ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Νέα ΚΑΠ :Υποχρεωτική για όλους η ζώνη αγρανάπαυσης 5% για οικολογική εστίαση ανεξαρτήτως έκτασης


Η αφιέρωση ενός ελάχιστου µεριδίου γης (από 5% και άνω) σε περιοχή οικολογικής εστίασης θα αποτελέσει τη νέα περίοδο µέρος των ενισχυµένων προϋποθέσεων και θα είναι υποχρεωτική για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες ανεξάρτητα από το µέγεθος της γης.

Μέχρι σήµερα, η πρακτική αυτή αφορούσε µόνο τις εκτάσεις µε αρόσιµη έκταση που υπερέβαινε τα 150 στρέµµατα και µόνο το «πρασίνισµα».
Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε έγγραφο που συζητήθηκε στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας την περασµένη εβδοµάδα, τίθεται τώρα το ζήτηµα η έκταση που θα πρέπει να αφιερωθεί σε αγρανάπαυση και αζωτοδεσµευτικές καλλιέργειες (µηδική, όσπρια, βίκος κ.ά.), να αφορά όλες τις εκτάσεις όχι µόνο τις αροτραίες.

Συγκεκριµένα, ορισµένα κράτη µέλη είναι της άποψης ότι το σύνολο της αγροτικής έκτασης πρέπει να καλύπτεται από την υποχρέωση αυτή για την προστασία της βιοποικιλότητας σε όλες τις εκµεταλλεύσεις. Άλλα κράτη µέλη προτιµούν να εφαρµόσουν την υποχρέωση αυτή µόνο για τις αρόσιµες γαίες, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες.

Επιπλέον, ορισµένα κράτη µέλη πρότειναν να καθοριστεί ένα ελάχιστο ποσοστό της έκτασης που προορίζεται για µη παραγωγικές εκτάσεις, αντί να επιτρέπεται σε κάθε κράτος µέλος να θέτει ένα διαφορετικό ποσοστό. Κατά την άποψή τους, τούτο θα διασφάλιζε ίσους όρους ανταγωνισµού σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς θα µείωνε τη διακύµανση αυτού του ποσοστού στα κράτη µέλη, αποφεύγοντας έτσι την διαφορετική µεταχείριση των αγροτών που εφαρµόζουν στο ίδιο επίπεδο περιβαλλοντικά µέτρα.

Σε περίπτωση που οι αντιπροσωπείες επιθυµούν να ορίσουν ένα ποσοστό οικολογικής εστίασης σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά µε το πραγµατικό ποσό. Η προεδρία θεωρεί ότι το 5% που θεσπίστηκε µε τον ισχύοντα κανονισµό πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον ένα σηµείο εκκίνησης για να αντικατοπτρίζει τις περιβαλλοντικές και κλιµατικές φιλοδοξίες της µελλοντικής πολιτικής. Βάσει του προαναφερθέντος πλαισίου, οι αντιπροσωπείες κλήθηκαν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:
1. Σε σχέση µε το είδος της περιοχής που αφιερώνεται σε αγρανάπαυση ή αζωτοδεσµευτικές καλλιέργειες, ποια από τις ακόλουθες επιλογές θεωρούν πιο κατάλληλη;

α) Αρόσιµες και µόνιµες καλλιέργειες.

β) Ολόκληρη η γεωργική έκταση όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

γ) Αρόσιµη γη.
2. Το ποσοστό της έκτασης που αφιερώνεται σε οικολογική εστίαση θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ; Εάν ναι, ποιο ποσοστό θεωρείτε κατάλληλο;

agronews.gr
 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Νέα ΚΑΠ :Υποχρεωτική για όλους η ζώνη αγρανάπαυσης 5% για οικολογική εστίαση ανεξαρτήτως έκτασης Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: