Αγρότισες: Πέντε κομβικά βήματα για τη στήριξη των γυναικών της υπαίθρου

    Σαφή μέτρα για την αποτελεσματικότερη προώθηση της ισότητας των φύλων στον αγροτικό τομέα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών, παρέθεσ...

 
 
Σαφή μέτρα για την αποτελεσματικότερη προώθηση της ισότητας των φύλων στον αγροτικό τομέα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών, παρέθεσε σε δημοσίευσή της η γυναικεία επιτροπή των κορυφαίων αγροτικών και συνεταιριστικών οργανώσεων CopaCogeca.


Η πρωτοβουλία συνέπεσε –στοχευμένα– με τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Αγρότισσας», που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ στις 15 Οκτωβρίου. Επί του παρόντος, οι γυναίκες της υπαίθρου αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις και εμπόδια που εμποδίζουν την ενεργό ανάμειξή τους με την αγροτική οικονομία. Μερικά από αυτά είναι η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι κακές υποδομές, το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων και η άνιση κατανομή των ευθυνών στο νοικοκυριό.

Με σημείο αναφοράς τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη, το έγγραφο της επιτροπής των Copa-Cogeca αναλύει λεπτομερώς τρόπους για να στηριχθούν έμπρακτα οι γυναίκες της υπαίθρου, με πέντε βασικά σημεία δράσης:

✱ Υποστήριξη των δράσεων για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και
οικογενειακού βίου και βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υποδομών και
των υπηρεσιών, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες και το βιοτικό επίπεδο για όσους ζουν στην
αγροτική ύπαιθρο.

✱ Η προώθηση της διαφοροποίησης και των πολυλειτουργικών δραστηριοτήτων στις
αγροτικές περιοχές μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα ανάδειξης γυναικών επιχειρηματιών
σε τομείς, όπως ο αγροτουρισμός, το άμεσο μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων ή η κοινωνική
γεωργία.

✱ Οι συνεταιρισμοί μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη των
αγροτισσών και στην παροχή ευκαιριών στις αγροτικές περιοχές, όσον αφορά την
απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά.

✱ Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Οι πόροι χρηματοδότησης που
στοχεύουν τις γυναίκες μέσω της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής της ΕΕ για την έρευνα
και την καινοτομία πρέπει να είναι ανοιχτοί σε όλες τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων
των αγροτικών περιοχών.

✱ Απαιτείται περισσότερη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου για την καλύτερη αντιμετώπιση της ανισότητας στις αγροτικές περιοχές.


Από Νίκο Γαργαλάκο

ypaithros.gr

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]