ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Περιφέρεια Κρήτης: Άδειες για νέες φυτεύσεις οινάμπελων μέχρι 10 Μαΐου


Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2020, στη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, με την προθεσμία να λήγει σ.

Οι άδειες θα χορηγηθούν σε έκταση που αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των αμπελοοινικών εκτάσεων της ζώνης που κατατάσσεται η Περιφέρεια Κρήτης, και η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά , μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Ψηφιακές Υπηρεσίες- Αίτηση Αδειών Φύτευσης.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Δηλώνεται η έκταση σε στρέμματα, το δημοτικό διαμέρισμα, το τοπωνύμιο της περιοχής, καθώς και οι συντεταγμένες όλων των κορυφών του κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια.

Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα στρέμμα ανά αγροτεμάχιο και αίτηση μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα .

Το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο τουλάχιστον για 7 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης .

Τα δικαιολογητικά

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Συμβόλαια αγοράς, συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς, συμβόλαιο γονικής παροχής, συμβόλαιο δωρεάς ακινήτων, πράξη προσκύρωσης , δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας, κληρονομητήριο, διαθήκη δημοσιευμένη με πιστοποιητικό μη αποποίησης.

Ενημερωμένο Έντυπο Ε9 του προηγούμενου οικονομικού έτους στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το αιτούμενο τεμάχιο, συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι αληθή και ακριβή .

Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια: Συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπογεγραμμένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη και με θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών.

Σε περίπτωση υποβολής Μισθωτηρίου διάρκειας άνω των εννέα ετών, υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο.

Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Περιφέρεια Κρήτης: Άδειες για νέες φυτεύσεις οινάμπελων μέχρι 10 Μαΐου Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 5:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: