Γεωγραφικές ζώνες παραγωγής στα νέα Leader

Με το σκεπτικό δηµιουργίας µικρών γεωγραφικών ζωνών εντός των οποίων θα υπάρχει ιδιαίτερη φροντίδα για την παραγωγή συγκεκριµένων αγροτ...


Με το σκεπτικό δηµιουργίας µικρών γεωγραφικών ζωνών εντός των οποίων θα υπάρχει ιδιαίτερη φροντίδα για την παραγωγή συγκεκριµένων αγροτικών προϊόντων, αναµένεται να ανοίξουν τα νέα προγράµµατα Leader, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ρεπορταζ της Agrenda.

Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες, σε αντίθεση µε την περασµένη προγραµµατική περίοδο, τα κονδύλια τώρα θα επικεντρώνονται σε πιο συγκεκριµένα προϊόντα (ίσως και σε συγκεκριµένη κατηγορία δικαιούχων) αντί να διαχέονται σε όλη τη γκάµα της αγροτικής παραγωγής. Για παράδειγµα, στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας, οι ενισχύσεις µεταποίησης µέσω Leader µπορεί να ανοίξουν κυρίως για στήριξη της παραγωγής µελιτζάνας. Το ίδιο ισχύει και για τις κατηγορίες οφελούµενων, καθώς διάφορες επενδυτικές προτάσεις µπορεί να είναι διαθέσιµες µόνο για νέους αγρότες.

Αργεί ακόµα η πρόσκληση, στην καλύτερη τον Μάιο

Μέσα στο Μάιο αναµένεται, στην καλύτερη περίπτωση, η πρόσκληση για ιδιωτικές επενδύσεις µέσω των νέων Leader σύµφωνα τις τελευταίες πληροφορίες. Ωστόσο, κάποιοι κάνουν λόγο για προσκλήσεις το φθινόπωρο, αν αθροιστούν όλα µαζί θέµατα όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός που απαιτείται για να χωριστούν οι επενδυτικές δράσεις ανά περιοχή, συν την αναµόρφωση κονδυλίων που ζητούν κάποιες Αναπτυξιακές, συν τα γνωστά πλέον προβλήµατα στο µηχανογραφικό υπόβαθρο που δέχεται τις αιτήσεις Προγραµµάτων. Ένας επιππλέον λόγος αργοπορίας της πρόσκλησης, είναι και η διαχείριση των παλιών Leader που έχουν περάσει «γέφυρα» από την περίοδο 2007-2013, µε τους υπεύθυνους να αδυνατούν να διαχειριστούν την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί.∆ραστηριότητες που ενισχύονται

Οι επενδυτικές δυνατότητες που δίνουν τα νέα Leader, έχουν ως εξής:

Μεταποίηση µε τελικό γεωργικό προϊόν: Κρέας, γάλα, αυγά, µέλι, σαλιγκάρια, ελαιούχα προϊόντα, δηµητριακά, οίνος, οπωροκηπευτικά, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, άνθη, σπόροι κ.λπ.

Μεταποίηση µε τελικό προϊόν µη γεωργικό: Αποστάγµατα αλκοολούχων ποτών, µαρµελάδες, γλυκά κουταλιού, ζυµαρικά, αλευρώδη προϊόντα, αρτοποιία, νωπά είδη ζαχαροπλαστικής, αιθέρια έλαια – εκχυλίσµατα κ.λπ.

Επενδύσεις σε δασοκοµικές τεχνολογίες:

Παραγωγή pellets από δασική βιοµάζα, καυσόξυλα, ινοσανίδες, µοριοσανίδες, επικολλητικά κ.λπ.
Επενδύσεις για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη µη γεωργικών δραστηριοτήτων στο δευτερογενή τοµέα: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων, µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης.

Ενίσχυση 65% σε µικρές επενδύσεις

Για όλες τις επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν µέσω Leader, ανεξαρτήτως Περιφέρειας το ύψος της ενίσχυσης ορίστηκε στο 65% των δαπανών, σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες. Αυτό σηµαίνει ότι θα χρησιµοποιηθεί για τις πληρωµές ο κανόνας του γενικού de minimis, κάτι που σηµαίνει ότι ο επενδυτής δεν θα πρέπει να έχει λάβει µέσα στην τριετία κρατικές ενισχύσεις άνω των 200.000 ευρώ. Για παράδειγµα, εάν η επιχείρηση δεν έχει λάβει, κατά την τριετία αναφοράς, από πουθενά αλλού ενίσχυση βάσει de minimis, ο συνολικός προϋπολογισµός ενός έργου µπορεί να ανέρθει έως 300.000 ευρώ.

