Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η σχέση της Γεωπονίας με την Βιολογία ....


Η σχέση της Γεωπονίας με την Βιολογία
H βιολογία είναι δομικό και λειτουργικό συστατικό της γεωπονίας και της επιτυχημένης άσκησής της

Δημήτριος Μπουράνης, Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Γεωπόνος διαχειρίζεται καλλιεργούμενα φυτά και ότι αφορά την καλλιέργειά τους, καθώς και αγροτικά ζώα και ότι αφορά την εκτροφή τους. Τόσο τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τα αγροτικά ζώα έρχονται αντιμέτωπα με μία μεγάλη ποικιλία οργανισμών τόσο επιζήμιων όσο και επωφελών κατά την διάρκεια του κύκλου της ζωή τους. Επομένως ο Γεωπόνος οφείλει από τα πράγματα να γνωρίζει την βιολογία των καλλιεργούμενων φυτών, των αγροτικών ζώων και των οργανισμών γεωργικής σημασίας, συνακόλουθα και την ποικιλότητά τους.

Αν και έχει καθιερωθεί ο όρος «Γεωπόνος» για τους επιστήμονες της φυτικής και της ζωικής παραγωγής, εντούτοις ο Γεωπόνος είναι στην πραγματικότητα Βιολόγος Μηχανικός.

Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στα καλλιεργούμενα φυτά για να δείξουμε την σχέση της γεωπονίας με την βιολογία, καθότι ανάλογα ισχύουν και για τα εκτρεφόμενα ζώα. Η Βιολογία των Φυτών είναι ένας σύνθετος κλάδος, συνεχώς εξελισσόμενος. Ένα διεθνές σύγγραμμα αναφοράς είναι αυτό των Raven, Evert & Eichhorn «Βιολογία των Φυτών» που διδάσκεται στο University of Wisconsin, Madison και εκδίδεται από τους W.H. Freeman and Company Publishers. Σήμερα βρίσκεται στην 8η αμερικάνικη έκδοση, και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από μία ομάδα Πανεπιστημιακών Καθηγητών. Αυτό το σύγγραμμα διανέμεται από τον Εύδοξο ήδη από την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 και διδάσκεται (μεταξύ άλλων) στο μάθημα της «Βοτανικής» του 2ου εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. Η ύλη της Βιολογίας των Φυτών σε αυτό το σύγγραμμα είναι κατανεμημένη σε επτά ενότητες, οι οποίες έχουν ως εξής: (1) Βιολογία του φυτικού κυττάρου (η μοριακή σύσταση των φυτικών κυττάρων, το φυτικό κύτταρο και ο κυτταρικός κύκλος, η κίνηση των ουσιών μέσα και έξω από τα κύτταρα), (2) Περί ενέργειας (Η ροή της ενέργειας, αναπνοή, φωτοσύνθεση φως και ζωή), (3) Γενετική και εξέλιξη (αναπαραγωγή και κληρονομικότητα, η χημεία της κληρονομικότητας και της γονιδιακής έκφρασης, τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, βιοτεχνολογία φυτών και γονιδιωματική, η διεργασία της εξέλιξης), (4) Ποικιλότητα (Συστηματική: η επιστήμη της βιολογικής ποικιλότητας, προκαρυώτες και ιοί, μύκητες, πρώτιστα: φύκη και ετερότροφα πρώτιστα, βρυόφυτα, άσπερμα αγγειόφυτα, γυμνόσπερμα, εισαγωγή στα αγγειόσπερμα, η εξέλιξη των αγγειοσπέρμων, φυτά και άνθρωποι), (5) Το φυτικό σώμα των αγγειοσπέρμων: δομή και ανάπτυξη (Η αρχική ανάπτυξη του φυτικού σώματος, κύτταρα και ιστοί του φυτικού σώματος, η ρίζα: δομή και ανάπτυξη, ο βλαστός: πρωτογενής δομή και ανάπτυξη, δευτερογενής ανάπτυξη των βλαστών), (6) Φυσιολογία των Σπερματοφύτων (Ρυθμίζοντας την αύξηση και την ανάπτυξη: οι φυτορμόνες, εξωτερικοί παράγοντες και φυτική ανάπτυξη, θρέψη φυτών και έδαφος, μετακίνηση νερού και διαλυμένων ουσιών στα φυτά), (7) Οικολογία (Η δυναμική των κοινοτήτων και των οικοσυστημάτων, παγκόσμια οικολογία, Παράρτημα: Ταξινόμηση των Οργανισμών.

Αυτή είναι μία σύνοψη της βιολογίας των φυτών. Ο Γεωπόνος όμως, κατά την διάρκεια των πενταετών σπουδών του, διδάσκεται αυτές τις ενότητες σε έκταση, σε πολλά και ποικίλα μαθήματα μαζί με εργαστηριακή εκπαίδευση και προσέγγιση των επιμέρους θεμάτων.

Επιπροσθέτως, οι οργανισμοί γεωργικής σημασίας στην περίπτωση των καλλιεργούμενων φυτών εξετάζονται από την Γεωργική Μικροβιολογία, την Φυτοπαθολογία, την Γεωργική Ζωολογία και την Γεωργική Εντομολογία. Κατά συνέπεια, ο Γεωπόνος όχι μόνο οφείλει να μάθει τους βιολογικούς κύκλους ενός μεγάλου και ετερόκλητου αριθμού οργανισμών, οφείλει επιπλέον να συνδέει αυτούς τους κύκλους με τον κύκλο ζωής των καλλιεργούμενων φυτών. Αυτή η αναγκαιότητα οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιζήμιοι οργανισμοί είναι επιζήμιοι ιδιαίτερα σε ορισμένες φάσεις της ζωής του καλλιεργούμενου φυτού και τότε ο Γεωπόνος οφείλει να συστήσει (επιτυχημένη) επέμβαση. Όπως οι Ιατροί είναι βιολόγοι μηχανικοί στην περίπτωση του ανθρώπου που οφείλουν να αντιμετωπίσουν επιτυχημένα ένα (βιολογικό) πρόβλημα κατά την διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και εξειδικεύονται ποικιλοτρόπως, έτσι και οι Γεωπόνοι κατ’ αναλογία είναι οι βιολόγοι μηχανικοί που οφείλουν να αντιμετωπίσουν επιτυχημένα ένα (βιολογικό) πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ζωής του καλλιεργούμενου φυτού ή του εκτρεφόμενου αγροτικού ζώου και εξειδικεύονται ποικιλοτρόπως. Με την επιπρόσθετη υποχρέωση να γνωρίζουν και να χειρίζονται στο μέτρο του δυνατού το περιβάλλον της καλλιέργειας και της εκτροφής, με δεδομένο ότι πλέον η αρχή της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος είναι πλέον αυστηρή (και αυτονόητη) υποχρέωση κατά την διαχείριση του οποιουδήποτε αγροτικού παραγωγικού συστήματος. Κοντολογής, και οι γεωπόνοι (όπως οι γιατροί) οφείλουν να αντιμετωπίσουν και να προσεγγίσουν/ επιλύσουν με την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία ένα βιολογικό πρόβλημα.

Για να αντιμετωπίσεις (με επιτυχία) ένα βιολογικό πρόβλημα, οφείλεις να γνωρίζεις πρωτίστως βιολογία, αφού η γεωπονία (όπως και η ιατρική) είναι εφαρμοσμένη βιολογία. Οι ενότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω στα πλαίσια της βιολογίας των φυτών είναι ενδεικτικές του εύρους των γνωστικών πεδίων που διελαύνουν και μάλιστα με συγκεκριμένη σειρά, ώστε η ροή της ύλης να διαδραματίζει πολύ σπουδαίο διδακτικό ρόλο. Αναδεικνύει όμως και άλλη μία πλευρά της βιολογικής εκπαίδευσης των γεωπόνων: οι οργανισμοί γεωργικής σημασίας είναι πάρα πολλοί και σε αριθμό και σε σημασία. Κατά συνέπεια, ο γεωπόνος οφείλει να γνωρίζει και γνωρίζει τις παραλλαγές στο θέμα, για να απαντάει με επιτυχία σε ερωτήματα π.χ. του τύπου: Πώς ο μύκητας θα εισβάλλει στο φυτικό σώμα; Ποιες είναι οι συνέπειες της εισβολής στο οποιοδήποτε επίπεδο; Αντιδρά το φυτό; Αντιδρά ο μύκητας στην άμυνα του φυτού; Και πώς θα αντιμετωπιστεί τεχνικά η εισβολή (αφού τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα του συγκομιζόμενου μέρους είναι αυτά που θα δώσουν οικονομική πρόσοδο και με αυτά υποβαθμισμένα, η γεωργική παραγωγή δεν είναι προσοδοφόρα);

Τα προηγούμενα αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφισβήτηση και αμφιβολία ότι ο γεωπόνος μπορεί να διδάξει βιολογία ως γεωπόνος εκπαιδευτικός. Για να χρησιμοποιήσεις μία γνώση πρέπει να την κατέχεις και άμα την κατέχεις, μπορείς και να την διδάξεις. Ο Γεωπόνος κατέχει την βιολογία. Και αυτό αποδεικνύεται από την ύλη όλων εκείνων των μαθημάτων που αναπτύσσουν σε πλάτος και σε βάθος όλες τις ενότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και άλλες που δεν συμπεριλαμβάνονται σε εισαγωγικό σύγγραμμα. Οι ύλες των μαθημάτων κατατίθενται στο Ίδρυμα που παρέχει γεωπονικό πτυχίο και αξιολογούνται από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Κατά συνέπεια το γεγονός ότι ο Γεωπόνος κατέχει την Βιολογία έχει διασφαλιστεί και επισήμως.

Τα γεωπονικά πτυχία οφείλουν να διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο τεχνικής ευθύνης που ενδογενώς έχει η διαχείριση των παραγωγικών γεωργικών συστημάτων και το διασφαλίζουν. Τα συστήματα αυτά είναι βιολογικά συστήματα, υψηλής πολυπλοκότητας. Συμπερασματικά: η βιολογία είναι δομικό και λειτουργικό συστατικό της γεωπονίας και της επιτυχημένης άσκησής της. Μπορεί λοιπόν κάποιος να ισχυριστεί ότι ο Γεωπόνος υστερεί στη διδασκαλία της Βιολογίας έναντι άλλων; Αν ναι, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό.
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Η σχέση της Γεωπονίας με την Βιολογία .... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 1:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: