητες όπως των Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών, και για την υλοποίησή του χρησιμοποιεί το υπάρχον δυναμικό του Τμήματος των 20 μελών ΔΕΠ, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος ειδικοτήτων για την αυτοδύναμη κάλυψη του πεδίου της Ενεργειακής Τεχνολογίας. 
 
Το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας πληροί απόλυτα τα κριτήρια που τέθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για την συγκρότηση των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καλύπτει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο και επιπλέον θα αποτελεί το μοναδικό τμήμα στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη που θα είναι σε θέση να καλύπτει αυτοδύναμα ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και διεπιστημονικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ενέργεια το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
 
 Δημήτριος Νίνος
τ. Πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας
Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ-Α 
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Η άποψη του τ. προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας για το Παν. Δυτικής Αττικής Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 9:15 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.