ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η ''μετεξέλιξη των ΤΕΙ'' & οι ''πρώην απόφοιτοί'' τους


Ορθώς η Πολιτεία δεν αποκήρυξε τους (κακώς αποκαλούμενους) «αιώνιους» φοιτητές, γιατί να τους αποκηρύξει τώρα; Εκτός και αν ορίσει νέους όρους φοίτησης για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, που θα αφορούν όμως μόνο σε αυτούς.
Νικήτας Χιωτίνης
Κοσμήτωρ Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Οι εξελίξεις των επιστημών επιτάσσουν και την εξέλιξη των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που οφείλουν να ακολουθούν αυτές τις εξελίξεις αλλά και να τις δημιουργούν. Τις δημιουργούν γιατί προετοιμάζουν τους νέους επιστήμονες και ερευνητές, αλλά και τις ακολουθούν γιατί οι εξελίξεις δημιουργούνται και στο πεδίο της πράξης. Αυτό το δεύτερο δεν πρέπει να το ξεχνούμε.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κατανοεί και προβλέπει τη σημερινή και μελλοντική πραγματικότητα. Ιδιαιτέρως εκεί που υφίστανται καθυστερήσεις, θεσμοθετεί νέους τρόπους ένταξης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας στη σημερινή εξέλιξη των επιστημών, συμβαδίζοντας με τα διεθνή δεδομένα και πρότυπα. Υπερβαίνει τα μεσαιωνικά μοντέλα εκπαίδευσης των νέων και της σχέσης τους με την υπόλοιπη κοινωνία, θεσμοθετώντας ακαδημαϊκά συμβούλια με συμμετοχή κοινωνικών αναπτυξιακών και παραγωγικών φορέων, ενδυναμώνει τις επαγγελματικές πρακτικές με τα διετή προγράμματα σπουδών υπό την ευθύνη των Πανεπιστημίων, προσπαθεί να αναβαθμίσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κ.λ.π.

Κυρίως παύει να παίζει εκλογικά παιχνίδια, αδιαφορώντας για το μέλλον των νέων και την ανάπτυξη της χώρας. Καταργεί έτσι σταδιακώς τα υβριδικά ΤΕΙ -καθόσον διεθνώς τα τετραετή μεταλυκειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα ονομάζονται πανεπιστήμια, με αντίστοιχο γνωσιολογικό περιεχόμενο και ρόλο- και μεριμνά προς μία δόκιμη ανάπτυξη νέων πανεπιστημιακών Τμημάτων, που δημιουργούνται μέσω μετεξελίξεων των Τμημάτων των ΤΕΙ και του τρόπου γνωσιολογικής οργάνωσής τους. Πρώτο μοντέλο η δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέσω συγχώνευσης ΤΕΙ Αθηνών και ΤΕΙ Πειραιώς.

Προσοχή όμως: μέσα στον ενθουσιασμό μας, ξεχνούμε πως το Πανεπιστήμιο αυτό δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση δύο θεσμοθετημένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, θεσμοθετημένων με σαφήνεια ως Ανώτατα, ήδη από το 2001. Ζητήθηκε από το νέο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, δηλ. το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, να επεξεργαστεί νέα αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών. Δεν ζητήθηκαν παραπάνω έτη σπουδών, γιατί και στα ΤΕΙ τέσσερα έτη διαρκούσαν οι σπουδές, απλώς ζητήθηκαν καλλίτερα προγράμματα. Άλλωστε και τα ΤΕΙ τακτικώς επικαιροποιούσαν τα προγράμματά τους, για τους φοιτούντες σε αυτά. Αυτό σημαίνει πως ζήτημα περί των ήδη φοιτούντων δεν υφίσταται, ούτε νομικώς, αλλά ούτε και ουσιαστικώς.

Ορθώς η Πολιτεία δεν αποκήρυξε τους (κακώς αποκαλούμενους) «αιώνιους» φοιτητές, γιατί να τους αποκηρύξει τώρα; Εκτός και αν ορίσει νέους όρους φοίτησης για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, που θα αφορούν όμως μόνο σε αυτούς. Νομικώς, όσοι δεν έχασαν τη φοιτητική τους ιδιότητα, ως φοιτητές ΤΕΙ, μετετράπησαν σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι ενεργοί φοιτητές στα νέα πλέον πανεπιστημιακά Τμήματα, που αντιστοιχούν σε αυτά που φοιτούσαν όταν το Πανεπιστήμιο ήταν ΤΕΙ. Ασχέτως του πόσα χρόνια φοιτούσαν σε αυτά.

Επίσης, δεν έχει νόημα ήδη φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να δηλώνει πως θέλει να λάβει πτυχίο ΤΕΙ, καθόσον ΤΕΙ πλέον δεν υφίσταται! Αλλά και ούτε πρακτικώς μπορούν να λειτουργούν στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πολλαπλά προγράμματα σπουδών δύο διαφορετικών Ιδρυμάτων. Όποιος είναι ενεργός φοιτητής θα παρακολουθήσει τα νέα προγράμματα του Πανεπιστημίου και θα λάβει πτυχίο Πανεπιστημίου, όλα τα άλλα αφ’ ενός δεν είναι νόμιμα, αφ’ ετέρου θα δημιουργήσουν πολλά και δυσεπίλυτα λειτουργικά προβλήματα.

Ως προς τους παλαιότερους τώρα πτυχιούχους ΤΕΙ, θεωρώ πως αυτοί δικαιούνται να αντιστοιχήσουν επισήμως το πτυχίο τους με αυτό του νέου Πανεπιστημίου, άνευ άλλης διαδικασίας. Θεσμικώς τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, βρίσκονται αμφότερα στο ίδιο «επίπεδο 6», στην επίσημη διεθνή κατάταξη των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Απλώς και μόνο άλλαξε η ονομασία ΤΕΙ με το διεθνή δόκιμο όρο Πανεπιστήμιο.

Αν όμως θέλουμε να προτάξουμε πως επήλθε και θεσμική αναβάθμιση –που όμως τυπικώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο- οι παλαιότεροι φοιτητές να έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα νέα μαθήματα και να πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου. Κατόπιν αντιστοίχησης των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει ως φοιτητές ΤΕΙ, με τα νέα μαθήματα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα με τα γνωσιολογικά περιεχόμενα που δεν διδάχτηκαν και να πάρουν το νέο πτυχίο του Πανεπιστημίου.

Ας δούμε όμως το ζήτημα πιο γλαφυρά. Όσοι πήραν απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου, καλώς θεωρούνται πως έχουν και τώρα απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σαν το απολυτήριο του σημερινού Λυκείου δηλαδή, που τότε δεν υπήρχε. Μπορούμε να πούμε πως πρέπει να ξαναπάμε όλοι στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο, για να διδαχτούμε τα μαθήματα που δεν διδαχτήκαμε, ειδάλλως δεν θα θεωρούμαστε απόφοιτοι Λυκείου και Πανεπιστημίου; προφανώς όχι, θεωρούμαστε απόφοιτοι Λυκείου και Πανεπιστημίου, ασχέτως αν αυτά αναβάθμισαν τα προγράμματά τους. Αν όμως θέλουμε να πάρουμε ένα πτυχίο, ή άλλο παρεμφερές πτυχίο, με σημερινή ημερομηνία και με τον σημερινό τίτλο του Τμήματος, να μπορούμε να το κάνουμε. Διεθνώς αυτό ήδη γίνεται και νομίζω θα ενταθεί.

Βεβαίως τα ανωτέρω αφορούν καταφανώς σε όλους τους πτυχιούχους ΤΕΙ μετά το 2001. Το ίδιο όμως θα πρέπει να γίνει και με τους παλαιότερους πτυχιούχους, που έχουν λάβει αντιστοιχία με τους αποφοίτους ΤΕΙ μετά το 2001. Αναφερόμαστε βεβαίως στους αιτούμενους αντιστοίχηση ή νέο πτυχίο Πανεπιστημίου, γιατί τυπική ισοτίμηση –που έχει εφαρμογή σε τυπικά επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα- υφίσταται ήδη. 

Τα ανωτέρω ελπίζω να τύχουν προσοχής και περαιτέρω επεξεργασίας από τους αρμοδίους, προς νομοθετική ρύθμιση των εκκρεμοτήτων, πάντα με γνώμονα δικαίου. 

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Η ''μετεξέλιξη των ΤΕΙ'' & οι ''πρώην απόφοιτοί'' τους Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 4:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: