ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η σκούφια του αμπελιού


Η αναζήτηση της γενετικής μας ταυτότητας εξελίσσεται σε μια απλή κίνηση της καθημερινότητας. Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των εταιρειών που υπόσχονται να ξετυλίξουν το γενεαλογικό μας δέντρο με σχετικά χαμηλό κόστος. Αρκεί να στείλει κάποιος σε ένα ειδικό kit δείγμα γενετικού υλικού. Αυτό που προσφέρει μια τέτοια πληροφορία, όπως υπόσχονται οι εταιρείες αυτές, είναι η ανακάλυψη των προγόνων μας. Σε ποια φυλή ανήκουμε, από που είναι η καταγωγή μας.

Κι αν αυτό φαντάζει ως μια σημαντική πληροφορία, που όμως δεν έχει κάποια άλλη εφαρμογή, δεν συμβαίνει το ίδιο με την αποκωδικοποίηση και την ταυτοποίηση του γενετικού κώδικα των φυτών και συγκεκριμένα του αμπελιού. Στην πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα δράση του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ στον Αμπελοοινικό Τομέα, υπάρχει ξεκάθαρος στόχος.

Είναι ένα σχέδιο ερευνητικής και τεχνολογικής καινοτομίας για την υποστήριξη της μοναδικότητας των ελληνικών οινικών προϊόντων και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας τους. Η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών ποικιλιών οίνου θα επιτευχθεί με την συνεργασία του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών της χώρας.

Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν οινική ταυτότητα τα ελληνικά προϊόντα με βάση τη μοναδικότητα που προσφέρουν οι γεωγραφικές-περιβαλλοντικές συνθήκες της χώρας. Ο σχεδιασμός της δράσης περιλαμβάνει την διαμόρφωση ενός στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.


Η εναρκτήρια εκδήλωση του νέου ερευνητικού δικτύου «Οι Δρόμοι των Αμπελώνων», που συστάθηκε με πρωτοβουλία του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγινε παρουσια του αναπληρωτή υπουργού Κώστα Φωτάκη στο πλαίσιπο του 25ου Οινοράματος, στο Ζάππειο Μέγαρο. Μιλώντας αποκλειστικά στο ert. gr ο αν. υπουργός τόνισε :

 

«Η εκδήλωση αυτή στο πλαίσιο του Οινοράματος, σηματοδοτεί την έναρξη μιας εμβληματικής δράσης που έχουμε διαμορφώσει στον τομέα έρευνας και καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας και στην οποία συνεργάζεται και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει τον τίτλο «Οι δρόμοι του αμπελώνα». Στόχος αυτής της δράσης είναι να δημιουργηθεί ένα εθνικό δίκτυο που ουσιαστικά θα συντάξει μαζί όλες τις δυνάμεις της χώρας που μπορούν να συνεισφέρουν, από την άποψη της επιστημονικής έρευνας, στον τομέα της παραγωγής και στον τομέα της προστασίας, της φυτοπροστασίας, αλλά κυρίως στον τομέα της ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών αγροτικών προϊόντων,στην προκειμένη περίπτωση του σταφυλιού και του κρασιού με στόχο την καλύτερη διείσδυση τους στις διεθνείς αγορές και την βελτίωση της προστιθέμενης αξίας σε αυτό που ήδη είναι γνωστό σήμερα. Πρόκειται επομένως για μια δράση όπου συντονιστής είναι η πολιτεία, η επιστημονική κοινότητα έρχεται μαζί και με τον τρόπο αυτό ισχυροποιεί και την παρουσία της χώρας στο διεθνή χώρο στον τομέα αυτό. Στόχος των δράσεων αυτών που λέμε εμβληματικές δράσεις είναι να υπάρξει ένα γρήγορο κοινωνικό αποτύπωμα, ένα αποτύπωμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, τέτοιες δράσεις είναι οι πρωτοβουλίες που έχουμε για την ιατρική ακριβείας στην ογκολογία , στην καρδιολογία και εκεί περιμένουμε να έχουμε σύντομα αποτυπώματα που αφορούν, που έχουν απήχηση στην κοινωνία, το ίδιο και εδώ και βέβαια στην συγκεκριμένη περίπτωση μετέχουν πολλά δημόσια ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία όμως συνομιλούν πολύ στενά με τους παραγωγούς γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να έχουμε κανένα αποτέλεσμα σοβαρό, τουλάχιστον όπως το προσβλέπουμε.»

Το Εθνικό Δίκτυο «Οι Δρόμοι των Αμπελώνων» θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως: η γονιδιωματική ανάλυση και η εφαρμογή γονιδιωματικών τεχνολογιών σε γηγενείς ποικιλίες αμπέλου για την αποτύπωση της γενετικής ταυτότητας, η βιώσιμη και αποτελεσματική φυτοπροστασία των αμπελώνων, η διαχείριση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την έρευνα και η ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης δεδομένων διαθέσιμη στους Έλληνες οινοποιούς.

Στο εθνικό δίκτυο συμμετέχουν, με συμπληρωματική ερευνητική και αναλυτική δράση, ερευνητικοί φορείς από όλη την Ελλάδα, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ), το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΟΚ), το Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΑΚ).

Επιστημονικός συντονιστής της δράσης είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ Στέφανος Κουνδουράς. Το διετές πρόγραμμα «Οι δρόμοι των Αμπελώνων» έχει τρία υποέργα, τα οποία θα ασχοληθούν με τη γενετική της αμπέλου (συντονιστής το ΕΚΕΤΑ – ΙΝΕΒ – Δρ. Αναγνώστης Αργυρίου), την φυτοπροστασία-μικροβίωμα (συντονιστής το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας – Καθ. Ιωάννης Βόντας) και τον χημικό οργανοληπτικό χαρακτηρισμό ποικιλιών-βιοσυνθετικά μονοπάτια-οινοποίηση (συντονιστής το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας – Καθ. Γιώργος Κοτσερίδης).

Ο Γιώργος Κοτσερίδης αναφερόμενος στο project, μας υπογραμμίζει:

Η Εμβληματική δράση για το αμπέλι έχει εγκαινιαστεί με στόχο να πραγματοποιηθεί βασική έρευνα για το αμπέλι και το προϊόν του τον Οίνο. Περισσότεροι από 150 ερευνητές από διάφορα ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια της χώρας, συνδράμουν ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτηθεί γνώση που δεν έχει αποκτηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Ταυτοποίηση ποικιλιών, γνώση του γονιδιώματος της κάθε ποικιλίας, προφίλ των οίνων των διάφορων ποικιλιών, μοναδικά συστατικά της κάθε ποικιλίας, φυτοπροστασία είναι μερικά από τα αντικείμενα που θα «θεραπεύσει» η εν λόγω εμβληματική δράση. Στη συνέχεια το δίκτυο θα διευρυνθεί περισσότερο ώστε να συμπεριλάβει εργαστήρια με πιο εφαρμοσμένη κατεύθυνση αλλά και εκπροσώπους της οινοπαραγωγής. Αισιοδοξώ ότι ο κλάδος θα αγκαλιάσει, θα στηρίξει και θα εφαρμόσει τη γνώση που θα αποκτηθεί, έτσι ώστε να υιοθετήσει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ: οι ελληνικοί οίνοι βελτιώνονται λόγω της απόκτησης γνώσης για το δυναμικό της κάθε ποικιλίας.


Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Η σκούφια του αμπελιού Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 5:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: