ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Νέες δράσεις για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία

 
Δράσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Preparatory Projects.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «LIFE-Περιβάλλον», υποστηρίζει πρότζετ με χρηματοδότηση έως 60% για νέες νομοθετικές προσεγγίσεις και πολιτικές για την υπεύθυνη διαχείριση τους περιβάλλοντος και των αναγκών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Συνολικά, το πρόγραμμα «LIFE-Περιβάλλον» θέτει ως κεντρικό άξονα δράσεων τη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Επίσης, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000.

Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα «LIFE-Περιβάλλον» αποσκοπεί στο να βελτιώσει την ανάπτυξη, και εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο προτεινόμενο σχέδιο που προωθεί η πρόσκληση, πρέπει να συμμετέχουν ως εταίροι τουλάχιστον (i) η περιβαλλοντική υπηρεσία / διοίκηση (ii) ο οργανισμός περιφερειακής ανάπτυξης ή ο φορέας σχεδιασμού (iii) φορείς καινοτομίας ή στήριξης επιχειρήσεων ή ενώσεις επιχειρήσεων με πρόσβαση στον ιδιωτικό τομέα και (iv) ιδρύματα δημόσιας ή ιδιωτικής τραπεζικής.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων που μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση, τα Κοινοβουλευτικά Σώματα και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 20/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.
 
 
Νέες δράσεις για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: