Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Τα νέα Τμήματα Πανεπιστημίου & ΑΤΕΙ Θεσσαλίας ...


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ .
Τα νέα Τμήματα Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Θεσσαλίας .Κάθετα αντίθετη η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη συγχώνευση Τμημάτων

Στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας βρίσκονται πλέον οι προτάσεις των διοικήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας – τμήματα των οποίων παρουσιάζει σήμερα η «Ε» - στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη συγχώνευση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

«Πρότυπο» αποτέλεσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που προέκυψε όμως από τη συγχώνευση των δύο ΤΕΙ της Αθήνας, ενώ τα νέα Τμήματά του θα συμπεριληφθούν στο φετινό μηχανογραφικό. Δεν είναι ωστόσο το ίδιο «εύκολο» το εγχείρημα στην υπόλοιπη χώρα όπου θα πρέπει να συγχωνευθούν πανεπιστήμια με ΤΕΙ, με ακαδημαϊκά κριτήρια απέναντι σε ισχυρές τοπικιστικές και συντεχνιακές λογικές.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΤΕΙ Θεσσαλίας κατέθεσαν διαφορετικές προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ η πρόταση φορέων της Φθιώτιδας για ξεχωριστό πανεπιστήμιο στην περιοχή φαίνεται να προσκρούσει – προς το παρόν τουλάχιστον - στην απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να προχωρήσει στις συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων.

Η σημερινή διαβούλευση – σε αντίθεση με την επιβολή του σχεδίου «Αθηνά» - των εκπαιδευτικών φορέων δίνει τουλάχιστον τη δυνατότητα διαμόρφωσης ακαδημαϊκών κριτηρίων βάσει των οποίων θα γίνουν οι συγχωνεύσεις αλλά με δεδομένο ότι το σχέδιο πηγάζει από τις απαιτήσεις των δανειστών, το βέβαιο είναι πως στη νέα δομή, θα υπάρξουν και Τμήματα στα οποία θα μπει «λουκέτο».

Ήδη αιρετοί – όπως και στη Θεσσαλία - αντιδρούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ασκώντας πολιτικές πιέσεις προκειμένου να διατηρηθούν στις περιοχές τους τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αναδεικνύοντας επί της ουσίας θέματα τοπικών οικονομιών.

Τη διάσταση της εξοικονόμησης πόρων αντί της αναβάθμισης των σπουδών θίγει με χθεσινή του δήλωση ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κων. Αγοραστός σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι κάθετα αντίθετη στην προωθούμενη συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο και με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται, καθώς στόχος του Υπουργείου δεν είναι η αναβάθμιση, αλλά η λογιστική εξοικονόμηση πόρων μέσω επί της ουσίας της κατάργησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας».

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σήμερα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει 18 Τμήματα, το ΤΕΙ Θεσσαλίας 15 και άλλα 15 το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Σε μια ενδεχόμενη συγχώνευση, το ενοποιημένο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα πρέπει - πέραν των λειτουργικών ζητημάτων - μεταξύ άλλων να εξετάσει και το θέμα της χρηματοδότησης Τμημάτων που σήμερα εδρεύουν, για παράδειγμα, στην Άμφισσα ή στο Καρπενήσι.

Ήδη, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην πρότασή του στο Υπουργείο υπογραμμίζει ότι «δεν έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει ακαδημαϊκές δραστηριότητες σε μικρές πόλεις (Θήβα, Άμφισσα, Καρπενήσι), λόγω έλλειψης κρίσιμων μεγεθών και λόγω λειτουργικών δυσχερειών που επιτείνονται από τη μεγάλη διασπορά».

Ανάλογες επιφυλάξεις σημειώνονται και στην πρόταση του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπου μεταξύ άλλων τονίζεται ότι «είναι αυτονόητες οι δυσκολίες διοίκησης ενός Ιδρύματος που γεωγραφικά θα κάλυπτε 9 πόλεις. Μια ενδεχόμενη χωροταξική κατανομή των Τμημάτων του Νέου Π/Θ σε 5 ή 6 συνολικά πόλεις δεν επιλύει το πρόβλημα, καθόσον οι αποστάσεις ορισμένων πόλεων ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα και επίσης θα υπάρξει ανάγκη διοικητικής υποστήριξης 2ετών Τμημάτων που αναγκαστικά θα λειτουργήσουν και σε μικρότερες πόλεις των δυο περιφερειών».

ΠΤΥΧΙΑ

Τα θέματα της χρηματοδότησης, της διαχείρισης της μεταβατικής περιόδου, του πολιτικού κόστους από το κλείσιμο των όποιων Τμημάτων, προφανώς θα κληθεί να διαχειρισθεί το Υπουργείο Παιδείας και δύσκολα οι πρυτανικές αρχές των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων που έτσι κι αλλιώς έχουν να διαχειρισθούν προβλήματα από ελλείψεις προσωπικού και υποδομών.

Μια ακόμη διάσταση, μετά τη συγχώνευση, αφορά στον χρόνο αποφοίτησης την ήδη φοιτούντων στα υπό κατάργηση Τμήματα. Το ΤΕΙ Θεσσαλίας, με έμφαση σημειώνει στην πρότασή του ότι «πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές παρελθόντων ετών του ΤΕΙ/Θ (είτε αυτών που είναι ενεργοί σε Τμήματα των οποίων η λειτουργία θα πάψει να ισχύει είτε αυτών που αποφοίτησαν από τα Τμήματα αυτά) να εξισώσουν το πτυχίο τους με το αντίστοιχο των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που θα προκύψουν από την κατάργηση των παλαιοτέρων».

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Από τις προτάσεις τώρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Θεσσαλίας μια από τις βασικές διαφορές των δυο φορέων αφορά στη Γεωπονική Σχολή, στα νέα Τμήματα και κατ’ επέκταση και στην έδρα ορισμένων Τμημάτων. Στον τομέα των επιστημών υγείας η συζήτηση επικεντρώνεται και στα παραϊατρικά επαγγέλματα, ενώ δύσκολα θα υπάρξει ταύτιση στις πολυτεχνικές σχολές με αφορμή και την «αιώνια» αντιπαράθεση ως προς τα πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Για μια ακόμη φορά να διευκρινισθεί ότι οι ξεχωριστές προτάσεις των θεσσαλικών ιδρυμάτων αποτελούν «βάση διαλόγου» στο πλαίσιο της διαβούλευσης και όχι αποφάσεις. Η διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο εκτιμάται πως θα ενταθεί μετά και τις πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τον ερχόμενο Μάιο, με τη νέα πρυτανική αρχή να αναλαμβάνει το βάρος της ολοκλήρωσης του διαλόγου.

Β. ΚΑΚΑΡΑΣ

Η πρόταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η πρόταση «ακαδημαϊκής ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εξειδικεύεται ως εξής:

Ι. Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μια νέα Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (ΛΑΡΙΣΑ).

ΙΙ. Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 τα εξής νέα 14 Τμήματα: Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών, ΒΟΛΟΣ.

Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, ΒΟΛΟΣ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής, ΛΑΡΙΣΑ.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΛΑΡΙΣΑ .

Τμήμα Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Τεχνολογιών, ΛΑΡΙΣΑ.

Τμήμα Δημόσιας Υγείας, ΛΑΡΙΣΑ.

Τμήμα Νοσηλευτικής, ΛΑΡΙΣΑ.

Τμήμα Επιστημών Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ΛΑΡΙΣΑ.

Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΛΑΡΙΣΑ.

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων, ΚΑΡΔΙΤΣΑ.

Τμήμα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Βιοοικονομίας, ΚΑΡΔΙΤΣΑ.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΛΑΜΙΑ. Τμήμα Φυσικής, ΛΑΜΙΑ.

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, ΛΑΜΙΑ.

Με εξαίρεση τα δύο νέα Τμήματα στον Βόλο τα οποία θα στελεχωθούν από νέες θέσεις ΔΕΠ, τα υπόλοιπα Τμήματα θα αξιοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό το υφιστάμενο επιστημονικό προσωπικό των ΤΕΙ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κατευθυνθεί προς αυτά ανάλογα με την ειδικότητά του.

ΙΙΙ. Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ», το οποίο διαθέτει τα παρακάτω Ινστιτούτα τα οποία αναπτύσσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στις υποδομές του ΠΘ:

Ινστιτούτο Καινοτομίας και Ανάπτυξης. Ινστιτούτο Ασιατικών και Ανατολικών Σπουδών. Ινστιτούτο Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. Ινστιτούτο Ευφυούς Παραγωγής. Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Ινστιτούτο Νευροεπιστημών. Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων. Ινστιτούτο Κινησιολογίας. Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας.

IV. Εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ο Φορέας Διαχείρισης του Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων και ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Κάρλας για τον καλύτερο συντονισμό του ερευνητικού και του διοικητικού έργου και την πιο άμεση στήριξή τους από τις επιστημονικές ομάδες του Πανεπιστημίου.

V. Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τίθεται σε λειτουργία το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης το οποίο προσφέρει ενδεικτικά τα παρακάτω Διετή Προγράμματα Εκπαίδευσης σε αποφοίτους Λυκείου με απευθείας εισαγωγή χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις:

Βόλος

Ελαιοκομίας και Ελαιουργίας, Τουριστικών επαγγελμάτων, Ξεναγών, Σχεδιαστών και Γραφιστικής, Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εργοδηγών Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Εργων Τέχνης.

Λάρισα

Τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας, Γαλακτοκομίας Τυροκομίας, Τεχνικών Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εργοδηγών Τεχνικών Έργων, Τεχνικών Εικονοληψίας και Ηχοληψίας.

Καρδίτσα

Τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας, Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας, Συσκευασίας και Συντήρησης Τροφίμων, Κατεργασίας Ξύλου και Επίπλου, Ζωοτεχνίας.

Τρίκαλα

Τουριστικών επαγγελμάτων, Οδηγών Βουνού.

Λαμία

Φυσιοθεραπευτών, Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, Τεχνικών Μηχανολογίας, Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Στη νέα φάση της ανάπτυξής του, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιλαμβάνει 7 Σχολές και 32 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Περιλαμβάνει επίσης 9 Ερευνητικά Ινστιτούτα, 2 Φορείς Διαχείρισης, μια Σχολή Διά Βίου Μάθησης και ένα Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με μεγάλο αριθμό Διετών Προγραμμάτων Σπουδών σε όλες τις πόλεις.

Με τη νέα του δομή, παρέχει εκπαίδευση σε σύγχρονα αντικείμενα σπουδών που καλύπτουν ανάγκες της Περιφέρειας και της χώρας, εξασφαλίζει μια πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών, διασφαλίζει την ύπαρξη κρίσιμων μεγεθών στην εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και επιστημονικών συνεργειών και συνθηκών βιωσιμότητας και αριστείας. Καινοτομεί, με την ένταξη των διάσπαρτων ερευνητικών δομών της Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο και την αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού τους στην εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και με την ίδρυση της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε όλες τις πόλεις.

Με δεδομένο ότι τα 20 Τμήματα ΤΕΙ στις πόλεις που λειτουργεί το ΠΘ διακόπτουν τη λειτουργία τους, γίνεται φανερό ότι η στρατηγική ανάπτυξης του ΠΘ οδηγεί σε αναβάθμιση του ακαδημαϊκού συστήματος της περιφέρειας, σε καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού και την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων που διατίθενται για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» καταλήγει η πρόταση.

Η πρόταση του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις συνενώσεις των ΑΕΙ καθώς και στο πλαίσιο ενός νέου στρατηγικού σχεδιασμού για το ΤΕΙ Θεσσαλίας, όπως σημειώνεται στην πρόταση που κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας «η Πρυτανεία του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Κοσμήτορες των τεσσάρων Σχολών του ιδρύματος, κατάρτισε Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του ιδρύματος στο πλαίσιο της συνένωσής του με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο έλαβε υπόψη:

Τη σημερινή φυσιογνωμία, τις υποδομές και τις δυνατότητες του ΤΕΙ/Θ. Την προοπτική συγχώνευσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έτσι ώστε η στρατηγική ανάπτυξης να συμβαδίζει με την προοπτική συγχώνευσης. Τις προτεραιότητες και τις πολιτικές επιλογές του Υπουργείου Παιδείας σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων των επιπέδων, συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν μεταπτυχιακών αλλά και των διετών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Την αναγκαιότητα υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας που μπορεί να αναπτυχθεί με βάση τις σπουδές και την έρευνα που αναπτύσσεται στα ΑΕΙ.

Την ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης και της έρευνας με την κοινωνία και την παραγωγή. Με βάση το πλαίσιο αυτό, το παρόν σχέδιο περιλαμβάνει τις προτάσεις και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΤΕΙ, σε ό,τι αφορά:

Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Περιλαμβάνει τα προτεινόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε επίπεδο bachelor ανά Σχολή.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Περιλαμβάνει τα ήδη λειτουργούντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα νέα προτεινόμενα δωρεάν φοίτησης Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ανά Σχολή. Τα Προγράμματα Διετούς Φοίτησης: Περιλαμβάνει τα προτεινόμενα Προγράμματα Διετούς ή Μονοετούς Εκπαίδευσης ανά Σχολή. Τα Προγράμματα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας: Περιλαμβάνει τα προτεινόμενα Προγράμματα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, τα οποία προγραμματίζεται να αναπτυχθούν από το ΤΕΙ, ανά Σχολή.

Τα Προγράμματα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας: Περιλαμβάνει τα προτεινόμενα Προγράμματα διαρκούς ερευνητικής και αναπτυξιακής συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις ανά Σχολή. Το Ερευνητικό Κέντρο ΤΕΙ Θεσσαλίας: Αναφέρεται στην ίδρυση και οργάνωση του Ερευνητικού Κέντρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας που θα ενσωματωθεί στο ενιαίο ΑΕΙ μετά τη συγχώνευση.

Το Κέντρο Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας: Αναφέρεται στην ίδρυση ενός Κέντρου υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού Διαχείρισης Περιουσίας του Ιδρύματος (ή του ενιαίου ΑΕΙ μετά τις συνενώσεις)».

Η προτεινόμενη γεωγραφική κατανομή Τμημάτων έχει ως εξής:

ΒΟΛΟΣ

1. Οικονομικών Επιστημών

2. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Φυσικού Περιβάλλοντος

3. Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

4. Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

5. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

6. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

7. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

8. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

9. Πολιτικών Μηχανικών

10. Μηχανολόγων Μηχανικών

11. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

12. Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΛΑΡΙΣΑ

1. Διοίκησης Επιχειρήσεων

2. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

3. Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

4. Γεωπονίας Αγροτικής Ανάπτυξης (5ετές)

5. Ιατρικής

6. Βιοχημείας- Βιοτεχνολογίας

7. Δημόσιας Υγείας

8. Νοσηλευτικής

9. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

10. Διαιτολογίας (*)

11. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλ/νωνιών (4ετές)

12. Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας (4ετές)

13. Μηχανικών Διαχείρισης Υποδομών και Περιβάλλοντος (4ετές)

(*) Το Τμήμα Διαιτολογίας προτείνεται εναλλακτικά να αποτελέσει κατεύθυνση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

1. Κτηνιατρικής

2. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (5ετές)

3. Δασικού Περιβάλλοντος, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (5ετές).

ΤΡΙΚΑΛΑ

1.Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: «Η τεχνολογική επιστήμη αντί να ενισχύεται, εξοβελίζεται»

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση τμημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι κάθετα αντίθετη στην προωθούμενη συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο και με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται, καθώς στόχος του Υπουργείου δεν είναι η αναβάθμιση, αλλά η λογιστική εξοικονόμηση πόρων μέσω επί της ουσίας της κατάργησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Η κατάργηση των ΤΕΙ αποτελεί εντελώς άστοχη ενέργεια, αφού παντού στην Ευρώπη υπάρχει τεχνολογική εκπαίδευση και για τη χώρα μας που αναζητά παραγωγικό μοντέλο, η εφαρμοσμένη τεχνολογική επιστήμη αντί να ενισχύεται, εξοβελίζεται. Είμαστε αντίθετοι στον σχεδιασμό που προβλέπει την κατάργηση νευραλγικών τμημάτων ΤΕΙ.

Η συγχώνευση των ΤΕΙ της Αττικής για τη δημιουργία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αφορούσε μόνον ΤΕΙ, ενώ εδώ πρόκειται επί της ουσίας για την κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Και όλα αυτά ενώ ως Περιφέρεια έχουμε επενδύσει 11,7 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση των σχολών αυτών με νέες κτιριακές υποδομές και με την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια στα τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας, τα οποία κινδυνεύουν να απαξιωθούν.

Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας δώσαμε αγώνες μαζί και με άλλους φορείς όλα αυτά τα χρόνια για να ενισχύσουμε και να διατηρήσουμε τη λειτουργία των τμημάτων ΤΕΙ σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λάρισα. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τη λειτουργία και διατήρηση των τμημάτων των ΤΕΙ και ΑΕΙ σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας.

Να μην καταργηθεί κανένα τμήμα από τα Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λάρισα και να μην αντιμετωπίζετε την εκπαίδευση σαν αυτό που σας συμφέρει να είναι, αλλά σαν αυτό που της αξίζει να γίνει» καταλήγει ο κ. Αγοραστός.
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Τα νέα Τμήματα Πανεπιστημίου & ΑΤΕΙ Θεσσαλίας ... Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 10:15 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.