Στον αέρα οι φοιτητές των ‘’Νέων πανεπιστημίων’’ Γαβρόγλου – Λειτουργούν χωρίς πιστοποίηση του Προγράμματος Σπουδών

Δεν έχει προχωρήσει η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία ιδρύθηκαν επί Γαβρόγλου μετά την...


Δεν έχει προχωρήσει η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία ιδρύθηκαν επί Γαβρόγλου μετά την κατάργηση των ΤΕΙ .


Αναλυτικά:

Στις 7/10/2020 εστάλη επιστολή από το Περιφερειακό Τμήμα Π.E.Π.Τ.Ε.Γ Κρήτης προς το Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το θέμα της επιστολής αναφερόταν στην διαδικασία πιστοποίησης προγράμματος σπουδών από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.

Εν συνεχεία, το Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στις 20/11/2020 ενημέρωσε εγγράφως το Περιφερειακό Τμήμα Π.E.Π.Τ.Ε.Γ Κρήτης αναφέροντας ότι η πιστοποίηση προγράμματος σπουδών προβλέπεται να αξιολογηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη λειτουργίας του.

Υπόμνηση, η πιστοποίηση προγράμματος χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε Επιμελητηριακό φορέα ως αποδεικτικό στοιχείο για την σύνδεση που απαιτείται να υπάρχει, τόσο μεταξύ του προγράμματος σπουδών και τον οικείο επαγγελματικό κλάδο όσο και με τα επαγγελματικά προσόντα.

Σε αντίθετη περίπτωση, η απουσία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών δημιουργεί προσκόμματα στους απόφοιτους Π.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΠΤΕΓ

PEPTEG N

 

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]