Νίκος Κολάτσος
Έτσι, η εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης (Θ.Σ.Δ.) για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές έρχεται στο προσκήνιο. Γενικός στόχος όπως, εξήγησαν τα υψηλόβαθμα στελέχη της Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιφέρειά μας, οι κ.κ. Γιώργος Τσακίρης και Νίκος Κολάτσος είναι η προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται στις προστατευόμενες περιοχές εφαρμογής του και ταυτόχρονα της διατήρησης και προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας.

Η πρόταση που θα υποβληθεί, από την Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης θα αφορά την εκπόνηση συνολικά δύο (2) θεματικών σχεδίων διαχείρισης (ΘΣΔ) για τη Γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της Κτηνοτροφίας) και τα αγροτικά οικοσυστήματα σε δύο(2) διακριτές χωρικές ενότητες / Ομάδες προστατευόμενων περιοχών της Π-Α.Μ.Θ .
Ο κος Γιώργος Τσακίρης

 Ως μέγιστη συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ανά ΘΣΔ ορίζεται το ποσό των 90.000 ευρώ, εκ των οποίων οι δαπάνες για δημοσιότητα και διαβούλευση μπορούν να ανέλθουν έως 15%. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και καταβάλλεται κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίησή τους .
Ποιες είναι οι προστατευόμενες περιοχές…

Οι προστατευόμενες περιοχές που αφορά για το ένα ΘΣΔ είναι η περιοχή που «αγκαλιάζει»: το δάσος της Δαδιάς-Σουφλί, παραποτάμιο δάσος Βορείου Έβρου και Άρδα, Νότιο Δασικό σύμπλεγμα Έβρου, Δέλτα Έβρου, Ορεινός Έβρος, Κοιλάδα Δερείου, Κοιλάδα Ερυθροποτάμου, Ασβεστάδες, Κουφόβουνο, Βρυσικά, Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και παράκτια ζώνη, Εθνικό πάρκο δέλτα Έβρου (εκτός περιοχών Natura) και Κοιλάδα Φιλιουρί. Και το ΘΣΔ2 καλύπτει επίσης μια μεγάλη έκταση, δηλαδή: Κοιλάδα Κομψάτου, Κεντρική Ροδόπη και Κοιλάδα Νέστου, Όρος Φαλακρό, Εθνικό πάρκο Αν. Μακεδονίας και Θράκης (εκτός περιοχών NATURA), Εθνικό πάρκο οροσειράς Ροδόπης (εκτός περιοχών NATURA), ΔΕΛΤΑ Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και νήσος Θασοπούλα, Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου – Μενοικίον.

Χάρη στην ετοιμότητα των κ.κ. Τσακίρη , Κολάτσου και των συνεργατών τους η Περιφέρεια μας είναι η μόνη μέχρι τώρα που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και μάλιστα ζήτησε από την υπεύθυνη του προγράμματος ήδη ειδική ενημέρωση. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σ’ αυτό το Πρόγραμμα πήρε ήδη χθες ομόφωνα το πράσινο φως από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν.Μ.Θράκης.
 
 
 

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter