Ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης αρδευτικών έργων ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΥπΑΑΤ

Ερώτηση 34 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης αρδευτικών έργων που έχουν ενταχθεί στη δράση 4.3....


Ερώτηση 34 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης αρδευτικών έργων που έχουν ενταχθεί στη δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020

Ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης αρδευτικών έργων που έχουν ενταχθεί στη δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, ζητούν 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση τους που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Αν. Τομεάρχη Εξωτερικών, Θεοδώρα Τζάκρη.

Τον Ιούλιο του 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 31 αρδευτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 448 εκατομμυρίων €, εντάχθηκαν στη δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Στόχος της δράσης ήταν να χρηματοδοτηθούν σημαντικά έργα για την ελληνική ύπαιθρο που αφορούν μεταξύ άλλων στη βελτίωση ή στην αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, στην ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές, φράγματα), στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, στη χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και στον τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων.

Υπογραμμίζεται δε, η συνεισφορά τους στην μείωση του κόστους παραγωγής και στην θωράκιση της χώρας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Με τα έργα αυτά που καλύπτουν μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα.

Ωστόσο, τα πεπραγμένα της κυβέρνησης μέχρι σήμερα δεν δικαιολογούν αισιοδοξία: 16 μήνες μετά την απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την ένταξη 31 αρδευτικών έργων προϋπολογισμού 448.193.171 € (δύο πραγματοποιήθηκαν απ’ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από την εκπνοή της θητείας της), καμία δημοπράτηση δεν έχει πραγματοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία.

Με δεδομένο ότι για τα έργα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης υπάρχει απαίτηση για ανάληψη νομικής δέσμευσης εντός 18 μηνών από την έκδοση των αποφάσεων ένταξης, δηλαδή μέχρι 31.12.2020, αν δεν υπάρξουν άμεσες ενέργειες, τα έργα αυτά θα απενταχθούν και θα χαθεί η χρηματοδότησή τους.

Επειδή η υλοποίηση αυτών των έργων θα οδηγήσει σε βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης του αρδευτικού νερού και σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας.
Επειδή οι αδικαιολόγητες και προσχηματικές καθυστερήσεις θα έχουν ως μοναδικό αποτέλεσμα την απώλεια ενωσιακών πόρων και θα στερήσουν την ελληνική ύπαιθρο από σημαντικά έργα υποδομής
Επειδή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων είναι πολύ πιεστικό και πρόκειται να εκπνεύσει σύντομα

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
1) Ποιοι είναι οι λόγοι που παρατηρείται αδράνεια και καθυστερήσεις στην δημοπράτηση αυτών των έργων;

2) Σε τι φάση βρίσκονται αυτή τη χρονική στιγμή οι διαδικασίες δημοπράτησης αυτών των έργων;

3) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί άμεσα το Υπουργείο για να ολοκληρωθούν το δυνατόν συντομότερο όλες οι προ-απαιτούμενες ενέργειες ώστε επιτέλους τα συγκεκριμένα έργα να δημοπρατηθούν;

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης αρδευτικών έργων που έχουν ενταχθεί στη δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020»

Τον Ιούλιο του 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 31 αρδευτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 448.193.171 €, εντάχθηκαν στη δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Στόχος της δράσης ήταν να χρηματοδοτηθούν σημαντικά έργα για την ελληνική ύπαιθρο που αφορούν μεταξύ άλλων στη βελτίωση ή στην αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, στην ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές, φράγματα), στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, στη χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και στον τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων.

Υπογραμμίζεται δε, η συνεισφορά τους στην μείωση του κόστους παραγωγής και στην θωράκιση της χώρας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Με τα έργα αυτά που καλύπτουν μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα.

Ωστόσο, τα πεπραγμένα της κυβέρνησης μέχρι σήμερα δεν δικαιολογούν αισιοδοξία: 16 μήνες μετά την απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την ένταξη 31 αρδευτικών έργων προϋπολογισμού 448.193.171 € (δύο πραγματοποιήθηκαν απ’ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από την εκπνοή της θητείας της), καμία δημοπράτηση δεν έχει πραγματοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία.

Με δεδομένο ότι για τα έργα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης υπάρχει απαίτηση για ανάληψη νομικής δέσμευσης εντός 18 μηνών από την έκδοση των αποφάσεων ένταξης, δηλαδή μέχρι 31.12.2020, αν δεν υπάρξουν άμεσες ενέργειες, τα έργα αυτά θα απενταχθούν και θα χαθεί η χρηματοδότησή τους.

Επειδή η υλοποίηση αυτών των έργων θα οδηγήσει σε βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης του αρδευτικού νερού και σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας.

Επειδή οι αδικαιολόγητες και προσχηματικές καθυστερήσεις θα έχουν ως μοναδικό αποτέλεσμα την απώλεια ενωσιακών πόρων και θα στερήσουν την ελληνική ύπαιθρο από σημαντικά έργα υποδομής

Επειδή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων είναι πολύ πιεστικό και πρόκειται να εκπνεύσει σύντομα


Ερωτάται ο κος Υπουργός:

1) Ποιοι είναι οι λόγοι που παρατηρείται αδράνεια και καθυστερήσεις στην δημοπράτηση αυτών των έργων;

2) Σε τι φάση βρίσκονται αυτή τη χρονική στιγμή οι διαδικασίες δημοπράτησης αυτών των έργων;

3) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί άμεσα το Υπουργείο για να ολοκληρωθούν το δυνατόν συντομότερο όλες οι προ-απαιτούμενες ενέργειες ώστε επιτέλους τα συγκεκριμένα έργα να δημοπρατηθούν;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Θεοδώρα Τζάκρη
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Σία
Αραχωβίτης Σταύρος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Ελευθεριάδου Τάνια
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Παππάς Νίκος
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Σπίρτζης Χρήστος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτρης
Ψυχογιός Γιώργος

  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]