Η "Ενωση Μεσσηνίας" απορροφά τους συνεταιρισμούς Βελίκας, Λευκοχώρας & Λυκότραφου

  Ο αγροτικός συνεταιρισμός "Ενωση Μεσσηνίας" απορροφά τους συνεταιρισμούς Βελίκας, Λευκοχώρας και Λυκότραφου. Η επίσημη ανακοίνω...

 

Ο αγροτικός συνεταιρισμός "Ενωση Μεσσηνίας" απορροφά τους συνεταιρισμούς Βελίκας, Λευκοχώρας και Λυκότραφου.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: "Στην Καλαμάτα και σε εκτέλεση των επιμέρους αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων συντάχθηκε σχέδιο σύμβασης απορρόφησης κατά τις διατάξεις του ν. 4673/2020, σύμφωνα με το οποίο απορροφώνται οι κάτωθι συνεταιρισμοί από τον υφιστάμενο ενεργό συνεταιρισμό:


1. Στοιχεία συγχωνευόμενων Νομικών Προσώπων (εταιρικών μορφωμάτων): Απορροφών συνεταιρισμός με την επωνυμία «Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεσσηνίας - Η Ενωση» και διακριτικό τίτλο «Ενωση Μεσσηνίας» που εδρεύει στην Καλαμάτα και εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Συνεταιρισμοί που απορροφώνται:
(α) Αγροτικός Συνεταιρισμός Βελίκας
(β) Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκοχώρας
(γ) Αγροτικός Συνεταιρισμός Λυκότραφου
Η συγχώνευση, με απορρόφηση των ανωτέρω συνεταιρισμών, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 του ν. 4673/2020, όπως ισχύουν. Η απορρόφηση διενεργείται με τη λογιστική ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση σχημάτων, και ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των απορροφωμένων στον απορροφώντα".

 

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]