Οι επενδύσεις άνω των 300.000 ευρώ θα ενισχύθούν βάσει του Περιφερειακού Πίνακα ενισχύσεων, ή αν αφορά µεταποιητικές µονάδες για αγροτικά προϊόντα, το ποσοστό ορίζεται στο 50%.

Ο κανονισµός αυτός θα χρησιµοποιηθεί και στο αντίστοιχο Μέτρο της Μεταποίησης, αλλά µόνο στην περίπτωση που το τελικό προϊόν ορίζεται ως µη γεωργικό (π.χ ζυθοποιία, καπνοκοπτήρια, επεξεργασία γάλακτος γαϊδούρας κ.λπ).

Διευκολύνσεις από Επενδυτικές Τράπεζες για πρόσβαση στα Αγροτικά Προγράμματα

Με µικρότερη συµµετοχή των τραπεζών ανασχεδιάζονται τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), που πιθανώς να αξιοποιηθούν και για το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης όπως έγινε την περίοδο 2007-2013. Τα χρηµατοδοτικά εργαλείου του Ταµείου, είχαν δοµηθεί στη βάση της συνεπένδυσης του 1:1. ∆ηλαδή για κάθε ευρώ που προσέφερε το ΕΤΕΑΝ, θα έπρεπε να υπάρχει και ανάλογη συµµετοχή του πιστωτικού ιδρύµατος. Κάποιες τράπεζες, υποστηρίζει το υπουργείο Οικονοµικών, δεν µπορούσαν να βάλουν τη δική τους συµµετοχή.

Για την απάλειψη των προβληµατισµών, εξετάζεται λοιπόν το ενδεχόµενο να µειωθεί το ποσοστό συµµετοχής των τραπεζών από το 1:1 σε χαµηλότερα επίπεδα. Σε µία τέτοια περίπτωση, η συνεπένδυση θα µπορούσε να διαµορφωθεί στο 1:0,7. Όπως εξηγείται, είναι προτιµότερο να κατευθυνθούν λιγότεροι πόροι προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, παρά να µην διατεθούν καθόλου. Ωστόσο, προκειµένου να µην υπάρξει χρηµατοδοτικό κενό, στο µεσοδιάστηµα θα διαµορφωθούν και θα λειτουργήσουν άλλα ταµεία που θα έχουν βάση την παροχή εγγυήσεων.

Σηµειώνεται ότι όσον αφορά το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ο τρόπος που θα χρηµατοδοτηθούν οι δικαιούχοι στη χώρα µας ακόµα βρίσκεται στη φάση σχεδιασµού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Υπενθυµίζεται ότι Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας (ΤΑΕ) που ήταν υπεύθυνο για την χρηµατοδότηση των Προγραµµάτων δεν έφερε σχεδόν κανένα αποτέλεσµα. Η σχετική συµφωνία χρηµατοδότησης µεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε υπογραφεί στις 15/02/2013 και η συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος είχε προϋπολογιστεί στα 116 εκατ. ευρώ. Από την παραπάνω συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος είχε καταβληθεί σε λογαριασµούς που έχουν ανοιχθεί για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος, ποσό 115 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, µε βάση µε βάση την υπ’ αριθµ. 4068/18.9.2015 Πρόσκληση του «Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης» επεστράφη τον Οκτώβριο του 2015 ως αδιάθετο υπόλοιπο το ποσό των 112,5 εκατ. ευρώ.

Έπεσαν υπογραφές σε 8 δράσεις προώθησης

Τις συµβάσεις για τα 8 εγκριθέντα από την Κοµισιόν τριετή προγράµµατα προώθησης αγροτικών προϊόντων, συνολικού προϋπολογισµού 20.465.338,50 ευρώ υπέγραψε ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου. Η εθνική συµµετοχή καταργείται στα νέα προγράµµατα προώθησης, ενώ το ποσοστό συγχρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαµορφώνεται σε ποσοστό 70-80% και ειδικά για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 5% επιπλέον, λόγω της χρηµατοδοτικής συνδροµής που λαµβάνουµε ως χώρα.


agronews.gr 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια