Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Οι "παγίδες" στις δηλώσεις των αγροτών


Οι αγρότες, oι κατ’ επάγγελμα απασχολούμενοι με την αγροτική παραγωγή, αλλά και όσοι γενικότερα αποκτούν κάποιο εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση αποτελούσαν πάντα μία ειδική κατηγορία φορολογουμένων.

Δικαίως σε κάποιο βαθμό, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που έχει ο αγροτικός χώρος, λόγω του οικογενειακού χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης, της διασπορά τους και της συνύπαρξη στην ίδια κατηγορία μεγάλων και μικρών καλλιεργητών, καθίσταται πολλές φορές πολύ δύσκολη την υιοθέτηση ενός φορολογικού συστήματος που δεν θα επέτρεπε τη διαφυγή μεγάλων ποσών φορολογητέας ύλης.

Δυστυχώς η πολιτεία διαχρονικά, δεν ακολούθησε ποτέ ορθολογικές διαδικασίες για τη εφαρμογή ενός σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος και …για τους αγρότες, ενώ οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις υπαγορεύονταν από τις εκάστοτε δημοσιονομικές ανάγκες, της επέκταση της φορολογητέας ύλης, την κάλυψη ελλειμμάτων κλπ, πόσο μάλλον τα τελευταία χρόνια της μνημονιακής κυριαρχίας όπου τα νομοσχέδια σχεδόν υπαγορεύονται και επιβάλλονται καθ’ υπόδειξη των δανειστών. Έτσι και στις τελευταίες φορολογικές αλλαγές κυριάρχησε η λογική της ισοπέδωσης, με αποτέλεσμα οι μικροί καλλιεργητές να είναι οι μεγάλοι χαμένοι, καθώς θα κληθούν να καταβάλλουν ποσά δυσανάλογα με τα εισοδήματα που αποκτούν….

Με τη βοήθεια του προέδρου της Ενωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών ν. Λάρισας Νίκου Νάτσιου επισημαίνουμε σήμερα τις "παγίδες" στη φορολογία εισοδήματος των 30.000 αγροτών του νομού προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση στις φετινές δηλώσεις.

* Πρωτίστως να επισημάνουμε ξεκαθαρίζει ο κ. Νάτσιος πως κατ΄ επάγγελμα αγρότης θεωρείται αυτός που είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, αφιερώνει τουλάχιστον 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του, στην αγροτική δραστηριότητα, αποκτά από αυτή 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του, είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται και τηρεί λογιστικά βιβλία. Σημειωτέον ότι τηρούν λογιστικά βιβλία και κατά συνέπεια διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους ως κατ’ επάγγελμα αγρότες και όσοι υπάγονται σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ όπως επίσης και όσοι νομίμως απαλλάσσονται από την υποχρέωση ενημέρωσης βιβλίων.

* Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ που έχουν και αγροτική δραστηριότητα και η σύνταξή τους είναι μεγαλύτερη από τα κέρδη που απορρέουν από την αγροτικής τους δραστηριότητα, αντιμετωπίζεται από το υπ. Οικονομικών και για φορολογικούς σκοπούς ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

* Οι κωδ.037-038 του εντύπου Ε1 είναι προσυμπληρωμένοι, εξασφαλίζοντας το ποιοί είναι οι δικαιούχοι που πρέπει να τύχουν της προβλεπόμενης έκπτωσης φόρου.

* Ο φορολογικός συντελεστής για εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα έως 20.000 € είναι 22%, από 20.001 – 30.000 € 29%, 30.001 – 40.000 € 37% και πάνω από 40.001 ανεβαίνει στο 45%.

* Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά 1900 € για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, κατά 1.950 ευρώ για 1 εξαρτώμενο τέκνο, κατά 2000 ευρώ για 2 τέκνα και 2.100 ευρώ για τρία τέκνα και πάνω. Εάν όμως το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

* Η μείωση του φόρου, η οποία υπολογίζεται επί του αθροίσματος του εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις και αυτού της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ισχύει μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες. Όσοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και συμπληρώνουν το εισόδημά τους ως μισθωτοί, συνταξιούχοι ή επιχειρηματίες θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 22% για κέρδη μέχρι 20.000 ευρώ και θα έχουν και προκαταβολή φόρου 100%.

* Ως προς τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος και ειδικότερα ως προς τη φορολογική μεταχείριση της ενιαίας ενίσχυσης, το μέρος εκείνο που αφορά τη βασική ενίσχυση θεωρείται εξ ολοκλήρου πλέον φορολογητέο εισόδημα ενώ το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ ισχύει μόνο για τις πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Συνεπώς η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ, ενώ η πράσινη και οι συνδεδεμένες κατά το ποσό που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Τα ποσά κάτω των 12.000 ευρώ μεταφέρονται στους κωδικούς 659-660 του E1 για την κάλυψη τεκμηρίων.

* Οι επενδυτικές επιδοτήσεις (κωδικοί 074, 076, 079) δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική δραστηριότητα, όπως επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη και η πρόωρη συνταξιοδότηση (κωδικός 078).

* Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

* Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.

* Μεγάλες αλλαγές έχουν γίνει στο Ε3. Ενδεικτικά στην πρώτη σελίδα εμφανίζεται στα πληροφοριακά στοιχεία ο κωδικός 009 για να επιλεγεί μία από τις τρεις επιλογές (κανονικό καθεστώς, ειδικό καθεστώς και αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑΔ). Στην τρίτη επιλογή, των αφανών αγροτών θα προστεθούν όσοι είχαν αγροτική δραστηριότητα το 2017 (είτε τζίρο από πωλήσεις είτε επιδοτήσεις) και εντάχθηκαν σε καθεστώς από 1/1/2018.

* Στον πίνακα με τα ενοίκια που καταβλήθηκαν (Πίνακας Γ1 του Ε3) έχει προστεθεί και ο Αριθμός Παροχής ρεύματος. Επίσης, υπάρχουν νέοι πίνακες για συμπλήρωση των pos και για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ

Επί παραδείγματι, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης με ετήσιο εισόδημα 8.000 ευρώ (χωρίς παιδιά) θα φορολογηθεί με την κλίμακα 8.000 Χ 22% = 1.760 ευρώ. Δικαιούτα ωστόσο, 1.900 ευρώ μείωση φόρου, οπότε το εκκαθαριστικό είναι μηδενικό. Αν δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, για το ίδιο αγροτικό εισόδημα θα πληρώσει 1.760 ευρώ συν 1.760 ευρώ προκαταβολή φόρου. Δηλαδή 3.520 ευρώ.

Αν έχουμε ένα κατά κύριο επάγγελμα αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 9.000 ευρώ και σύνταξη 4.000 ευρώ ετησίως. Το συνολικό εισόδημά του είναι 13.000 ευρώ και ο φόρος αναλογούν φόρος είναι 2.860 ευρώ. Με τη μείωση 1.900 ευρώ το τελικό ποσό διαμορφώνεται στα 960. Συνεπώς θα πρέπει να καταβάλει 960 ευρώ φόρο συν 960 ευρώ προκαταβολή φόρου συν εισφορά αλληλεγγύης 22 ευρώ. Αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης, σημειώνουμε ότι έως τα 12.000 ευρώ εισόδημα είναι μηδέν, ενώ για τα υπόλοιπα 1.000 € εφαρμόζεται συντελεστής 2,2%, οπότε προκύπτουν τα 22 ευρώ του παραδείγματος.
 
Του Γιώργου Νούλη
 
eleftheria.gr

  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Οι "παγίδες" στις δηλώσεις των αγροτών Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 8:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.