Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ανάγκη για ένα νέο χάρτη Αγροτικής Ανάπτυξης


Είναι, σαφές, ότι οι προτάσεις για την αγροτική πολιτική δε μπορούν πλέον να αποτελούν μεμονωμένα εγχειρήματα πελατειακού χαρακτήρα. Η αγροτική παραγωγή στο σύγχρονο κόσμο είναι ο τρίτος τομέας, μετά τον δημόσιο και ιδιωτικό.

*Του Μιχάλη Αγγελόπουλου

Ο σύγχρονος κόσμος απαιτεί από εμάς την κατανόηση των σύνθετων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων του γεωργικού τομέα και της αγροτικής οικονομικής ανάπτυξης με όλους τους παράλληλους τομείς οικονομικής και ερευνητικής δραστηριότητας.
Τομείς όπως ο τουρισμός, η διατροφολογία, ο πολιτισμός. Αλλά και η τεχνολογία της ρομπορικής και του Internet of Things, αποτελούν το στόχο ενός νέου κόσμου, όπου η “πολυλειτουργική γεωργία” μπορεί να προσφέρει στη χώρα μας με την ιδιαίτερη μικροκλίμακα και τα προϊόντα πολιτισμικής - κυρίως - προέλευσης μια καινούργια οπτική Ανάπτυξης και Αποδοτικότητας
Αυτή η νέα Αποδοτικότητα απαρτίζεται από πολλά και διαφορετικά υποσυστήματα που συνομιλούν δυναμικά και εξελικτικά σήμερα.
Το υποσύστημα του γεωργικού τομέα διασυνδέεται με το υποσύστημα της περιφερειακής οικονομίας, tο υποσύστημα της περιφερειακής οικονομίας είναι υποκινούμενο από τη ζήτηση για τοπικά παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, το υποσύστημα των ανθρώπινων πόρων συνδέεται με την εξέλιξη του πληθυσμού, της απασχόλησης και της μετανάστευσης, το υποσύστημα των πολιτικών εξειδικεύεται στις πολιτικές που ασκούνται στις αγροτικές περιοχές.
Είναι, σαφές, ότι οι προτάσεις για την αγροτική πολιτική δε μπορούν πλέον να αποτελούν μεμονωμένα εγχειρήματα πελατειακού χαρακτήρα. Η αγροτική παραγωγή στο σύγχρονο κόσμο είναι ο τρίτος τομέας, μετά τον δημόσιο και ιδιωτικό.
Παράγοντας τρόφιμα, η ευρωπαϊκή γεωργία προμηθεύει τις πρώτες ύλες στον δυναμικό κλάδο γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ – τον μεγαλύτερο κλάδο παροχής θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ – και παραμένει η κινητήρια δύναμη της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας. Η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή και ζητήματα όπως η απώλεια βιοποικιλότητας, η λειψυδρία και η γονιμότητα του εδάφους σημαίνουν ότι η γεωργία παίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Ποια είναι τα βασικά σημεία στήριξης, ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον της ελληνικής παραγωγής:

• παροχή υποστήριξης στους γεωργούς, ώστε να παράγουν επαρκείς ποσότητες ασφαλών τροφίμων τηρώντας τους κανόνες της ΕΕ για την αειφορία, το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων, την ανιχνευσιμότητα κ.λπ.
• εφοδιασμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με συστήματα στήριξης με στόχο τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων τους σε λιγότερο προβλέψιμες συνθήκες παραγωγής
• διευκόλυνση των επενδύσεων για έναν βιώσιμο, σύγχρονο γεωργικό τομέα
• διατήρηση βιώσιμων αγροτικών κοινοτήτων - Ομάδων και Οργανώσεων - με ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες
• δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα

Οικονομικά κίνητρα Ανάπτυξης

Δεν αρκεί η διατύπωση του θεωρητικού πλαισίου για προοδευτική μείωση της φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος και η γενικόλογη πρόταση για νοικοκύρεμα των συνεταιριστικών σχημάτων.
Η Νέα Δημοκρατία προτείνει τη μετατροπή των συνεταιριστικών οργανώσεων και τη δημιουργία ομάδων παραγωγών με την ταυτόχρονη μετατροπή ή ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους περιγράφοντας όμως τον αναλυτικό σχεδιασμό και τα οφέλη τόσο για την ενίσχυση της επιλεξιμότητάς τους, όσο και για την αύξηση των εσόδων τόσο για τους ίδιους όσο και για το δημόσιο.
Οι 274.000 επαγγελματίες αγρότες πρέπει να συνασπισθούν για να πετύχουν τη μείωση κόστους παραγωγής, και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης στην εφοδιαστική και παραγωγική αλυσίδα τροφίμων. Οι παραγωγοί αυτοί παράγουν το 70% των 10,7 δισ. ευρώ της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.
Για να επιτευχθεί μεγέθυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών σε Ομάδες και Οργανώσεις πρέπει να διαμορφωθεί και εφαρμοστεί σημαντικό φορολογικό κίνητρο για τους παραγωγούς και τα μέλη των Ομάδων.
Οι Συνεταιρισμοί, αρκετοί εκ των οποίων έχουν αναγνωριστεί ως οργανώσεις παραγωγών με την νέα νομοθεσία εξακολουθούν να έχουν φορολογία 13% και σχεδόν μηδενική καθαρή κερδοφορία στην πλειοψηφία τους.
Αν σε αυτό προσθέσουμε το ότι οι αγρότες που τους αποτελούν “παραδίδουν” την παραγωγή τους στην οργάνωση των παραγωγών πληρώνονται “έναντι” και “εκκαθαρίζουν” μετά από μήνες χωρίς να μπορούν να αποκρύψουν οτιδήποτε, καταλαβαίνουμε τον λόγο που το ποσοστό συμμετοχής σε οργανώσεις στην Ελλάδα είναι στο 20% αντί για το ελάχιστο 50% που είναι σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Καινοτομία και ψηφιακή ανάπτυξη

Βασικός στόχος μας σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων καινοτομικής και ψηφιακής Ανάπτυξης παράλληλα, ώστε να μειωθεί ο χρόνος υλοποίησης και να παραχθούν εφαρμόσιμα και εμπορικά αποτελέσματα.
Αυτή η δραστηριότητα σε αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης θα αποτελέσει το όχημα για την παραγωγή μιας σύγχρονης προσέγγισης στον e-αγροτικό Τομέα.
Τομείς όπως:

-η ένταση εργασίας της έρευνας
-ο συντονισμός επενδύσεων - πιλότων
-η fast - track διαδικασία διαμόρφωσης των προτύπων και
-η κινητοποίηση της “ζήτησης” καινοτομικών προϊόντων μέσω συντονισμένων δημόσιων διαγωνισμών ώστε τα πιλοτικά έργα να βρουν το δρόμο τους στην αγορά πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα.

Βασικός τομέας εφαρμογής καινοτομίας

Καθώς οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται, αντίστοιχα αυξάνονται οι ανάγκες μας για πιο καθαρές και πράσινες πηγές ενέργειας. Οφείλουμε να ενισχύσουμε και να δώσουμε κίνητρα για τη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας που θα επιτρέπουν τη μετατροπή αποβλήτων σε βιοκαύσιμα και καθαρότερες και οικονομικότερες ενεργειακές πηγές εξυπηρετώντας στην παραγωγή άλλων μορφών ενέργειας, όπως ηλεκτρική και θερμική ενέργεια από την παραγωγή βιοαερίου. Αυτό αποτελεί και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ανανεωμένα μέτρα για την καθαρή ενέργεια στην Ευρώπη έως το 2020.


* Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (https://mangelopoulos.gr) είναι δικηγόρος, εκλεγμένος αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και Δήμαρχος Σάμου μέχρι την πρόσφατη παραίτησή του προκειμένου να συμμετάσχει στις Ευρωεκλογές με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ.


Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Ανάγκη για ένα νέο χάρτη Αγροτικής Ανάπτυξης Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: