ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΑΔΙΠ: Ακατάλληλος ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη των ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια


Η ΑΔΙΠ , με τη νέα ετήσια έκθεση , θεωρεί ακατάλληλο τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα σε Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η ένταξη αυτή, κατά την άποψη της ΑΔΙΠ θα έπρεπε να γίνει μετά από αξιολόγηση του συνόλου των δομικών στοιχείων των προγραμμάτων σπουδών:
  • της φυσιογνωμίας και του σκοπού τους,
  • του γνωστικού τους αντικειμένου και της διάρθρωσής τους σε μαθήματα,
  • του διαθέσιμου διδακτικού προσωπικού και των σχετικών υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Και μόνον από το γεγονός, υπογραμμίζει η ΑΔΙΠ, ότι μεταφέρονται σε άλλο τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, επηρεάζει τη φυσιογνωμία τους, που, αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο τους.

Η αξιολόγηση αυτή, σημειώνει η ΑΔΙΠ, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την κάθε επιστημονική περιοχή, υπό την εποπτεία και οργάνωση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Ειδικότερα, το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ σε ειδική συνεδρίασή του καθόρισε τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα έπρεπε να εφαρμοστούν για τις σχεδιαζόμενες μεταβολές στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη μετεξέλιξη, συνένωση ή απορρόφηση μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ως εξής:

1. Η ΑΔΙΠ επεσήμανε την αναγκαιότητα εκπόνησης επιστημονικής μελέτης για τις ακαδημαϊκές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους που συνδέονται με τη μεταβολή αυτή. Αντικείμενο της μελέτης θα έπρεπε να είναι:
  • Η εξέταση της διατήρησης και αναβάθμισης του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του.
  • Η διερεύνηση της αναγκαιότητας επέκτασης του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τη δημιουργία νέων Πανεπιστημίων και σε ποιες επιστημονικές περιοχές ή γνωστικά αντικείμενα.
  • Ο καθορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας και των περιφερειών της σε συνάρτηση με την παραγόμενη επιστημονική γνώση από τα ΑΕΙ της χώρας
  • Η εξέταση της υφιστάμενης ακαδημαϊκής συγκρότησης των ΑΕΙ και αν τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών καλύπτουν το εύρος και βάθος των διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοχών και γνωστικών αντικειμένων.
  • Η εξέταση της βιωσιμότητας των υφισταμένων προγραμμάτων σπουδών σε φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και υποδομές.
  • Η εξέταση ενδεχόμενης υπερπροσφοράς κάποιων επιστημονικών αντικειμένων που δεν δικαιολογούνται από τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
  • Η διερεύνηση κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας με τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτούν οι απόφοιτοι από τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών.
2. Επιπλέον η Αρχή επεσήμανε ότι από τη διαδικασία των αξιολογήσεων, αναδείχτηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία όλων των ΑΕΙ. Τα συμπεράσματα από τις αξιολογήσεις (απασχόληση, παραγωγή πτυχιούχων σε επιστημονικούς κλάδους, επιδόσεις κ.λπ.) θα έπρεπε να αποτελέσουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία, ασφαλώς, θα έπρεπε να προηγηθεί της ψήφισης του νομοθετήματος για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

3. Η ΑΔΙΠ θεωρεί ακατάλληλο τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα σε Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ένταξη αυτή θα έπρεπε να γίνει μετά από αξιολόγηση του συνόλου των δομικών στοιχείων των προγραμμάτων σπουδών: της φυσιογνωμίας και του σκοπού τους, του γνωστικού τους αντικειμένου και της διάρθρωσής τους σε μαθήματα, του διαθέσιμου διδακτικού προσωπικού και των σχετικών υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Και μόνον από το γεγονός ότι μεταφέρονται σε άλλο τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, επηρεάζει τη φυσιογνωμία τους, που, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο τους. Η αξιολόγηση αυτή θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την κάθε επιστημονική περιοχή, υπό την εποπτεία και οργάνωση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας (ΑΔΙΠ).
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
ΑΔΙΠ: Ακατάλληλος ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη των ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 12:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: