ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Βγάζει νικητές τους νέους αγρότες η ισοβαθμία στα Σχέδια Βελτίωσης


Κατά προτεραιότητα θα εγκριθούν οι αιτήσεις ενταγµένων στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών και εν συνεχεία οι αιτήσεις µε το χαµηλότερο αιτούµενο προϋπολογισµό σε περίπτωση ισοβαθµιών στα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της προκήρυξης που θα µείνει ανοιχτή έως τις 2 Απριλίου.

 
 
Οι Περιφέρειες που δηµοσίευσαν τα κριτήρια µε τα οποία θα παρέχουν τα 14 από τα 100 µόρια της προκήρυξης, φαίνεται να έχουν διαλέξει ως κλάδους προτεραιότητας το βαµβάκι, το ρύζι και την αγελαδοτροφία γαλακτοπαραγωγής.

H σηµασία της µοριοδότησης, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, φάνηκε στο Μέτρο των Νέων αλλά περισσότερο στη Βιολογική Γεωργία και µε δεδοµένο ότι στην αγορά καταγράφεται πολύ µεγάλο το ενδιαφέρον για ένταξη στα Σχέδια, θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσέξουν να ξεπερνούν για αρκετά το όριο ένταξης των 45 µονάδων. Παράλληλα, οι Περιφέρειες που δηµοσίευσαν τα κριτήρια µε τα οποία θα παρέχουν τα 14 από τα 100 µόρια της προκήρυξης, φαίνεται να έχουν διαλέξει ως κλάδους προτεραιότητας το βαµβάκι, το ρύζι και την αγελαδοτροφία γαλακτοπαραγωγής, κάτι που σηµαίνει ότι µπαίνουν και άλλοι παραγωγοί στο παιχνίδι.

Έτσι, όµως η διεύρυνση των κλάδων ρίχνει το ελάχιστο όριο ένταξης τεχνηέντως στους 31 βαθµούς. Για την περίπτωση αυτή µίλησε πρόσφατα ο προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Ευθύµης Τσιατούρας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα δηµιουργηθεί µία στρατιά από χαµηλά βαθµολογούµενα σχέδια που στο τέλος θα οδηγήσουν στη σύνταξη ατελέσφορων µελετών.

Όσον αφορά ειδικότερα το Μέτρο 4.1.1 και τα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση η βαθµολογία µετά το συνυπολογισµό της βαρύτητας του κάθε κριτηρίου υπολογίζεται ως εξής:

Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας που προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφία, οπωροκηπευτικών, παραγωγή ζωοτροφών ή/και την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή σε σχέση µε τη συνολική παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (≥ 60%): 7,2 έως 12 βαθµοί αναλόγως το ποσοστό. Εµεταλλεύσεις µε πιστοποίηση από σύστηµα ποιότητας για παραγωγή άνω του 50% της συνολικής Τυπικής Απόδοσης: 5 βαθµοί. Εκµεταλλεύσεις µε παραγωγή γεωργικών προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ για παραγωγή άνω του 50% της συνολικής Τυπικής Απόδοσης: 3,5 βαθµοί.

Οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης: µεταξύ 8.000 και 15.000 ευρώ: 3,5 βαθµοί, µεταξύ 15.001 και 25.000 ευρώ: 5 βαθµοί, µεταξύ 25.001 και 40.000: 2,5 βαθµοί.

Εκµεταλλεύσεις µε παραγωγική δυναµικότητα: α) έως και 15.000 ευρώ που το ύψος των αιτούµενων επενδύσεων δεν ξεπερνά τα 60.000 ευρώ ή β) πάνω από 15.000 ευρώ που το σύνολο των αιτούµενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν 4πλάσιο της παραγωγικής δυναµικότητας: 15 βαθµοί.

Τεκµηριωµένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης: 5,2 βαθµοί. Φορολογική και ασφαλιστικές ενηµερότητες (για είσπραξη χρηµάτων) χωρίς παρακρατούµενες οφειλές: 2,6 βαθµοί. Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης: 1,3 βαθµοί. Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (µέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων και φόρων: 2,6 βαθµοί. Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητα και απαλλαγµένα βαρών: 1,3 βαθµοί

Ενταγµένος στο πρόγραµµα των νέων αγροτών της προκήρυξης του 2014 ή µε αίτηση στους Νέους Αγρότες: 8 βαθµοί. Τους ίδιους πόντους παίρνουν και άτοµα µε επαγγελµατική εµπειρία 5ετίας στη γεωργία έως 45 ετών. Βαθµολογείται ένα από αυτά τα κριτήρια: Εκπαίδευση: Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 3, 4, 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: 3,5 βαθµοί. Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 6, 7, 8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: 5 βαθµοί.

Επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις (άνω του 30% του συνόλου του εγκεκριµένου προϋπολογισµού) ή εγκατάσταση νέων φυτειών (άνω του 10% του συνόλου του εγκεκριµένου προϋπολογισµού) ή σε θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις φυτικής (άνω του 30% του συνόλου του εγκεκριµένου προϋπολογισµού): 8 βαθµοί. Αύξησης του δείκτη τυπική απόδοση/ΜΑΕ πάνω από 20% ή επενδύσεις σε συγκεκριµένο εξοπλισµό στη ζωική παραγωγή: 5 βαθµοί.

Επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις, εξοπλισµό για την προετοιµασία, συσκευασία ή πρώτη πώληση της παραγωγής (άνω του 20% του συνόλου του εγκεκριµένου προϋπολογισµού): 5 βαθµοί. Ποσοστό (%) των καινοτόµων επενδύσεων επί του συνόλου των αιτούµενων επενδύσεων ≥ 20% βαθµολογείται µε έως 5 βαθµούς αναλόγως το ποσοστό.

Τέλος υπολογίζονται 8,4 έως 14 βαθµοί αναλόγως το ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας που προέρχεται από τοµείς προτεραιότητας που έχουν επιλέξει οι Περιφέρειες.
 
 Κοντονής Γιώργος
 
 
  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Βγάζει νικητές τους νέους αγρότες η ισοβαθμία στα Σχέδια Βελτίωσης Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: