Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική: Η ενιαία στρεμματική ενίσχυση απειλεί τους ελαιοπαραγωγούς

Ενδεχόμενη καθιέρωση ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης περίπου 40 ευρώ το στρέμμα θα πλήξει τους ελαιοπαραγωγούς και θα ευνοήσει τους κτηνοτρόφ...


Ενδεχόμενη καθιέρωση ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης περίπου 40 ευρώ το στρέμμα θα πλήξει τους ελαιοπαραγωγούς και θα ευνοήσει τους κτηνοτρόφους με βοσκοτόπια.

Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση για τις συνέπειες που θα έχει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, αν και εφόσον εφαρμοστεί το σύστημα ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται μετά τη θέση που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ).

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το agronews.gr το ΕΛΚ ζητεί:

"- Να θεσπιστεί υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-μέλη η επιδότηση της βασικής ενίσχυσης σε μόνιμους βοσκότοπους να είναι τουλάχιστον ίση με το μέσο όρο ενισχύσεων που λαμβάνουν όλοι οι αγρότες στη χώρα. Επιπλέον, προβλέπει ευελιξία στην προσθήκη επιπλέον επιλέξιμων εκταρίων βοσκήσιμων γαιών, όταν για λόγους βιοποικιλότητας, ορισμένα φυτά συνυπάρχουν στο λιβάδι.

- Να αυξηθεί το ελάχιστο μερίδιο των πόρων από το 5 στο 7% που θα πρέπει να δεσμεύσουν τα κράτη - μέλη από τις άμεσες ενισχύσεις για το καθεστώς «αναδιανεµητικής ενίσχυσης» που προβλέπει πρόσθετη στήριξη για μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις".

Το agronews.gr εκτιμά:
 
 "Η πρώτη πρόταση που αφορά τα βοσκοτόπια, πολύ απλά σημαίνει για τους Ελληνες κτηνοτρόφους ποσό ενίσχυσης που θα κυμαίνεται κοντά στα 40 ευρώ το στρέμμα (με βάση αποκλειστικά τον εθνικό φάκελο 2014-2020), όσο δηλαδή είναι ο μέσος όρος της βασικής ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση στην Ελλάδα. Μιλάμε δηλαδή για διπλασιασμό σε σχέση από τη μέση αξία δικαιώματος για τα βοσκοτόπια. Ετσι η βοσκήσιμη γη αποκτά καθαρή και μεγάλη αξία, ενώ καθίσταται αυτονόητο πως η κατανομή της θα πρέπει να πάει εκεί που πρέπει βάζοντας στην άκρη τους επιτήδειους. 
 
Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση που αφορά το καθεστώς αναδιανεμητικής ενίσχυσης: Με δεδομένο ότι περίπου 2 δισ. ετησίως διανέμονται στην Ελλάδα υπό την μορφή άμεσων ενισχύσεων και εφόσον η χώρα υποχρεώνεται στα στρατηγικά της σχέδια για την επερχόμενη ΚΑΠ να ενεργοποιήσει το καθεστώς αυτό με 7% ποσοστό επί των άμεσων προκύπτει ένα ποσό των 140 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, 450 ευρώ για κάθε έναν από τους 300.000 αγρότες (μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις της χώρας) που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης. 
 
Πώς λοιπόν από τη μία θα χρηματοδοτηθεί η αύξηση των ενισχύσεων στους βοσκότοπους και από την άλλη θα βρεθούν οι πόροι από τις άμεσες ενισχύσεις για τον κουμπαρά της αναδιανεμητικής. Εδώ λοιπόν έρχεται και κουμπώνει το σενάριο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. Ετσι τα ιστορικά δικαιώματα δεν θα υπήρχαν πλέον, κάτι που θα επηρέαζε σαφώς μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων ελαιοκαλλιέργειας και βαμβακιού (περίπου το 40% των ελληνικών εκμεταλλεύσεων) δημιουργώντας το κεφάλαιο από το οποίο θα ερχόταν να χρηματοδοτηθεί η αναδιανεμητική ενίσχυση. Δηλαδή, περίπου οι μισές εκμεταλλεύσεις της χώρας θα χρηματοδοτούσαν τις άλλες μισές.

Ειδικότερα, όσον αφορά αποκλειστικά τη βασική ενίσχυση: Στην περίπτωση εφαρμογής του σεναρίου της ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (flat rate), χωρίς περιφερειακό μοντέλο στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι 378.000 εκμεταλλεύσεις θα υποστούν μείωση της βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης κατά 253 εκατ. ευρώ, που θα μεταφερθεί σχεδόν όλο σε 39.000 εκμεταλλεύσεις. Υπολογίστηκε ότι η ανακατανομή των ενισχύσεων, με βάση το εξεταζόμενο σενάριο (flat rate) θα ευνοήσει τις εκτατικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση θα υποστούν οι εκμεταλλεύσεις ελαιοκομίας, λοιπών αροτραίων και βαμβακιού".
 
 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ 
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
 

 

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]