Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Εφαρμογή του ''εν ελλείψει ΠΕ'' προτείνει το ΓΕΩΤΕΕ στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ...

    Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προτείνει την εφαρμογή του ''εν ελλείψει ΠΕ'' στην ...

 
 
Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προτείνει την εφαρμογή του ''εν ελλείψει ΠΕ'' στην επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Προφανώς το ΓΕΩΤΕΕ αγνοεί:
  • Τον Νόμο 4369/2016 που προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας
- Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.

- Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
  • Τον Νόμο 4674/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει καθορίσει νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προϋποθέσεις, στα κριτήρια και στην διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων.
  • Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 4674/2020, Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356 (25-06-20)ΑΔΑ: ΨΘΚ46ΜΤΛ67ΓΔ
Από τα παραπάνω προκύπτει σαφέστατα ότι ο όρος «εν ελλείψει» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία καθώς για τις θέσεις ευθύνης προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων .

  • Επειδή το προβάδισμα των κατηγοριών εφαρμόζεται καθολικά μέσω της διαφορετικής βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.
  • Επειδή είναι απολύτως ασύμβατο και αδιανόητο στους υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο επιτελικών στελεχών και την δυνατότητα να επιλέγονται σε θέσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, να αμφισβητείται το δικαίωμα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων ακόμα και για οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος,
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας , Γεωπόνος Π.Ε. κ. Γιώργος Κασαπίδης καλό θα είναι να μην ενδώσει σε τακτικές εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων, τακτικές που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο συμφέρον, αλλά να διασφαλίσει ότι στις θέσεις προϊσταμένων θα προβλέπεται να καταλαμβάνουν υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, ώστε να έχουν και οι ΤΕ υπάλληλοι τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων , με απώτερο σκοπό στις θέσεις ευθύνης να επιλέγονται οι πλέον ικανοί, γεγονός που θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Καλείτε να λειτουργήσει εν τέλει ως Περιφερειάρχης και όχι ως μέλος του ΓΕΩΤΕΕ .

Δυστυχώς στην Ελλάδα του 2020 οι ''Πανεπιστήμονες'' επιθυμούν οι δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν με τις συντεχνιακές πρακτικές του παρελθόντος....


Συνημμένα αρχεία:
EPISTOLH_GEOTEE_GIA_ENELLEIPSEI_STHN_PERIFEREIA_DYT.MAKEDONIAS.pdf 
 
 
 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ 
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]