ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΔΑΟΚ Δράμας: Οδηγίες για ορθή χρήση γεωργικών φαρμάκων


Εν όψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου που ήδη ξεκίνησε και του προγράμματος ελέγχου
υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων έτους 2019, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής υπενθυμίζει στους καλλιεργητές ορισμένες βασικές υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων:


Α) Τα γεωργικά φάρμακα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες
χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα (κατάλληλη δόση, κατάλληλη διάλυση, μέσα ατομικής προστασίας, εγκεκριμένες καλλιέργειες, ημέρες πριν τη συγκομιδή). Απαγορεύεται η καύση ή ανεξέλεγκτη απόρριψη στο περιβάλλον των κενών συσκευασιών (άρθ. 42, παρ. 1) (α σχετικό), όπως παρατηρείται δυστυχώς συχνά σε σημεία υδροληψίας ψεκαστικών μηχανημάτων. Οι κενές συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται στους κάδους που έχουν τοποθετηθεί από τους Δήμους (μετά από τριπλό ξέπλυμα για τα υγρά γ. φάρμακα). Σε περίπτωση που σε οργανωμένο σημείο υδροληψίας δεν υπάρχει κάδος, οι καλλιεργητές θα πρέπει να απαιτήσουν την τοποθέτησή του από τον Δήμο τους.

Σύμφωνα με τον (α) σχετικό Νόμο, «Σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ» (άρθ. 45, παρ. 3) (α σχετικό).

Β) Απαγορεύεται η χρήση σκευασμάτων για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο «… από πεντακόσια (500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ …» (άρθ. 9, παρ. 3) και ο υπεύθυνος «… τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος …» (άρθ. 10, παρ. 3) (α σχετικό).

Γ) Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται και χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα μετά από την έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. «Στον επαγγελματία χρήστη που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς την έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στη σχετική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ» [άρθ. 45, παρ. 9α(δ)].

Δ) Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην τήρηση των ελαχίστων ημερών από την
εφαρμογή έως τη συγκομιδή. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν οι καλλιεργητές ότι σε περιπτώσεις πολλαπλών μιγμάτων γεωργικών φαρμάκων μεταξύ τους ή με λιπάσματα, μπορεί να επηρεαστεί η παραμονή των υπολειμμάτων στα προϊόντα λόγω ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων.

Ε) Οι επαγγελματίες χρήστες οφείλουν να τηρούν ημερολόγιο καταγραφών εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων (άρθ. 67) (β σχετικό), το οποίο διατηρούν επί τρία έτη. Σε περίπτωση μη καταγραφής «… επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ» (άρθ. 9, παρ. 13) (α σχετικό). Η τήρηση ημερολογίου, εκτός από υποχρέωση, είναι ένας πρακτικός τρόπος για να θυμάται ο καλλιεργητής τις επεμβάσεις που έχει ήδη κάνει και να καθορίζει ευκολότερα τις επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την προστασία της καλλιέργειας.

Στ) Σε περίπτωση που παρά τον σωστό υπολογισμό προκύψει μικρή ποσότητα ψεκαστικού
διαλύματος τότε ψεκάζεται ισόποσα στην ήδη ψεκασθείσα έκταση, αφού αραιωθεί πρώτα με νερό. Αν όμως ο ψεκασμός έχει γίνει ήδη στην μέγιστη δοσολογία και το περίσσευμα οφείλεται σε κακό υπολογισμό, τότε μπορεί να ψεκαστεί οπωσδήποτε αραιωμένο με νερό σε ακαλλιέργητη έκταση μακριά από υπόγεια ή επιφανειακά νερά, είτε ακόμη καλύτερα σε αψέκαστο τμήμα της ίδιας καλλιέργειας. Σε όλες δηλαδή τις περιπτώσεις συνιστάται η αραίωση της ποσότητας του ψεκαστικού υγρού που έχει απομείνει με νερό.

Ζ) Για να εφαρμόζονται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει η ένταση του ανέμου σε συνάρτηση με
τους άλλους παράγοντες (μέγεθος σταγόνας, πίεση ψεκαστικού μηχανήματος, τύπος ακροφυσίου) να είναι τέτοια που να μην προκαλείται ανεπιθύμητη διασπορά του ψεκαστικού νέφους.

Η) Η ενημέρωση των επαγγελματιών (ιδίως των μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων κλπ.) οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος από τον ψεκασμό του γεωργικού φαρμάκου, πραγματοποιείται εγγράφως από τον επαγγελματία χρήστη. Το έντυπο ενημέρωσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ (σύνδεσμος εδώ) (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Entypo_Enimerosis_Psekasmou.pdf).

Σημειώνουμε ότι πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη σωστή χρήση των γεωργικών
φαρμάκων και το κύριο μέλημα του εφαρμοστή θα πρέπει να είναι αφενός η προσωπική του
ασφάλεια κατά τη χρήση τους και αφετέρου η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών γεωργικών
προϊόντων και με τη σωστή πάντα επιστημονική καθοδήγηση.

Υπενθυμίζουμε ότι σε περιπτώσεις υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου
υπολειμμάτων, στοιχειοθετείται μη ορθή χρήση γεωργικού φαρμάκου για την οποία προβλέπονται πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 (α σχετικό).

Οι υπεύθυνοι επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων κατά τη
συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων στους καλλιεργητές, να επισημαίνουν σε κάθε περίπτωση και κατ’ επανάληψιν την ορθή χρήση τους.

Οι βέλτιστες εργασιακές πρακτικές χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι αναρτημένες ΕΔΩ
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

ΔΑΟΚ Δράμας: Οδηγίες για ορθή χρήση γεωργικών φαρμάκων Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 4:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: