Π.Ε.Π.Τε.Γ :Οργάνωση Εκλογών για την ανάδειξη ΚΔΣ & ΔΣ Περιφερειακών Τμημάτων περιόδου 2017 – 2019

ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκλογών για την ανάδειξη ΚΔΣ και ΔΣ Περιφερειακών Τμημάτων περιόδου 2017 – 2019 Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες Η ...ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκλογών για την ανάδειξη ΚΔΣ και ΔΣ Περιφερειακών Τμημάτων περιόδου 2017 – 2019

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Η Εκλογοαπολογιστική συνέλευση που έγινε στις 28 Μαΐου 2017 στη Αθήνα, κατόπιν αποφάσεως του ΚΔΣ της ΠΕΠΤΕΓ (κατά πλειοψηφία), αποφάσισε πέραν των άλλων:
· την διάλυση του ΚΔΣ και 
· την προκήρυξη των τακτικών εκλογών του Κλάδου. 
Ομόφωνα αποφασίστηκε οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΚΔΣ και των νέων ΔΣ των Τοπικών – Περιφερειακών Τμημάτων, να διεξαχθούν πανελλαδικά στις 25 Ιουνίου 2017.

Μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, αναδείχθηκαν οι :
-Ζωή Κοζάου
-Ελπίδα Γιαννακοπούλου
-Αικατερίνη Χασουράκη
- Ελένη Γαρεφαλάκη
- Θεόδωρος Τσιαγκούδης
Ύστερα από συνεδρίαση των πιο πάνω μελών αποφασίστηκε ως πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε να είναι η κα Κοζάου Ζωή.
Πέρασαν δύο δύσκολα χρόνια, και παρά τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, ο Κλάδος παρέμεινε ενεργός στις επάλξεις και συνέχισε την δημιουργική του πορεία.
Μερικές από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις της Ενώσεως μας ανακοινώθηκε στην συνέλευση μας στην Αθήνα.
Για να συνεχίσουμε όμως να είμαστε ενεργοί πρέπει όλοι να κινηθούμε συντεταγμένα προς τον κοινό μας στόχο : την ενδυνάμωση των συλλογικών οργάνων του κλάδου μας με τη συμμετοχή όλων, γιατί μόνο όταν είμαστε ενωμένοι η δύναμη μας ακούγεται και φαίνεται προς αυτούς που προσπαθούν να μας αποδυναμώσουν και να μας συρρικνώσουν. 
Με συμμετοχή στα όργανα λειτουργίας και διοίκησης της ΠΕΠΤΕΓ, συνεργατική δουλειά, μέθοδο και στρατηγική θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Η μαζική συμμετοχή, είναι το κλειδί. Την ευθύνη την έχουμε όλοι μας και ο κάθε ένας από εμάς.

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Στις 25 Ιουνίου 2017 ψηφίζουμε για το νέο ΚΔΣ και τα νέα ΔΣ των Τμημάτων της ΠΕΠΤΕΓ. Η παρουσία μας στις συλλογικές διαδικασίες, είναι η μόνη εγγύηση που μπορεί να οδηγήσει στην άρση των αδικιών σε βάρος μας και να μας φέρει αυτά που διεκδικούμε.
Το απερχόμενο ΚΔΣ απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, όχι μόνο να προσέλθουν ως ψηφοφόροιΑΛΛΑ και ως ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για τις θέσεις των μελών του ΚΔΣ των Περιφερειακών Τμημάτων. Συνάδελφοι, ας σταματήσουμε να περιμένουμε τον άλλον να μας λύσει το πρόβλημά, διότι θα περιμένουμε για πολύ. Τα προβλήματα είναι κοινά για όλους μας και κάθε τι θετικό επιτυγχάνεται μας ευνοεί όλους.
Και σε αυτές τις Εκλογές, θα καταρτιστεί ένα κοινό ΜΗ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, γιατί τα προβλήματά μας είναι υπερκομματικά. Κανένα κόμμα μέχρι σήμερα δεν έλυσε τα προβλήματα μας. Και ούτε θα τα λύσει. Το απέδειξε η μέχρι σήμερα εμπειρία μας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

· ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Τα νυν Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών Τμημάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν τα μέλη τους για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό του ΤΤ. Οι συνάδελφοι που κατοικούν σε περιοχές που δεν λειτουργούσε Τοπικό Τμήμα της ΠΕΠΤΕΓ και επιθυμούν να ενταχθούν στην Πανελλαδική οργανωτική προσπάθεια, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέχρι τις 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 με κάποιο μέλος του απερχόμενου ΚΔΣ ή Δ.Σ. Τοπικού Τμήματος και την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου να οργανώσουν Τοπική Εφορευτική Επιτροπή και να ετοιμασθούν για την εκλογική διαδικασία, που θα περιλαμβάνει το οργανωτικό σχήμα της ΠΕΠΤΕΓ.
1. Επισημαίνεται ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017 , τα Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών Τμημάτων θα πρέπει :
- Να έχουν αποστείλει στον Ταμία του Κεντρικού κο Μιχάλη Καλαβρέζο (στην διεύθυνση info@pepteg.gr/ mixkalavrezos@pepteg.gr ή στα Γραφεία της Οδού Βερανζέρου 15, ΤΚ. 10677 Αθήνα) τον οικονομικό απολογισμό του Τοπικού Τμήματος και φωτοτυπίες των αποδείξεων είσπραξης συνδρομών και καταβολής αυτών στον Κεντρικό Λογαριασμό της ΠΕΠΤΕΓ (ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 5614-072774-821 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τρόπος αποστολής μπορεί να είναι με Courrier, ταχυδρομικώς (αποδεδειγμένα) ή ηλεκτρονικά (σε ψηφιακή μορφή αρχείου PDF, .DOC, EXEL).
- Να έχουν αποστείλει τον Κατάλογο του Τοπικού Τμήματος με τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη ή τις πρωτότυπες πλήρεις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών μέχρι εκείνη την ημέρα, μαζί με τα δικαιολογητικά τους, έχοντας διατηρήσει φωτοαντίγραφα για το αρχείο του Τοπικού τους Τμήματος.
- Να έχουν αποστείλει τις υποψηφιότητες των Συναδέλφων για τα όργανα της (με την ένδειξη «για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή», όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω.

Επισημαίνουμε την μεγάλη σημασία της κατάθεσης από κάθε Δ.Σ. Τοπικού Τμήματος Απολογισμού Πεπραγμένων και Οικονομικών, προκειμένου για την αξιόπιστη και ξεκάθαρη στάση έναντι των Συναδέλφων Μελών και τον σεβασμό της Οργανωτικής Δομής του Κλάδου.

Εν όψει των επικείμενων εκλογικών διαδικασιών που θα λάβουν χώρα την25η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ημέρα Κυριακή, για την ανάδειξη των ,
α) μελών του νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΠΤΕΓ (Κ.Δ.Σ. – ΠΕΠΤΕΓ),
β) εκπροσώπων των Τοπικών - Περιφερειακών Τμημάτων της ΠΕΠΤΕΓ (ΠΤ- ΤΤ) στην Γενική Συνέλευση. (Συνέδριο),
γ) μελών της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.),
δ) μελών των Τοπικών Διοικητικών Συμβουλίων (ΤΤ – ΔΣ) των ΠΤ-ΤΤ της ΠΕΠΤΕΓ,
ε) μελών Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής,
Για τη σωστότερη λειτουργία μας σαν Επαγγελματική Ένωση Πτυχιούχων Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στην καλύτερη οργάνωση των εκλογών.


ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Με ευθύνη των Τοπικών Τμημάτων θα εκλεγούν οι Τριμελείς Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΤΕΕ).
Θα πρέπει να τηρηθούν τα εξής, από τις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές όπου θα συσταθούν και θα λειτουργήσουν με ευθύνη των ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ακολουθεί παρακάτω ο σχετικός κατάλογος των μέχρι σήμερα έγκυρων Τμημάτων της ΠΕΠΤΕΓ που λειτούργησαν την περίοδο 2017 - 2019, ώστε να εξασφαλισθεί και η δημοκρατικότητα και εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας)

· ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές αυτές έχουν:
α. Τα εγγεγραμμένα μέλη στην ΠΕΠΤΕΓ τα οποία έχουν τακτοποιημένες όλες τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για τα έτη 2015 έως και 2017.
β. Τα μέλη που εγγράφηκαν έως 25/06/2017 στην ΠΕΠΤΕΓ και είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
γ. Όσοι ανανεώσουν την εγγραφή τους την ημέρα διενέργειας των εκλογών καταβάλλοντας την συνδρομή τους για τα έτη 2015 έως 2017.
δ. Τα μέλη που αναγράφονται στους ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ που θα αποστείλουν οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές σε συνεργασία με τα Δ.Σ. των Τοπικών Τμημάτων, έως και τις 15 Ιουνίου 2017 προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στην Αθήνα, κατόπιν επικοινωνίας με αυτή (μέσω mail)
ε. Τα μέλη της ΠΕΠΤΕΓ που έχουν καταθέσει την Συνδρομή τους στον αναγραφόμενο Λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ήτοι 5614-072774-821, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης. 
Τονίζουμε ότι τα Μέλη που μέχρι την ημέρα των Εκλογών έχουν ήδη καταβάλει την Συνδρομή τους για το έτος 2017 πρέπει την ημέρα των Εκλογών να έχουν μαζί τους την πρωτότυπη απόδειξη καταβολής στον Λογαριασμό της Τραπέζης Πειραιώς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

· Για τις εκλογικές διαδικασίες την ημέρα της 25ης IOYNIOY 2017
1) Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 07:00 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ. στον χώρο που θα έχει ορίσει η 3μελής Τοπική Εφορευτική Επιτροπή. [ Άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού της ΠΕΠΤΕΓ ]. Η ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας, κατόπιν συνεννόησης του Δικηγορικού αντιπροσώπου και της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής, μπορεί να ξεκινήσει αργότερα από τις 07:00 π.μ., όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λήξει στις 19:00 μ.μ.

2) Με ευθύνη του Τοπικού Τμήματος και της 3μελούς Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Δικαστικού αντιπροσώπου. [ Άρθρ. 14, παραγρ. Γ ]

Στα ψηφοδέλτια που θα σταλούν για την εκλογή μελών της Κεντρικής Διοίκησης ( Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής ) οι ψηφοφόροι συνάδελφοι βάζουν σταυρό προτίμησης αριστερά απ' τον αύξοντα αριθμό του υποψηφίου, και μέχρι 11 σταυρούς για το σώμα των υποψηφίων για το Κ. Δ. Σ. (Άρθρο 9 και 14, παρ. Β ] , και μέχρι 3 σταυρούς για το σώμα των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή. [ Άρθρο 9 και 14, παρ. Β

Εκλογές θα γίνουν στις περιοχές όπου λειτουργούν ή θα δραστηριοποιηθούν Περιφερειακά Τμήματα : Περιφ. Τμήμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Περιφ. Τμήμα ΑΤΤΙΚΗΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Περιφ Τμήμ ΕΥΒΟΙΑΣ, Περιφ. Τμήμα ΑΧΑΪΑΣ, Περιφ. Τμήμα ΛΑΡΙΣΑΣ (Θεσσαλίας), Περιφ. Τμήμα ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Περιφ. Τμήμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κεντρικής Μακεδονίας), , Περιφ. Τμήμα ΛΑΚΩΝΙΑΣ και Περιφ. Τμήμα ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ.
(Όπως αναφέρεται πιο πάνω, για την δημιουργία νέων Τοπικών Τμημάτων σε επιπλέον περιοχές, πρέπει να προϋπάρξει επικοινωνία με κάποιο από τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ή με μέλος του απερχόμενου ΚΔΣ).

Αν για οποιονδήποτε λόγο σε κάποιο Τμήμα δεν είναι δυνατόν να λάβουν χώρα οι εκλογικές διαδικασίες, τα μέλη του Τοπικού Τμήματος, θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους, στην έδρα της Π. Ε. Π. ΤΕ. Γ, στην Αθήνα, την Κυριακή 25 IOYNIOY 2017, στην οδό Βερανζέρου αριθμό 15, σε αίθουσα του 5ου ορόφου (αίθουσα συνεδριάσεων ΣΟΦ - ΓΕΤΡΟΤΕ), από ώρα 07:00 π.μ. έως 19:00μ.μ., όπου θα είναι η έδρα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ( Κ. Εφ. Ε. ), και ο εκλογικός κατάλογος όλης της Επικράτειας, όπου και θα λάβουν χώρα οι εκλογικές διαδικασίες για το Π. Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Όσοι συνάδελφοι (μέλη της ΠΕΠΤΕΓ) δεν είναι ενταγμένοι σε κανένα Τοπικό Τμήμα, μπορούν να ψηφίσουν στην Αθήνα ή και στο πλησιέστερο σε αυτούς Τοπικό Τμήμα. Επίσης, (όπως αναφέρεται πιο πάνω) συνάδελφοι που επιθυμούν με αυτές τις Εκλογές να ενεργοποιήσουν ένα Τοπικό Τμήμα, να επικοινωνήσουν με μέλος του απερχόμενου Προεδρείου του ΚΔΣ (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα ή Ταμία) και την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την διενέργεια των Εκλογών ήτοι έως και στις 15 Ιουνίου 2017.
Οι συνάδελφοι ψηφοφόροι βάζουν σταυρούς προτίμησης αριστερά του αύξοντα αριθμού του υποψηφίου, και έως τόσους σταυρούς προτίμησης όσοι και τα μέλη της Τοπικής Δ. Ε..
Για την ανάδειξη αντιπροσώπων του Τοπικού Τμήματος για την Γ. Σ. , το σώμα των υποψηφίων αναγράφεται (ξεχωριστά όμως) στο ίδιο ψηφοδέλτιο με το σώμα των υποψηφίων για την Τοπική Δ.Ε.
κάθε δέκα (10) ψηφίσαντες εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος στη Γ.Σ.

Οι Τριμελείς Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΤΕΕ) κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα τηρούν :

α. Το Πρωτόκολλο ψηφοφορίας..

β. Τον Εκλογικό κατάλογο με τα εγγεγραμμένα μέλη

γ. Έναν Ειδικό εκλογικό κατάλογο με τα νέα μέλη που εγγράφονται κατά την ημέρα εκείνη, τα μέλη που ανανεώνουν εκείνη την ημέρα τη συνδρομή τους, και τα μέλη που ψηφίζουν στο πλησιέστερο Τοπικό Τμήμα ενώ δεν είναι ενταγμένοι σε κανένα Τοπικό Τμήμα και επιθυμούν να ψηφίσουν στις εκλογές τις 25/06/2017.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές εφαρμόζουν την τελευταία παράγραφο του Άρθρου 12, του καταστατικού κατά τον καλύτερο τρόπο που θα επιλέξουν αυτές. Το Πρακτικό Αρχαιρεσιών θα έχει τη μορφή όπως στο συνημμένο.

· ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων το κάθε Τοπικό Τμήμα πρέπει:
1. Το ίδιο βράδυ των εκλογών (25/06/2017), να αποστείλει το Πρακτικό Αρχαιρεσιών, νομίμως υπογεγραμμένο και επικυρωμένο από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, ή στο e-mail: info@pepteg.grσε ψηφιακή μορφή PDF ή word (.doc) Υπεύθυνος για την έκδοση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Κεντρικού (Αθήνα) σε συνεργασία με τη Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
2. Την επόμενη ημέρα Δευτέρα 26/06/2017 να αποστείλει :
α) το Πρωτότυπο Πρακτικό Αρχαιρεσιών (αφού κρατήσει ένα επίσημο αντίτυπο για το αρχείο του),
β)το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας,
γ) τους εκλογικούς καταλόγους,
δ) το σχετικό παραστατικό καταβολής του ποσού που έχει συγκεντρωθεί, αφού έχει καταθέσει αυτό στον ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 5614-072774-821 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στα Κεντρικά γραφεία το Συλλόγου (Βερανζέρου 15, Τ.Κ. 10677 Αθήνα). Σημειώνεται ότι για την έγκυρη εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά. 
γ. Όταν θα παραληφθούν από τα κατά τόπους Πρωτοδικεία τα επικυρωμένα πρακτικά, να τα αποστείλει επίσης στην ως άνω διεύθυνση, αφού κρατήσει το κάθε Τοπικό Τμήμα ένα αντίτυπο για το αρχείο του.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ στις 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΠΤΕΓ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΠΤεΓ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ !

Με εντολή της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης
Για την Εκλογική Διαδικασία τις 25ης Ιουνίου 2017Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter

Σχόλια