ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

“Βόμβα” Κομισιόν προς ΔΟΑΤΑΠ: Συμμορφωθείτε με την Κοινοτική Οδηγία για τα Κολλέγια ...


Απάντηση “Κόλαφος” του ΔΟΑΤΑΠ:Δεν θα μπορούσε να αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως χρόνος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε Κολλέγιο διότι θα συνιστούσε καταστρατήγηση του άρθ. 16 του Συντάγματος

Σαν “βόμβα” έσκασε στα χέρια της διοίκησης του ΔΟΑΤΑΠ ή προειδοποιητική πολυσέλιδη επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα,για τα πτυχία των Κολλεγίων.

Οπως αποκαλύπτει το esos η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πολυσέλιδη επιστολή κάνει συχνή αναφορά στον ΔΟΑΤΑΠ και καταλήγει ότι θεωρεί ότι ο νόμος 3328/2005,που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού και την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής, δεν συνάδει με την κοινοτική οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να αλλάξει το νόμο 3328/2005 του ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου ο Οργανισμός να συμμορφωθεί με την κοινοτική οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Πρόκειται για εξέλιξη την οποία αποκαλύπτει το esos , δεδομένου ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κρατά “επτασφράγιστο” μυστικό.

Η απάντηση “Κόλαφος” του ΔΟΑΤΑΠ

H διοίκηση του ΔΟΑΤΑΠ απέστειλε προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απάντηση στην προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαικής Επιτροπής, στην οποία υπογραμμίζει:

Οι ρυθμίσεις του ν. 3328/2005 δεν υπεισέρχονται σε παράβαση διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι ρυθμίσεις του ν. 3328/2005, όπως ισχύει, και οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλων προς τους απονεμόμενους από τα ΑΕΙ της ημεδαπής και επομένως ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, συνάδουν απολύτως με τα ως άνω και δεν υπεισέρχονται σε παράβαση διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό άλλωστε έχει κριθεί ότι οι σχετικές με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Οδηγίες δεν αφορούν την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών [ΔΕΚ απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση C-274/2005, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, ιδίως, σκέψεις 36 και 37).

Επιπροσθέτως σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 165 ΣΛΕΕ οι δράσεις των οργάνων της ΕΕ δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τον συντονισμό των εθνικών νομοθεσιών στο πλαίσιο της αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας καθώς αυτή εμπίπτει στην κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε παρέμβαση στο ν. 3328/2005 - ο οποίος σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 5 και 8 του Συντάγματος αποτελούν την ελληνική νομοθεσία η οποία διέπει την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας - προς τον σκοπό αντιμετώπισης ζητημάτων τα οποία αφορούν στην από επαγγελματικής άποψης εξέταση αλλοδαπών τίτλων και τα οποία ανέκαθεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες άλλων οργάνων της ελληνικής Πολιτείας, θα συνεπαγόταν ανεπίτρεπτη παραβίαση των παραπάνω διατάξεων του Συντάγματος.

Καταστρατήγηση των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος: Φορείς όπως τα Κολλέγια του ν. 3696/2008, όπως ισχύει, συνιστούν στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης.

Κατά συνέπεια, δεν θα μπορούσε να αναγνωρισθεί από τον ελληνικό Οργανισμό αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας, ως χρόνος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, χρόνος σπουδών ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε τέτοιο φορέα διότι τούτο θα συνιστούσε καταστρατήγηση των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος, οι οποίες διέπουν την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας στην Ελλάδα [ΣτΕ 1469/2016 (Ολομ), 546/2016, 2615–2618/2015, 775/2015 (επταμ.), 775/2015 (επταμ), 2154/2014, 1698/2013, 691/2013 (Ολομ.), 3451/2011, 567/2010 (επταμ.) 1412/2011, 2550/2009, 1452/2008, 1680/1999, 3457/1998 (Ολομ.), 1890/1992, 2274/1990 (Ολομ.)].

Οι οδηγίες δεν αφορούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών: Οι σχετικές με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Οδηγίες δεν αφορούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών. Η παγίως και διεθνώς αποδεκτή διάκριση μεταξύ της αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή πρόσβασης σε επάγγελμα τα οποία πιστοποιούνται από τίτλους σπουδών της αλλοδαπής καθώς επίσης και το ότι ο καθορισμός των προσόντων που απαιτούνται για την άσκηση επαγγέλματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εθνικού νομοθέτη έχει διατυπωθεί σε σχετική νομολογία του ΣτΕ. Άλλωστε η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων εντάσσεται στην αρμοδιότητα άλλων Συμβουλίων.

Πρόσληψη εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση: Ζητήματα, τέλος, τα οποία σχετίζονται με το είδος της αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων την οποία κρίνει αναγκαία ο Έλληνας νομοθέτης για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση, είναι εξεταστέα υπό το πρίσμα της απαίτησης από αυτόν αυξημένων ακαδημαϊκού χαρακτήρα ιδιοτήτων ή προσόντων τόσο από τους κατόχους ημεδαπών όσο και από τους κατόχους αλλοδαπών τίτλων, ζήτημα το οποίο επίσης ανάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητά του.

ΔΟΑΤΑΠ: Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), που είναι ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει την αρμοδιότητα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής ως «ισότιμους» ή ως «ισότιμους και αντίστοιχους» προς τους απονεμόμενους τίτλους των ΑΕΙ της ημεδαπής. Ο ΔΟΑΤΑΠ αποτελεί μέλος του Διεθνούς Δικτύου NARIC (National Academic Recognition and Information Centers) το οποίο απαρτίζεται από τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς των άλλων κρατών, περιλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ, φέροντας στο πλαίσιο αυτό την διεθνή επωνυμία Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC). Οι αρμοδιότητες του ΔΟΑΤΑΠ καθορίζονται στο ν. 3328/2005, όπως ισχύει, όπως δε σαφώς προκύπτει από τα άρθρα:

Άρθρο 1
Ίδρυση- Νομική Μορφή -Έδρα

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία
«ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Οργανισμός στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία: «Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC)».

1. Σκοπός του Οργανισμού είναι:

α) Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής και

β) η παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

2. Ο Οργανισμός για την επίτευξη του σκοπού του:

α) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως σχετικά με την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και λειτουργεί ως Κέντρο ενημέρωσης για θέματα πανεπιστημιακής και ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης.

β) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν
την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθεί τις
εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στο χώρο αυτόν, ενημερώνει το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα πανεπιστήμια και τεχνολογικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα (T.E.I.) για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει πληροφορίες σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμόδια Κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σχετικά με την Οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Συμβουλεύει, επίσης, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάγκη δημιουργίας στην ημεδαπή νέων τμημάτων, που λειτουργούν ήδη στην αλλοδαπή.

γ) Συμμετέχει σε συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από
διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα από το ευρωπαϊκό δίκτυο των αντίστοιχων
κέντρων ακαδημαϊκών αναγνωρίσεων και πληροφόρησης (NARIC), του οποίου είναι μέλος.

δ) Συνεργάζεται με όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Κατά την έννοια του νόμου αυτού:

α) (...)
στ) «Αναγνώριση τίτλου σπουδών» είναι η βεβαίωση και η διαπίστωση από τον
Οργανισμό της «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου. Η αναγνώριση αφορά πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα. (...)
αλλά και από το σύνολο των διατάξεών του, οι αρμοδιότητες του ΔΟΑΤΑΠ αφορούν αποκλειστικά στην από ακαδημαϊκής άποψης σύγκριση του περιεχομένου των σπουδών οι οποίες οδήγησαν στην απονομή τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και του περιεχομένου των σπουδών τίτλων οι οποίοι απονέμονται από τα ΑΕΙ της ημεδαπής. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ο ΔΟΑΤΑΠ προβαίνει και σε αναγνώριση βαθμολογικής αντιστοιχίας κατά το άρθρο 8 περιπτ. δ) του ν. 3328/2005: «Άρθρο 8
(...)
δ) Αποφασίζει για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των
αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» και «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων (...)»

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο ΔΟΑΤΑΠ διερευνά ζητήματα που αφορούν στην ακαδημαϊκή υπόσταση των τίτλων της αλλοδαπής συνεργαζόμενος με τους αντίστοιχους φορείς της αλλοδαπής.

Όσον αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση, για τίτλους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένων

α) του άρθρου 165 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3671/2008 (Α’129):
«Άρθρο 165 (πρώην άρθρο 149)
1. Η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία. (...)
2. Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο:
- (...)
- να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων και μέσω της
ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων και περιόδων σπουδών, - (...)

4. Προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου:
- το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και με την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζουν δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρμονίζουν τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών,
(...)».
με την παράγραφο 1 του οποίου η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι στην πλήρη αρμοδιότητα των κρατών μελών.
και, σε συμφωνία με την ανωτέρω αρμοδιότητα των κρατών μελών, β) του άρθρου 16 του Συντάγματος της Ελλάδος

«Άρθρο 16
(...) 2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους (...)

5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. (... )

8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ` αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.»
 
 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
“Βόμβα” Κομισιόν προς ΔΟΑΤΑΠ: Συμμορφωθείτε με την Κοινοτική Οδηγία για τα Κολλέγια ... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 1:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: