Πως υπολογίζονται επακριβώς οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ λόγω «ΙΑΝΟΥ»

Πως υπολογίζονται επακριβώς οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ λόγω «ΙΑΝΟΥ».Με αφορμή την παρανόηση και δυσνόηση που υπάρχει σε πολλούς δικαιούχους, α...


Πως υπολογίζονται επακριβώς οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ λόγω «ΙΑΝΟΥ».Με αφορμή την παρανόηση και δυσνόηση που υπάρχει σε πολλούς δικαιούχους, αναφορικά με την τροπολογία που ψηφίστηκε στη βουλή τον Οκτώβριο του 2020

Του Χρήστου Αθανασιάδη

Με αφορμή τις πληρωμές των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ για τις ζημιές που προξένησε ο κυκλώνας Ιανός και επειδή διαπιστώνουμε ότι υπάρχει, σε μεγάλο αριθμό δικαιούχων αγροτών, παρανόηση, αναφορικά με τα ακριβή ποσά των αποζημιώσεων που δικαιούνται και που λαμβάνουν (ή θα λάβουν) καθώς επίσης υπάρχει δυσνόηση στον τρόπο υπολογισμού αυτών των αποζημιώσεων, είτε πριν την τροπολογία για τον «Ιανό», είτε μετά την τροπολογία (ΦΕΚ 186Α/29-09-2020), θα προσπαθήσουμε σήμερα με το παρόν κείμενο, να ξεδιαλύνουμε τις όποιες απορίες υπάρχουν στον αγροτικό κόσμο, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Ας δούμε αρχικά, πως υπολογίζονται οι αποζημιώσεις γενικά και κατόπιν ποια συγκεκριμένη αλλαγή έγινε με τη σχετική τροπολογία στη βουλή στις 21 Οκτωβρίου 2020.

Για να βγάλουμε όμως ένα ακριβές και ασφαλές συμπέρασμα, θα χρησιμοποιήσουμε την καλλιέργεια βαμβακιού, αφού αυτή κατέχει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των ζημιών, μιας και από τον ΕΛΓΑ ελέγχθηκαν 741.000 στρέμματα εκ των οποίων τα 600.000 στρέμματα είναι με βαμβάκι.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Για να γίνει ο υπολογισμός της αποζημίωσης, αρχικά καθορίζεται το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που μπορεί να λάβει ο παραγωγός ανά καλλιέργεια και ανά νομό και κατόπιν εφαρμόζεται ο μαθηματικός τύπος για εξαχθεί το ακριβές ποσό του παραγωγού, σύμφωνα με το ποσοστό ζημιάς το οποίο έχει καθορίσει ο ΕΛΓΑ με τα γνωστά πορίσματα.

Έτσι λοιπόν:

1ον Όπως βλέπετε στον πίνακα 1, για τον υπολογισμό των ανώτατων ποσών αποζημίωσης μιας καλλιέργειας, λαμβάνεται υπόψη η Μέση Παραγωγή (που καθορίζεται από τον ΕΛΓΑ για κάθε προϊόν και για κάθε νομό), η οποία πολλαπλασιάζεται της τιμής του προϊόντος. Με αυτό τον πολλαπλασιασμό, καθορίζεται η ασφαλιζόμενη αξία του προϊόντος. Ακολούθως η ασφαλιζόμενη αξία πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 80% και καθορίζεται το ανώτατο ποσό αποζημίωσης, που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος.

2ον Μετά τον υπολογισμό των ανώτατων ποσών αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη το συν-πλην 20% που έχουν δηλώσει οι παραγωγοί για την ασφαλιζόμενη αξία. Δηλαδή, με βάση τα ασφάλιστρα που πλήρωσαν, αν ήταν μειωμένα 20% ή αυξημένα 20%.

Έτσι λοιπόν, τα ανώτατα ποσά αποζημίωσης που προβλέπονται για το βαμβάκι (πριν την τροπολογία) έχουν ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ασφαλιζόμενη Αξία Βαμβακιού και ανώτατα ποσά αποζημίωσης για 100% ζημιά (πριν την Τροπολογία)Όπως βλέπετε στο σχετικό πίνακα 1 για το βαμβάκι, τα ανώτατα ποσά που θα ελάμβανε, πριν την τροπολογία, ένας δικαιούχος για τη Λάρισα (Φάρσαλα) θα ήταν είναι 136,8 ευρώ/στρ., για την Καρδίτσα 122, 4 ευρώ/στρ., για τα Τρίκαλα 136,8 ευρώ/στρ., για τη Μαγνησία 125,6 ευρώ/στρ., και για τη Φθιώτιδα 129,6 ευρώ/στρ.

Στα παραπάνω ποσά, όπως βλέπετε και στον πίνακα, προαφαιρούνται τα ποσά, ανάλογα με το αν ο παραγωγός έχει επιλέξει το -20% ή + 20% επί της ασφαλιστέας αξίας.

ΤΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟ

Με την τροπολογία, που ψηφίστηκε στις 21 Οκτωβρίου 2020 στη βουλή, όπως βλέπετε και στον πίνακα 2, ο συντελεστής 80%, έγινε 100% και συνεπώς η ασφαλιζόμενη αξία, αποδίδεται στο 100% ή αλλιώς τα ανώτατα ποσά αποδίδονται όσο ακριβώς είναι η ασφαλιζόμενη αξία και όχι μειωμένα κατά 20%. (σ.σ. μιλάμε για τις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ότι επλήγησαν από τον Ιανό).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ασφαλιζόμενη Αξία Βαμβακιού και ανώτατα ποσά αποζημίωσης για 100% ζημιά (πριν την Τροπολογία)

Όπως βλέπετε στο σχετικό πίνακα 2 για το βαμβάκι, μετά την τροπολογία, τα ανώτατα ποσά που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για τη Λάρισα είναι 171 ευρώ/στρ., για την Καρδίτσα 153 ευρώ/στρ., για τα Τρίκαλα 171 ευρώ/στρ., για τη Μαγνησία 157 ευρώ/στρ., και για τη Φθιώτιδα 162 ευρώ/στρ.

Στα παραπάνω ποσά, όπως βλέπετε και στον πίνακα, προαφαιρούνται τα ποσά, ανάλογα με το αν ο παραγωγός έχει επιλέξει το -20% ή + 20% επί της ασφαλιστέας αξίας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ

Αφού λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε, πως υπολογίζονται τα ανώτατα ποσά αποζημιώσεων, που μπορεί να λάβει ένας παραγωγός, ας δούμε τώρα, πως γίνεται ο ακριβής υπολογισμός των αποζημιώσεων, με βάση τον πάγιο μαθηματικό τύπο του ΕΛΓΑ, ο οποίος ΔΕΝ έχει αλλάξει στο ελάχιστο με την τροπολογία για τον Ιανό και πως ποικίλουν τα ποσά από παραγωγό σε παραγωγό, ανάλογα με το ποσοστό ζημιάς, ανάλογα με την εκτιμώμενη παραγωγή και φυσικά ανάλογα με το νομό.

Για να γίνει και αυτό κατανοητό, ας δούμε πως γίνεται συγκεκριμένα ο υπολογισμός, με βάση το ποσοστό ζημιάς και της απόδοσης.

Το ποσό αποζημίωσης προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο:Έτσι λοιπόν, πρακτικά, και πάντα για την καλλιέργεια βαμβακιού.
Για 1 στρέμμα βαμβακιού, με 500 κιλά εκτιμώμενη παραγωγή το στρέμμα ( την εκτίμηση την κάνει ο εκτιμητής του ΕΛΓΑ) και με ποσοστό ζημιάς 50%, έχουμε 50-15=35 Χ 0,88= 30,8 % (δηλαδή, το ποσοστό ζημιάς 50% γίνεται 30,8%).

Άρα 500 κιλά Χ 30,8%= 154 κιλά Χ 0,45 (τιμή βαμβακιού)= 69,3 ευρώ το στρέμμα.
Για 1 στρέμμα βαμβακιού, με 500 κιλά απόδοση το στρέμ. και με ποσοστό ζημιάς 100%, έχουμε 100-15= 85 Χ 0,88= 74,8% (δηλαδή το ποσοστό ζημιάς 100% γίνεται 74,8%)

Άρα 500 κιλά Χ 74,8%= 374 κιλά Χ 0,45 (τιμή βαμβακιού)= 168,3 ευρώ το στρέμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ομοίως μπορείτε να υπολογίζετε τα ποσά που σας αναλογούν, ανάλογα με την εκτιμώμενη παραγωγή και τα ποσοστά ζημιάς που έχει ο καθένας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όπως βλέπετε στον υπολογισμό που κάναμε, ο παραγωγός που έχει 100% ζημιά και με εκτιμώμενη παραγωγή 500 κιλά το στρέμμα, θα λάβει 168,3 ευρώ το στρέμμα. Να αλλά όλοι οι παραγωγοί με τέτοιο ποσοστό ζημιάς (100%) και με τέτοια εκτιμώμενη παραγωγή (500 κιλά/στρ), θα πάρουν αυτό το ποσό των 168,3 ευρώ; Η απάντηση είναι όχι. Ποιοι λοιπόν θα πάρουν τόσο ποσό και ποιοι θα πάρουν λιγότερο και γιατί;

Εδώ έρχεται να «κουμπώσει» η ασφαλιζόμενη αξία και τα ανώτατα ποσά που σας αναλύσαμε παραπάνω και σας παραθέσαμε και τους σχετικούς πίνακες.

Όπως έχετε δει στον πίνακα 2, έχουμε τα ανώτατα ποσά που μπορεί να λάβει ένας βαμβακοπαραγωγός, ανάλογα με το νομό που ανήκει.

Έτσι λοιπόν, ο βαμβακοπαραγωγός της Λάρισας θα πάρει τα 168,3 ευρώ, όπως και ο βαμβακοπαραγωγός των Τρικάλων, αντιθέτως ο βαμβακοπαραγωγός της Καρδίτσας θα λάβει 153 ευρώ, ο βαμβακοπαραγωγός της Μαγνησίας 157 ευρώ θα λάβει και ο βαμβακοπαραγωγός της Φθιώτιδας θα λάβει 162 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα παραπάνω ποσά, προαφαιρούνται τα ποσά, ανάλογα με το αν ο παραγωγός έχει επιλέξει το -20% ή + 20% επί της ασφαλιστέας αξίας.

agroekfrasi.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]