ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η ''Κοσμητεία'' της Γεωπονικής Σχολής του ''ΤΕΙ Θεσσαλίας'' για τη συνένωση με το ''Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας''


Η θέση της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλίας για τη συνένωση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας "Η μεταφορά τ.ης έδρας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στη Λάρισα δεν είναι μείζονος σημασίας στην παρούσα στιγμή και προτείνουμε να επανεξετασθεί από το νέο Ίδρυμα"

Η επιχειρούμενη συνένωση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι μια απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να οδηγήσει σε ένα αναβαθμισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Ως Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής υποστηρίζουμε τη συνένωση με όρους ακαδημαϊκούς και με την προϋπόθεση της διατήρησης της υφιστάμενης ακαδημαϊκής υπόστασης του προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην αντίστοιχη πανεπιστημιακή Σχολή.

Επιδιώκοντας να συμβάλλουμε στην προσπάθεια ένωσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διατυπώνουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας επί των γνωστών σε μας προτάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Υπουργείου Παιδείας.

Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των προτάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με τα προταθέντα Τμήματα

Λάρισα

Η πρόταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναφέρει 5ετές Τμήμα «Αγροτεχνολογίας» με έδρα τη Λάρισα. Τα υπάρχοντα Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν στην αρχή του τίτλου τους τη λέξη «Γεωπονίας» και οι απόφοιτοί τους έχουν τον τίτλο του Γεωπόνου και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Η πρότασή μας, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαμορφωθείσα κατάσταση, είναι να ονομαστεί το νέο Τμήμα «Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας». Ο όρος Γεωπονίας είναι απολύτως αναγκαίος για τη φυσιογνωμία του Τμήματος και των αποφοίτων του, όπως υπάρχει και στα άλλα δύο Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστήμων (Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος).

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είναι δικαίωμα και υποχρέωση του προσωπικού που θα στελεχώσει το νέο Τμήμα, άρα και του υπάρχοντος προσωπικού του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, να (συν)διαμορφώσει τη φυσιογνωμία και το πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος με κριτήρια ακαδημαϊκά λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές και το προσωπικό.

Καρδίτσα

Σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, η Επιστήμη Τροφίμων ανήκει σε Γεωπονική Σχολή. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπάρχει Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η Επιστήμη Τροφίμων είναι κατεύθυνση του Τμήματος Γεωπονίας και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης η Επιστήμη Τροφίμων είναι κατεύθυνση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ένταξη του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων στη Σχολή Τεχνολογίας στερείται ακαδημαϊκών κριτηρίων και κρίνεται επιβεβλημένη η παραμονή στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών.

Η ένταξη του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στη Σχολή Φυσικής Αγωγής, Φυσικοθεραπείας και Διαιτολογίας, όπως προτάθηκε, έχει ακαδημαϊκές και ουσιαστικές αδυναμίες και προτείνουμε την παραμονή στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Λόγω συνεργειών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας με το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, προτείνουμε είτε την παραμονή των δύο Τμημάτων ως έχουν με τη φυσιογνωμία και τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους, είτε τη δημιουργία ενός Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ανθρώπου με δύο κατευθύνσεις: α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και β) Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας.

Τα Τμήματα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου, μπορούν να συγκροτήσουν ένα Τμήμα με αντικείμενο τη Δασολογία, τις επιστήμες του ξύλου και του σχεδιασμού με τίτλο αυτόν που αποφάσισαν οι συνελεύσεις τους «Τμήμα Δασικών Πόρων, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού». Θεωρούμε ότι και το Τμήμα αυτό, ανεξαρτήτως ονόματος, μπορεί να ενταχθεί είτε στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών είτε στη Σχολή Τεχνολογίας.

Η φυσιογνωμία και το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος θα συνδιαμορφωθούν από το νέο προσωπικό του Τμήματος, περιλαμβανομένου του υπάρχοντος προσωπικού των Τμημάτων.

Σχετικά με την έδρα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Η Λάρισα είναι αντικειμενικά το κέντρο της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία. Οι υποδομές του ΤΕΙ Θεσσαλίας με καλλιεργήσιμες εκτάσεις, θερμοκήπια, εγκαταστάσεις ζωικής παραγωγής, ζωικό κεφάλαιο, γεωργικά μηχανήματα και σύγχρονα εργαστήρια καθώς και το υπάρχον προσωπικό του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στη Λάρισα καθιστούν τη Λάρισα υποψήφιο χώρο για την έδρα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρόλα αυτά και δεδομένης της διάστασης που έχει πάρει το θέμα δεν θεωρούμε ότι η έδρα της Σχολής Γεωπονίας θα πρέπει να αποτελεί κρίσιμο και αποτρεπτικό παράγοντα στην προσπάθεια συνένωσης του Ιδρύματός μας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το θέμα αυτό μπορεί να επανεξεταστεί, με τη συγκατάθεση όλων των μελών της Σχολής, σε δεύτερο χρόνο μετά την συνένωση.

Θέσεις της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλίας:

Συνοπτικά οι θέσεις μας εκτίθενται παρακάτω:

1. Ένα 5ετές Τμήμα στη Λάρισα, με αποφοίτους που έχουν τον τίτλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γεωπόνου. Το όνομα, προκειμένου να συμφωνεί με τα ήδη προταθέντα, μπορεί να είναι Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας. Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει το Γεωπονίας όπως και στα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής (Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος).

2. Το 5ετές Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων πρέπει να ανήκει στο φυσικό του χώρο, στη Σχολή Γεωπονίας.

3. Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας προτείνεται να ανήκει στη Σχολή Γεωπονίας.

4. Εναλλακτικά ένα Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του ανθρώπου με δύο διακριτές κατευθύνσεις:

α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και

β) Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας.

5. Το 5ετές Τμήμα Δασικών Πόρων και Τεχνολογίας Ξύλου να μετονομαστεί σε Τμήμα Δασικών Πόρων, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού. Το Τμήμα αυτό μπορεί να ενταχθεί στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών ή στη Σχολή Τεχνολογίας.

6. Η μεταφορά της έδρας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στη Λάρισα δεν είναι μείζονος σημασίας στην παρούσα στιγμή και προτείνουμε να επανεξετασθεί από το νέο Ίδρυμα.

7. Τέλος, θεωρούμε σημαντική και αμέσου προτεραιότητας της διοίκησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας και της Επιτροπής Διαλόγου την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σε κάθε περίπτωση ένωσή μας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το νέο Πανεπιστήμιο που θα δημιουργηθεί περιλαμβάνει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα και δίνει σημαντικά οφέλη στα μέλη και τους φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Η ''Κοσμητεία'' της Γεωπονικής Σχολής του ''ΤΕΙ Θεσσαλίας'' για τη συνένωση με το ''Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας'' Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 12:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: