Παν. Δυτικής Αττικής:Καμία πρόβλεψη για τους πτυχιούχους - Στις προθέσεις τους είναι να κινηθούν νομικά ...

    Καμία πρόβλεψη για τους πτυχιούχους .Καθηγητές α βαθμίδας, δύο “ταχυτήτων” δημιουργούνται μέσα στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττι...

 
 
Καμία πρόβλεψη για τους πτυχιούχους .Καθηγητές α βαθμίδας, δύο “ταχυτήτων” δημιουργούνται μέσα στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει “εσωτερικές τριβές” στην κοινότητα του νέου Ιδρύματος.

Επίσης θεσμοθετείται μία βαθμίδα “Λεκτόρων Εφαρμογών” που δεν υπάρχει σε κανένα Πανεπιστήμιο της χώρας, προκειμένου να απορροφηθούν οι καθηγητές Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Ειδικότερα:

Τα μέλη Δ.Ε.Π. της α βαθμίδας των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις.

Οι καθηγητές α βαθμίδας που κριθούν από την πενταμελή Επιτροπή του υπ. Παιδείας ότι έχουν τα προσόντα θα ενταχθούν σε τακτικές θέσεις και από 1-1-2019 εντάσσονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου .

Οι καθηγητές που θα κριθούν ότι δεν πληρούν τα προσόντα παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις και δεν εντάσσονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου .

Ωστόσο μπορούν μελλοντικά να να ενταχθούν στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, εάν αποκτήσουν τα προβλεπόμενα προσόντα και καταταχθούν σε τακτικές θέσεις καθηγητών.

Λέκτορες Εφαρμογών

Επίσης θεσμοθετείται μία βαθμίδα “Λεκτόρων Εφαρμογών” που δεν υπάρχει σε κανένα Πανεπιστήμιο της χώρας, προκειμένου να απορροφηθούν οι καθηγητές Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις «Λεκτόρων Εφαρμογών» διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι..

Η κατηγορία αυτή υπάγεται: α) στις κείμενες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών, και β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν στους υπηρετούντες λέκτορες ως προς το δικαίωμα εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση στη Διοικούσα Επιτροπή ή στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε προσωποπαγή θέση λέκτορα,, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα εξέλιξης σε θέση Επίκουρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011.

Οι πτυχιούχοι

Η μη πρόβλεψη ρύθμισης για τους πτυχιούχους των δύο Ιδρυμάτων, αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση των αποφοίτων.

Ηδη στις προθέσεις των αποφοίτων είναι να κινηθούν νομικά.
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]