Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Τοπική Αυτοδιοίκηση & Κοινωνική Συνοχή


Την Κυριακή, 24 Μαρ 2019, στις 11.00, στην αίθουσα ΑΦΡΟΔΙΤΗ, του ξενοδοχείου ΚΙΕΡΙΟΝ (Μπλατσούκα 22 & Β. Τζέλλα, ΚΑΡΔΙΤΣΑ) οργανώνεται, από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων-ΠΕΔ Θεσσαλίας, ημερίδα με τίτλο: «Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κοινωνική συνοχή». 

Τα θέματα που θα προσεγγισθούν είναι: 

· Κοινωνική Οικονομία & Τοπική Αυτοδιοίκηση από τον Δρ Μιχάλη Χρηστάκη (Γεν. Γραμματέα Δήμου Νέας Σμύρνης, Πρόεδρο Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τ.Α. Κλεισθένης) 

· Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα από τον κ Δημήτρη Μιχαηλίδη (Δημοσιογράφο, ΑγροΝέα) και 

· Στήριξη Οικοσυστήματος συνεργατισμού Καρδίτσας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τον κ Βασίλειο Μπέλλη (Διευθυντή Αναπτυξιακής Καρδίτσας-ΑΝ.ΚΑ) 

Την έναρξη και τα συμπεράσματα στην Κοινωνική Συνοχή θα κάνει ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας & Δήμαρχος Μουζακίου κ Γεώργιος Κωτσό. 

Πρέπει να γίνει κατ αρχήν κατανοητό ότι, ό,τι περιλαμβάνει ως βάση τον όρο «κοινωνικό/η» ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Πχ Κοινωνική Πολιτική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο, Κοινωνικές Εκδηλώσεις, Κοινωνική Συμπεριφορά κλπ δεν έχουν σχέση με την Κοινωνική Οικονομία. 

Η Κοινωνική Οικονομία είναι η οικονομική διαχείριση που έχει ως κυρίαρχο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των συμμετεχόντων στην δομή. Αντίστοιχα στην Ιδιωτική Οικονομική ο κυρίαρχος στόχος είναι το εκχρηματισμένο κέρδος και στην Δημόσια Οικονομική η εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Στην Κοινωνική Οικονομία το κεφάλαιο είναι κυρίως το Κοινωνικό Κεφάλαιο. Αντίστοιχα στην Ιδιωτική Οικονομική είναι κυρίαρχα το Χρηματικό Κεφάλαιο και ότι μπορεί να «αγορασθεί» με τα χρήματα, και στην Δημόσια Οικονομική οι αναγκαστικοί φόροι των πολιτών. 

Στην Κοινωνική Οικονομία οι κυρίαρχες δομές είναι οι Συνεργατισμοί (και στα ελληνικά «συνεταιρισμοί», Καταναλωτικοί, Αγροτικοί, Εργασιακοί, Οικοδομικοί, Προμηθευτικοί, Πιστωτικοί, ΚοινΣΕπ, ΚΥΓΕΩ κλπ) καθώς και τα Ιδρύματα, τα Αλληλόχρεα Κεφάλαια και οι Ηθικές Τράπεζες. Αντίστοιχα στην Ιδιωτική Οικονομική οι δομές είναι οι εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Μ.Κ.Ε. κλπ) και στην Δημόσια Οικονομική τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία, Οργανισμοί κλπ). ΟΛΑ τα παραπάνω είναι επιχειρήσεις. 

Στην Κοινωνική Οικονομία οι δομές είναι δομές αυτοβοήθειας. Δηλαδή συμπίπτουν οι ιδιοκτήτες, με τους ελέγχοντες και με τους «πελάτες». Αντίστοιχα στην Ιδιωτική Οικονομική η δομή συνίσταται από κάποιους ιδιοκτήτες (κεφαλαιούχους) για να εξυπηρετήσουν κάποιους πελάτες (και μάλιστα επ’ αμοιβή), και στην Δημόσια Οικονομική η δομή είναι δημόσια για να εξυπηρετήσει όλους ανεξαιρέτως, χωρίς αμοιβή (θα έπρεπε …, και δεν νοείται αμοιβή το «φακελάκι» ή άλλα ….). 

Στην Κοινωνική Οικονομία το Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι απαραίτητο, χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτε. Το Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι η συγκολλητική ουσία που κρατά συνδεδεμένα όλα τα μέλη της κοινωνίας. Και η κοινωνία έχει κύρια συστατικά την εμπιστοσύνη και την αλληλοβοήθεια. Ενώ η κάθε κοινωνία απαιτεί με την σειρά της ένα συγκεκριμένο τόπο. Ο τόπος πάλι έχει τρία κύρια χαρακτηριστικά, (1) τα κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά (ένα βουνό, μια κοιλάδα, μια πεδιάδα, ένα νησί κλπ), (2) τα κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και (3) την πεποίθηση για το κοινό μέλλον όλων. 

Στην Ιδιωτική Οικονομική η μελέτη της αγοράς (marketing) καθοδηγεί την λειτουργία της εταιρείας, ώστε να μεγιστοποιεί τα εκχρηματισμένα κέρδη της και τα κέρδη των ιδιοκτητών-κεφαλαιούχων. 

Οι κεφαλαιούχοι, από το marketing, κατάλαβαν ότι οι πελάτες τους είναι ευαισθητοποιημένοι σε εξειδικευμένα θέματα, όπως πχ το περιβάλλον, η φροντίδα των παιδιών, η υγεία κλπ και για αυτό (δηλαδή για να αυξήσουν τους πελάτες τους και να αυξήσουν τα κέρδη τους) χρηματοδοτούν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης-ΕΚΕ, δείχνοντας «καλό» προφίλ. Αυτό δεν έχει σχέση με την Κοινωνική Οικονομία. 

Κάποιοι ευφυείς ιδιώτες κεφαλαιούχοι-επιχειρηματίες διαπίστωσαν (από το marketing) ότι αν η επιχείρησή τους τονίζει ότι εξυπηρετεί ευπαθείς ομάδες συμπολιτών, τότε αυξάνουν την πελατεία τους (και εμμέσως τα κέρδη τους από παράλληλες δραστηριότητες…). Έτσι τονίζουν στις διαφημίσεις τους ότι πιθανόν πχ κάνουν γεύματα για αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας με τα κέρδη τους (χωρίς να προσδιορίζουν με ποιο τρόπο αποτυπώνονται αυτά τα κέρδη), ή ότι για κάθε ένα ζευγάρι παπούτσια που πουλάνε προσφέρουν άλλο ένα ζευγάρι παπούτσια σε φτωχούς και ανήμπορους να αγοράσουν παπούτσια ή ότι κάνουν μια επιχείρηση ειδικά για ευπαθείς ομάδες (πάντα για την επίτευξη κερδών) και αυτό το ονομάζουν «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Αυτό δεν έχει σχέση με την Κοινωνική Οικονομία. 

Ο διεθνώς αποδεκτός ορισμός του συνεταιρισμού είναι: «Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη οργάνωση προσώπων τα οποία συνδέονται εθελοντικά με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις τους μέσω μιας συμμετοχικής και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης». 

Οι Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές όπως εξελίχθησαν στον χρόνο από την εποχή του πρώτου καταναλωτικού συνεταιρισμού στο Rochdale είναι: 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (VALUES): της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τη συνεταιριστική παράδοση, τα μέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων πιστεύουν στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους άλλους. 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (PRINCIPLES): 1. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή, 2. Δημοκρατικός έλεγχος των μελών, 3. Οικονομική συμμετοχή των μελών, 4. Αυτονομία και ανεξαρτησία, 5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση, 6. Συνεργασία μεταξύ συνεταιριστικών εταιρειών & 7. Κοινοτικό ενδιαφέρον. 

Οι βασικότεροι άξονες της συνεταιριστικής κοινωνικής πολιτικής, με την ευρύτερη έννοια του όρου, είναι η αύξηση του εθνικού προϊόντος, η αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου, η περιφερειακή ανάπτυξη και η προώθηση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα. 

Αυτά και πολλά άλλα θα αποτελέσουν αντικείμενο της ημερίδας «Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κοινωνική συνοχή» που οργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων-ΠΕΔ Θεσσαλίας την Κυριακή, 24 Μαρ 2019, στις 11.00, στο ΚΙΕΡΙΟΝ της Καρδίτσας. 


Δημήτριος Μιχαηλίδης
Δημόσια Γράφων
ΑγροΝέα


Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Τοπική Αυτοδιοίκηση & Κοινωνική Συνοχή Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: