ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ζητά περισσότερα χρήματα για αγροτικές επενδύσειςΤην υπερδέσμευση των πιστώσεων για τα προγράμματα που τρέχουν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) διεκδικεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας από το ΥΠΑΑΤ, με αφορμή το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους ενδιαφερόμενους φορείς, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα διαθέσιμα κονδύλια.


Όπως είναι γνωστό, οι Περιφέρειες, κατόπιν απαίτησης του προέδρου της ΕΝΠΕ Κ. Αγοραστού, πέτυχαν να διαχειριστούν το 33% του προϋπολογισμού του Προγράμματος (το υπόλοιπο 67% το «τρέχει» το ΥΠΑΑΤ). Να σημειωθεί ότι ο απολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις εντάξεις (πληρωμές) έργων στα προγράμματα του ΠΑΑ μέχρι σήμερα αγγίζουν τα 782.317.000 ευρώ.

Ο Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Κ. Αγοραστό «τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων που πετύχαμε στις δημοπρατήσεις, αύξησαν τα διαθέσιμα κονδύλια και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να εντάξουμε περισσότερα έργα. Μπούσουλας για το αίτημα της υπερδέσμευσης στα κονδύλια του ΠΑΑ είναι η αύξηση που πέτυχε η περιφέρεια στο πρόγραμμα της αγροτικής οδοποιίας, καθώς ο προϋπολογισμός αυξήθηκε στη Θεσσαλία από τα 4 εκατ. στα 10 εκατ. ευρώ και στους Νέους Αγρότες τα κονδύλια αυξήθηκαν από 10 εκατ. σε 34 εκατ. ευρώ. Για να «τρέξει» καλύτερα το Πρόγραμμα πρέπει να στελεχωθούν οι αρμόδιες Επιτροπές των Υπουργείων, των Δήμων κι άλλων φορέων και να αποκτήσουν την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις».

ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΑ

Εντυπωσιακές μπορούν να χαρακτηριστούν οι επιδόσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην απορρόφηση των προγραμμάτων του ΠΑΑ και επειδή οι αριθμοί λένε την αλήθεια, τα παρακάτω στοιχεία είναι χαρακτηριστικά:

LEADER: Τα 4 Leader στη Θεσσαλία έχουν συνολική Δημόσια Δαπάνη 28,4 εκατ. ευρώ. Στις δημόσιες υποδομές προκηρύχθηκαν και έληξαν 4 Προσκλήσεις (οι τρεις στο τέλος 2018, η μία τον Μάρτιο του 2019. Ήδη ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση 2 Leader (της ΑΕΝΟ Λάρισας και της Αναπτυξιακής Καρδίτσας), έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος από την Υπηρεσία και κοινοποιήθηκε ο προσωρινός πίνακας. Υπάρχουν θετικά αξιολογημένες προτάσεις που απορρίπτονται λόγω μη επάρκειας του διατιθέμενου προϋπολογισμού. Αναμένεται η υποβολή στοιχείων αξιολόγησης από τα άλλα δύο Leader (της Αναπτυξιακής Πηλίου και ΚΕΝΑΚΑΠ Καλαμπάκας) για διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, ώστε να βγει και κει ο προσωρινός πίνακας. Στις προθέσεις της Περιφέρειας είναι να ζητηθεί υπερδέσμευση για εντάξεις έργων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Στις ιδιωτικές επενδύσεις, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 12,8 εκατ. ευρώ. Εκδόθηκαν τέσσερις Προκηρύξεις, με προέγκριση από την Υπηρεσία. Στην τρέχουσα περίοδο ολοκληρώνονται – λήγει η προθεσμία υποβολών. Στην ΑΕΝΟΛ έληξε στις 11 Οκτωβρίου, στην ΚΕΝΑΚΑΠ στις 30 του μήνα, στην ΑΝΚΑ 31 Οκτωβρίου και στην ΕΑΠ λήγει 18 Νοεμβρίου. Αναμένεται σημαντική συμμετοχή από ιδιώτες.

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ: Στη Θεσσαλία με τις απεντάξεις μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 1.813 δικαιούχοι, με 34.136.000 ευρώ από τη Δημόσια Δαπάνη. Για τις εντάξεις του 2017, το αργότερο μέχρι το 2021 θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, ενώ το υπόλοιπο 30% της Δημόσιας Δαπάνης θα καταβληθεί το αργότερο το 2023. Για τις εντάξεις του 2018, το 2022 το αργότερο ολοκληρώνεται το επιχειρηματικό σχέδιο των δικαιούχων, ενώ το υπόλοιπο 30% θα καταβληθεί επίσης τέλη του 2023.

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: Για τη δράση 4.1.1 (κυρίως προμήθεια ελκυστήρων), που σχετίζεται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων και του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων με την άµβλυνση των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή, ο προϋπολογισμός για τη Θεσσαλία ανέρχεται στα 28.846.887 ευρώ. Για τη δράση 4.1.3 (net metering) ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.036.966 ευρώ, ήτοι συνολικά 30.883.853 ευρώ. Στη Θεσσαλία υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων 1.762 αιτήματα προς χρηματοδότηση. Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της αξιολόγησης και οριστικοποίησής της. Το επόμενο βήμα είναι η γνωμοδότηση επί των αξιολογήσεων. Η οριστικοποίηση των αξιολογήσεων θα γίνει έως 15 Νοεμβρίου, ενώ οι γνωμοδοτήσεις έως 25 Ιανουαρίου 2020. Η εκτίμηση της Περιφέρειας είναι πως μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2020 θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην 1η απόφαση ένταξης. Στη συνέχεια και με βάση το θεσμικό πλαίσιο, θα απαιτηθούν δύο μήνες για την υποβολή και εκδίκαση των ενστάσεων που θα υποβληθούν. Δηλαδή τελικά αποτελέσματα θα υπάρξουν τον Απρίλιο του 2020. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, η ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη από την απόφαση ένταξης. Άρα αν δεχτούμε ότι οι εντάξεις θα είναι έτοιμες το 2020, η ολοκλήρωση θα επιτευχθεί το 2023.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Στο Υπομέτρο 4.3.4 έχουν ενταχθεί 20 έργα, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 10.494.836,92 ευρώ. Έχουν δημοπρατηθεί 18 έργα και έχουν επανυποβληθεί τα τεύχη δημοπράτησης για τα υπόλοιπα 2 έργα (του Δήμου Σοφάδων με προέγκριση στις 17/10). Έχουν δοθεί προσυμβατικοί σε 13 έργα με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.984.652,15 ευρώ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 54,45%. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συμβάσεις σε 9 έργα με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.336.082,48 ευρώ (4 Συμβάσεις υπό υπογραφή). Έχουν ήδη υπογραφεί από τις διευθύνουσες υπηρεσίες λογαριασμοί ύψους 287.291,20 ευρώ (σε 5 έργα) και έχει ξεκινήσει η υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή τους.

Στα μικρά Εγγειοβελτιωτικά υποβλήθηκαν 20 έργα με Π/Υ περίπου 30 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 15 εκατ. ευρώ Π/Υ Πρόσκλησης, τα οποία βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η ένταξη εντός 2019.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Η 1η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 έχει προϋπολογισμό 7.280.000 ευρώ με ποσό στήριξης ανά δικαιούχο είναι 14.000 ευρώ. Υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων 486 αιτήματα. Η Περιφέρεια βρίσκεται στη διαδικασία της β΄ αξιολόγησης και μέσα στον Νοέμβριο θα υπάρξει η πρώτη απόφαση ένταξης. Τον Ιανουάριο του 2020 θα έχουμε επικύρωση της απόφασης ένταξης μετά την εκδίκαση των ενστάσεων. Οι δικαιούχοι θα λάβουν την α΄ δόση της ενίσχυσης το 2020 και το αργότερο σε 3-5 έτη από την ένταξη θα καταβληθεί η β΄ τελική δόση (2023-2025).

*Για τη Δράση 4.2.1 που σχετίζεται με τη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων που στοχεύει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, την ενσωμάτωση των διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, ο προϋπολογισμός για τη Θεσσαλία ανέρχεται στα 8.070.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Νοεμβρίου, οι εντάξεις θα γίνουν εντός του 2020, ώστε η απορρόφηση θα γίνει μέχρι τον 12/2023.

Του Γιώργου ΡούσταΑν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ζητά περισσότερα χρήματα για αγροτικές επενδύσεις Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 1:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: