Το έργο θα προκηρυχθεί το 2021, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, και απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο το οποίο προηγείται της υποβολής του αιτήματος στήριξης.