Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα: Δίνει έμφαση σε βιομάζα & ενεργειακά φυτά


Έμφαση στη βιομάζα και τα ενεργειακά φυτά δίνει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα - Πολιτικές για τον αγροτικό τομέα περιλαμβάνει το υπό συζήτηση Εθνικό Σχέδιο (ΕΣΕΚ)

Με αρκετές εμβόλιμες πολιτικές και προτεραιότητες για τον αγροτικό τομέα, όπως τις Δράσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου παρουσιάστηκε στις Επιτροπές Παραγωγής και Εμπορίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), ώστε να ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις και των εκπροσώπων των κομμάτων, πριν την οριστικοποίηση του κειμένου. Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια διαβούλευση για το ΕΣΕΚ έληξε στις 16 Δεκεμβρίου. Ακολουθεί η παρουσίαση του τελικού κειμένου στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και η υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν το τέλος του έτους.

Ως νέα προτεραιότητα πολιτικής προστέθηκε στο υπό διαβούλευση κείμενο ο Αγροτικός Τομέας, Ναυτιλία και Τουρισμός με τις εξής επιμέρους προτεραιότητες:

ΠΠΝ.1: Προώθηση υποδομών και εφοδιαστικής αλυσίδας για τη χρήση φυσικού αερίου
ΠΠΝ.2: Διαχείριση και αξιοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων
ΠΠΝ.3: Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ και δράσεων βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης στους λιμένες
ΠΠΝ.4: Ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων και εφοδιαστικών αλυσίδων για τη χρήση τους
ΠΠΝ.5: Προώθηση χρήσης ΑΠΕ και δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον αγροτικό τομέα
ΠΠΝ.6: Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και σχέδια διαχείρισης προορισμών
ΠΠΝ.7: Προώθηση χρήσης ΑΠΕ και δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε τουριστικές μονάδες

Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, τα μέτρα που προτείνονται περιστρέφονται γύρω από την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης της βιομάζας και των ενεργεικών καλλιεργειών, ακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη ποσοτική στόχευση, όπως υπάρχει για τους άλλους τομείς. Πιο αναλυτικά, το υπό διαβούλευση κείμενο αναφέρει τα εξής:

Η χρήση βιομάζας για παραγωγή ενέργειας στη Ελλάδα είναι περιορισμένη, σε σχέση με τη διαθεσιμότητα της υπολειμματικής βιομάζας. Για την προώθηση της βιομάζας με σκοπό την παραγωγή ενέργειας προτείνονται τα παρακάτω μέτρα:

I. Προτεραιότητα στην χρήση αποβλήτων (γεωργο-κτηνοτροφικών μονάδων και βιομηχανιών, αστικών): Για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από βιομάζα, με έμφαση και στις νέες τεχνολογίες, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η διαθεσιμότητα της βιομάζας στη χώρα, όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των γεωργικών/δασικών υπολειμμάτων και των αποβλήτων των σχετικών βιομηχανιών, όπως και του βιοαποικοδομήσιμου τμήματος των αστικών αποβλήτων και λυμάτων, σε σχέση με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας αλλά και τη σχετική νομοθεσία για τα απόβλητα, ώστε να μην υπάρξει στρέβλωση στις ανταγωνιστικές αγορές της βιομάζας (τροφίμων, ζωοτροφών, υλικών). 
 
Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή ή μείωση αποβλήτων (γεωργικών/δασικών βιομηχανιών, κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αστικών), ανακύκλωση των αποβλήτων, και στη συνέχεια αξιοποίησή τους για παραγωγή θερμότητας/ηλεκτρισμού αλλά και προηγμένων βιοκαυσίμων μεταφορών. Πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία συστημάτων στήριξης της βιοενέργειας, τα οποία θα ήταν αντίθετα με τους στόχους για την επεξεργασία των αποβλήτων και θα οδηγούσαν σε μη αποδοτική χρήση ανακυκλώσιμων αποβλήτων

II. Οργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας και χωροθέτηση θέσεων για την προσωρινή αποθήκευση της αγροτικής/δασικής υπολειμματικής βιομάζας: Η οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας από την συλλογή υπολειμματικής πρώτης ύλης στον πρωτογενή τομέα, την μεταποίηση και μετατροπή της στον δευτερογενή τομέα, τα δίκτυα διανομής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τους μηχανικούς, επιβλέποντες, τεχνικούς, συντηρητές εγκαταστάσεων χρήζει υποστηρικτικών μέτρων, γιατί ενέχει υψηλά κόστη, τα οποία δύνανται να γίνουν απαγορευτικά για τη βιωσιμότητα μελλοντικών επενδύσεων για την παραγωγή βιοενέργειας και βιοκαυσίμων ή βιορευστών.
 
 Στα μέτρα αυτά πρέπει να ενταχθεί και η στήριξη ανάπτυξης υποδομών προσωρινής εναπόθεσης, προεπεξεργασίας και αποθήκευσης της υπολειμματικής βιομάζας εντός ιδιωτικών χώρων/οικοπέδων ή/και κεντρικών σημείων συλλογής (διαχειριστικά κέντρα βιομάζας), η ύπαρξη των οποίων θα καταπολεμά την κακή πρακτική ανοικτών εστιών καύσης που παρατηρούνται στην ύπαιθρο. Τα διαχειριστικά κέντρα μπορεί να είναι είτε ιδιωτικά ή να ανήκουν σε δημόσιους φορείς (π.χ. δήμο ή περιφέρεια) και η ύπαρξή τους θα καθιστά γενικά ευκολότερη την πρόσβαση σε βιομάζα και την αξιοποίησή της μέσω των δραστηριοτήτων της κυκλικής οικονομίας.

III. Διατήρηση και επέκταση του καθεστώτος πιστοποίησης αειφορίας των βιοκαυσίμων, βιορευστών και στερεών καυσίμων, ώστε να εξασφαλιστεί η χρήση μόνο αειφόρων βιοκαυσίμων, βιορευστών και στερεών καυσίμων στην Ελληνική επικράτεια.

IV. Αειφόρος διαχείριση δασών: Ορθολογική υλοτόμηση των δασών, με επικαιροποίηση των διαχειριστικών μελετών δασών στα κατά τόπους Δασαρχεία της χώρας και προγραμματισμό αειφόρου κύκλου περιοδικών υλοτομιών με συγκεκριμένες απαιτήσεις και προϋποθέσεις. Ενίσχυση του ρόλου των ενεργειακών κοινοτήτων και συνεταιρισμών με κατεύθυνση το καθάρισμα των δασών προς προστασία έναντι πυρκαγιών, σύμφωνα με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και αξιοποίηση της αφαιρούμενης ξυλώδους βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, θα διερευνηθεί η κατάρτιση στρατηγικής στον τομέα LULUCF με σκοπό την αύξηση των δασώσεων ώστε να μεγιστοποιηθεί η συνεισφορά των απορροφήσεων στη μετάβαση προς ένα μέλλον κλιματικής ουδετερότητας.

V. Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της προώθησης ενεργειακών καλλιεργειών ξυλώδους βιομάζας ή πρεμνοφυών φυτειών: Εκτός της αξιοποίησης των αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων και γεωργικών/δασικών υπολειμμάτων, ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε να συνεισφέρει και στην παραγωγή βιομάζας (στερεών βιοκαυσίμων) από την καλλιέργεια δασικών ειδών μικρού περίτροπου χρόνου αλλά και άλλων πολυετών φυτών (π.χ. καλάμι). 
 
Οι ενεργειακές αυτές καλλιέργειες θα προσφέρουν συμπληρωματικές θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια, αλλά και θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα της βιομάζας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ανάγκες σε εισαγόμενη βιομάζα. Σχετικά μέτρα στήριξης αποτελούν η ενίσχυση τέτοιων επενδύσεων μέσω ειδικής αναφοράς σε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α.), η απλοποίηση της διαδικασίας υλοποίησης τέτοιων καλλιεργειών είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα και η χωροθέτηση εκτάσεων σε Περιφέρειες ανά τη χώρα όπου θα παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιων καλλιεργειών (υποβαθμισμένα εδάφη, εδάφη με νιτρορίπανση, λατομεία μετά την εξόρυξη κλπ.), ώστε η ανάπτυξή τους να μην ανταγωνιστική άλλων αγορών (τροφίμων, ζωοτροφών, υλικών).

VI. Δημιουργία και ενίσχυση εγχώριας αγοράς βιοαιθανόλης, με ενίσχυση της συμβατικής βιοαιθανόλης (δηλ. εκείνης που προέρχεται από την επεξεργασία γεωργικών τροφικών ειδών όπως το καλαμπόκι, σιτάρι, το τεύτλο κ.α. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κάθε φορά κριτήρια αειφορίας), αλλά κυρίως την υποστήριξη της προηγμένης παραγωγής βιοαιθανόλης από χρήση υπολειμματικών μορφών βιομάζας και αποβλήτων αλλά και μη τροφικές καλλιέργειες. Σχετικά μέτρα στήριξης αφορούν την ανάμειξης της βιοαιθανόλης ή βιοαιθέρων με τη συμβατική βενζίνη μεταφορών, αλλά και σχετική πρόβλεψη εισαγωγής της κυτταρικής (προηγμένης) βιοαιθανόλης με συγκεκριμένα μικρά ποσοστά ανάμιξης.

VII: Ανάπτυξη αγοράς βιομεθανίου, τόσο για έγχυσή του στο δίκτυο του φυσικού αερίου, όσο και για την χρήση του ως καύσιμο μεταφορών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού άμεσα θα θεσμοθετηθεί συγκεκριμένη αδειοδοτική διαδικασία, ώστε να είναι εφικτή η ταχύτερη δυνατή ανάπτυξη μονάδων για την παραγωγή βιομεθανίου, με στόχο μακροπρόθεσμα να γίνει εφικτή η όσο μεγαλύτερη υποκατάσταση φυσικού αερίου από εγχώρια παραγόμενο και ανανεώσιμο βιομεθάνιο. Δεδομένου ότι η παραγωγή του βιομεθανίου πραγματοποιείται με χρήση υλικών χαμηλής αξίας και οργανικών αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή υψηλής αξίας αερίου καυσίμου, η συγκεκριμένη προτεραιότητα θα συμβάλλει στην αποδοτικότερη διαχείριση των αποβλήτων.

Η αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) εισάγει ειδικά μέτρα στο πλαίσιο των Πράσινων Άμεσων Ενισχύσεων με σκοπό τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προωθώντας τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, την αειφόρο διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων και τις φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα πρακτικές και μεθόδους. Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν έχουν ως στόχο την αποφυγή της ερημοποίησης και την καλύτερη διαχείριση των υδάτων, τη μείωση της έντασης φυσικών πόρων, τη βελτιστοποίηση της χρήσης γεωργικής γης, τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων και τη βελτίωση της διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων. Η προώθηση της βιολογικής γεωργίας και η αύξηση των βιολογικών καλλιεργειών αποτελεί βασική προτεραιότητα και στο επόμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέροντας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής θα δρομολογηθούν ώστε να αξιοποιηθεί το υψηλό δυναμικό για την εγκατάσταση μονάδων και συστημάτων ΑΠΕ στον αγροτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, μέτρα για την εγκατάσταση κυρίως φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω του σχήματος του ενεργειακού συμψηφισμού και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού τόσο σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όσο και σε αντλιοστάσια θα σχεδιαστούν.

Επιπρόσθετα, η εγκατάσταση ΑΠΕ σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας θα δρομολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του αδειοδοτικού και χωροταξικού πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή ενέργειας δεν θα δράσει ανταγωνιστικά στις οικονομικές δραστηριότητες του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα.

Η προώθηση συστημάτων ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα δρομολογηθεί, όπως ενδεικτικά είναι η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας και λοιπών μορφών ΑΠΕ σε θερμοκήπια. Τέλος, θα ενισχυθεί η κατανάλωση βιοκαυσίμων τόσο στα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όσο και σε λοιπές δράσεις.

Αναφορικά με τη διάσταση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, θα προωθηθούν μέτρα για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται τόσο στις γεωργικές, όσο και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε μηχανήματα και εξοπλισμό που χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως ενδεικτικά είναι οι ελκυστήρες, οι θεριστικές και αλωνιστικές μηχανές, οι βαμβακοσυλλέκτες και οι σπαρτικές μηχανές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι αρμεχτικές μηχανές, οι εκκολαπτικές μηχανές, τα μηχανήματα καθαρισμού και οι ταΐστρες στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Έμφαση θα δοθεί στα αντλιοστάσια και στα συστήματα άρδευσης των καλλιεργειών με το σχεδιασμό μέτρων, τα οποία θα συμβάλλουν ταυτόχρονα τόσο στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, όσο και στην εξοικονόμηση νερού.

Ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισμός θα προωθηθεί για τα βασικότερα συστήματα που χρησιμοποιούνται όπως είναι ενδεικτικά οι αντλίες, τα συγκροτήματα τεχνητής βροχής, οι αυτοκινούμενοι μεγάλοι εκτοξευτήρες, τα συγκροτήματα άρδευσης με σταγόνες και τα αυτοπροωθούμενα συγκροτήματα τεχνητής βροχής. 
 
Επιπρόσθετα, θα προβλεφθεί η διείσδυση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, εξαερισμού και φωτισμού στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των θερμοκηπίων. Ειδικότερα για την παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί τόσο από μεμονωμένα, όσο και από κεντρικά συστήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα διερευνηθεί η εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης και συστημάτων μικροσυμπαραγωγής.

Δράσεις για τη μείωση των εκπομπών στον αγροτικό τομέα

Στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας όσον αφορά στις τομεακές πολιτικές προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επισημαίνεται ότι, αν και ο πρωταρχικός ρόλος της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας της χώρας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προτεραιότητα δίνεται στις συνέργειες μεταξύ δράσεων προσαρμογής και μετριασμού, μέσω της διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των εδαφικών πόρων και των πρακτικών διαχείρισης της γης.

Η αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) εισάγει ειδικά μέτρα στο πλαίσιο των Πράσινων Άμεσων Ενισχύσεων προωθώντας τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, την αειφόρο διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων και τις φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα πρακτικές και μεθόδους. Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν έχουν ως στόχο την αποφυγή της ερημοποίησης των γεωργικών εκτάσεων και την καλύτερη διαχείριση των υδάτων, τη μείωση της έντασης διαχείρισης των φυσικών πόρων, τη βελτιστοποίηση της χρήσης της γεωργικής γης, τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων και τη βελτίωση της διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων. 
 
Η προώθηση της βιολογικής γεωργίας και η αύξηση των βιολογικών καλλιεργειών, αποτελούν βασικές προτεραιότητες και στο επόμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέροντας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Δικυπουργική επιτροπή

Υπό την αιγίδα μιας διυπουργικής επιτροπής, θα εκπονηθεί και θα παρουσιαστεί στα μέσα του έτους 2020 ένα ολοκληρωμένο, πολυδιάστατο και εμπροσθοβαρές Master Plan (Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης) που θα περιλαμβάνει ένα πλέγμα μέτρων και προβλέψεων που θα αφορούν, μεταξύ άλλων:

• επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα,

• νέες υποδομές,

• αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων,

• την στήριξη της αγροτικής παραγωγής και του τουρισμού,

• την μετεκπαίδευση των εργαζομένων,

• την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων μέσω ενός ευέλικτου αναπτυξιακού μετασχηματισμού και

• της ανάπτυξης όλων των τομέων της παραγωγής

Η πρωτοβουλία στήριξης της Δίκαιης Μετάβασης θα συνεχιστεί και για την περίοδο 2021-2030, μέσω της χρήσης εθνικών χρηματοδοτικών μηχανισμών και προγραμμάτων καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Τι ειπώθηκε στη Βουλή

Στην τοποθέτησή του, ο υφυπουργός Ενέργειας (και πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής για το ΕΣΕΚ) κ. Γεράσιμος Θωμάς παρουσίασε στους βουλευτές τις βασικές κατευθύνσεις του Σχεδίου, υπογραμμίζοντας ότι οι στόχοι που θέτει και οι πολιτικές που υιοθετεί συμβαδίζουν απόλυτα με το Green Deal που παρουσιάστηκε την Τετάρτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δη με τον εμβληματικό στόχο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Ειδική αναφορά έκανε στην πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028, το χρονοδιάγραμμα της οποίας θα παρουσιαστεί την Δευτέρα, στο πλαίσιο της παρουσίασης του business plan της ΔΕΗ. Τόνισε ότι έχει ληφθεί μέριμνα ώστε η Μελέτη Επάρκειας Ισχύος του ΑΔΜΗΕ να ενσωματώνει τις βασικές παραδοχές για τη αξιολόγηση της επάρκειας του ηλεκτρικού συστήματος και υπογράμμισε ότι το masterplan για την Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών που θα παρουσιαστεί εντός του 2020 δεν θα είναι «έκθεση ιδεών, αλλά σχέδιο υλοποιήσιμο, με συγκεκριμένα μέτρα και κίνητρα».

Απαντώντας σε επισημάνσεις βουλευτών για τον ρόλο του φυσικού αερίου, ο κ. Θωμάς επεσήμανε ότι πρόκειται για το καύσιμο που θα εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση σε ένα σύστημα όπου οι ΑΠΕ, θα διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο (με ποσοστό που θα προσεγγίζει το 65% στην ηλεκτροπαραγωγή το 2030), αναδεικνυόμενες ως ο βασικός εθνικός ενεργειακός πόρος. «Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι ο ρόλος του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα θα είναι μικρότερος το 2030 από ότι το 2020, κάτι που αποτυπώνεται στο νέο ΕΣΕΚ». 
 
Ο υφυπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη ανάπτυξης των υποδομών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τόσο των διασυνοριακών όσο κα των εγχώριων. Τις συνέδεσε μάλιστα με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του Υπουργείου (ΔΕΠΑ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ.) και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαραίτητες επενδύσεις στα δίκτυα, που αποτελούν ρυθμιζόμενες υποδομές από την Πολιτεία (μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας).

Όσον αφορά στις πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο κ. Θωμάς είπε από το βήμα της Βουλής ότι κατά τους πρώτους μήνες του 2020 θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, το οποίο ανασχεδιάζεται ώστε οι παρεμβάσεις να χρηματοδοτούνται από τους ίδιους τους φορείς αλλά και από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESPO’s), προκειμένου να κινητοποιηθούν και ιδιωτικοί πόροι. Την ίδια στιγμή, σχεδιάζονται καινούρια προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης για κατοικίες και βιομηχανίες, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ κ. Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρθηκε στο στόχο αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ στον ενεργειακό μείγμα στο 35% έως το 2030 (σχεδόν διπλάσιο από τα σημερινά επίπεδα) και τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί και που προγραμματίζονται προς την κατεύθυνση αυτή, από την απλοποίηση και επιτάχυνση όλων των αδειοδοτικών διαδικασιών –αρχής γενομένης από την άδεια παραγωγής- έως την εκπόνηση νέου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ.
 
Τόνισε επίσης την ανάγκη δημιουργίας υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα νησιά, ανάπτυξης της διεσπαρμένης παραγωγής και την ανάγκη αύξησης της χρήσης των ΑΠΕ στις μεταφορές (μέσω και της ηλεκτροκίνησης) αλλά και στον κτιριακό τομέα (συστήματα ψύξης και θέρμανσης) ώστε να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του ΕΣΕΚ. 
 
Υπογραμμίστηκε επίσης ότι βραχυπρόθεσμα το βάρος πέφτει στους αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς καθώς πρόκειται για πιο ώριμες τεχνολογίες με καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους, κάτι που αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα της χθεσινής δημοπρασίας όπου οι τιμές διαμορφώθηκαν κοντά στα 55 ευρώ/MWh, δηλαδή σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την τρέχουσα Οριακή Τιμή Συστήματος. 
 
Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του ΥΠΕΝ, ωστόσο, περιλαμβάνει και άλλες μορφές ΑΠΕ, όπως η γεωθερμία, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και η κυματική ενέργεια, για τα οποία το Υπουργείο θα δρομολογήσει τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης αναφέρθηκε στην Εθνική Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας, ως μια οριζόντια δράση που στοχεύει στην βέλτιστη χρήση των πόρων (ενέργεια, νερό, πρώτες ύλες) σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Ο κ. Αραβώσης έκανε ειδική μνεία στις κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπονται, στις δράσεις βελτίωσης της χρηματοδότησης (Green Financing) και το Επιχειρησιακό Σχέδιο που εκπονείται με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους όπως η θέσπιση Πράσινων και Κυκλικών Δημόσιων Συμβάσεων για 5 ομάδες προϊόντων άμεσα και το 20% των δημοσίων συμβάσεων, την χορήγηση κινήτρων σε επιχειρήσεις που επενδύουν στην κυκλική οικονομία και τη βιομηχανική συμβίωση, την επαναχρησιμοποίηση νερού από βιολογικούς καθαρισμούς κλπ. 
 
Μίλησε τέλος για την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή που ενσωματώνει παρεμβάσεις που στοχεύουν -μεταξύ άλλων- στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην πιο αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, στη διαχείριση των δασών και στην προσαρμογή των προδιαγραφών κατασκευής κτιρίων και υποδομών.

Μετά την παρουσίαση του ΕΣΕΚ στη Βουλή ακολούθησε συνάντηση της Διυπουργικής Επιτροπής για το ΕΣΕΚ, όπου συζητήθηκαν τα σχόλια που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα και οι τελικές παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής, ενόψει της λήξης της διαβούλευσης.
 
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα: Δίνει έμφαση σε βιομάζα & ενεργειακά φυτά Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: